Przekazanie promes dla OSP KP PSP w Mielcu

W dniu 7 października 2019 r. na terenie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu mieleckiego otrzymały promesy finansowe, przy pomocy których mogą realizować swoje cele statutowe. Spotkanie zorganizowano w formie uroczystej zbiórki.

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 5000 zł trafiło do 94 jednostek OSP z całego powiatu. Kwota dofinansowania to 470 tys. zł. oraz w ramach dodatkowego naboru 45 tys. zł. co daje całościowo 515 tys. zł.

Promesy zostały przekazane na ręce przedstawicieli ochotniczych straży pożarnych przez: posła na Sejm RP, przewodniczącego parlamentarnego zespołu strażaków – Pana Zbigniewa Chmielowca, zastępce podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP – bryg. Andrzeja Marczenia oraz p.o. komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – mł.bryg. Łukasza Kapinosa.

Celem inicjatywy jest wsparcie zadań OSP dopisanych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Dotacja dotyczy m.in. realizacji zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu mieleckiego.