Przekazanie promes dla OSP KP PSP w Mielcu

W dniu 7 października 2019 r. na terenie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu mieleckiego otrzymały promesy finansowe, przy pomocy których mogą realizować swoje cele statutowe. Spotkanie zorganizowano w formie uroczystej zbiórki.

Poświęcenie samochodu OSP Sędziszów Młp.

5 października br. poświęcono i oddano do użytku druhom z OSP Sędziszów Małopolski fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Auto kosztowało 759 648 ł i sfinansowano je z pieniędzy pochodzących z budżetu gminy – 299 784,17 zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 293 863,83 zł oraz Komendanta Głównego PSP – 166 000 zł. W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm Zbigniew Chmielowiec, wicestarosta powiatu Bernadeta Frysztak, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Bogusław Kida, przedstawiciele PSP i burmistrz Bogusław Kmieć.

Podziękowanie dla Strażaków OSP

„Zawsze z Wami, zawsze do Waszej dyspozycji – Bezpieczeństwo jest najważniejsze”.

Dobiega końcowi kolejna VIII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji pragnę złożyć Wam Druhowie Strażacy najserdeczniejsze podziękowania za wspólnie spędzony z Wami i w Waszych szeregach czas. Zapewniam, że każde z tych spotkań było dla mnie ogromnym osobistym przeżyciem, a wsłuchanie się w Wasze głosy przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Waszej miejscowości, gminy, powiatu, województwa i Kraju. Wasze opinie dotyczące problemów i kierunku dalszego rozwoju ochrony przeciwpożarowej, jako pełniącemu funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków posłużyły do wielu inicjatyw poselskich zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz warunków Waszej codziennej służby.

W ramach przyznanych środków finansowych z budżetu Państwa w latach 2016 – 2019 na teren województwa podkarpackiego udało się między innymi zakupić 129 nowych nowoczesnych samochodów pożarniczych, wykonać remont w 369 remizach strażackich. Ponadto jednostki OSP doposażono w 34 zestawy narzędzi hydraulicznych oraz 14 pomp pożarniczych dużej wydajności.

Wsłuchując się w Wasze głosy zdaję sobie sprawę, że nie wszystko możliwe było do realizacji w trakcie tej kadencji. Wiele problemów pozostaje jeszcze do uregulowania prawnego. Znane są mi również problemy finansowe z jakimi borykają się samorządy lokalne, co bezpośrednio przekłada się na Wasze warunki służby i wyposażenie jednostki. W trakcie mojej dotychczasowej działalności poselskiej zawsze zabiegałem o dodatkowe środki finansowe spoza budżetu gminnego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Moje osobiste zaangażowanie pozwoliło dzięki dodatkowym funduszom na realizację Waszych oczekiwań i najpilniejszych zadań w zakresie dosprzętowienia jednostki, czy też modernizacji obiektów. Jeszcze w tym roku trafi do jednostek OSP w całym Kraju 82,0 mln złotych.

Zawsze wierny rocie przysięgi poselskiej jeszcze raz dziękuję Wam Drodzy Strażacy za Waszą pełną ofiary, potu i trudu społeczną służbę i proszę o poparcie mojej kandydatury w zbliżających się wyborach. Licząc na Wasz głos, ze swojej strony zapewniam o moim dalszym wsparciu dla Was w wypełnianiu Waszej ogromnie trudnej służby oraz liczę na wiele kolejnych wspólnych spotkań.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Zbigniew Chmielowiec
Kandydat do Sejmu RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

 

florian_2019-D6

Pieniądze dla samorządów

Ponad 11 milionów złotych rozdano w poniedziałek (23 września), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, samorządowcom z powiatu kolbuszowskiego. Fundusze trafią na remonty dróg oraz budowę nowych odcinków chodnika.

Jedna z milionowych dotacji trafiła do Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego. Józef Kardyś-Starosta Kolbuszowski wraz z Wojciechem Cebulą-Wicestarostą Kolbuszowskim odebrali z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztofa Sopla dofinansowanie w wysokości 3 370 007 zł. Fundusze te pozwolą na realizację czterech zadań.

Oprócz władz Powiatu Kolbuszowskiego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymali również: gmina Cmolas – 635 882 zł (2 zadania), gmina Kolbuszowa – 3 426 634 zł (1 zadanie), gmina Raniżów – 645 768 zł (1 zadanie) i gmina Majdan Królewski – 3 086 160 zł (2 zadania).