Wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu strzyżowskiego

28 października 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP z terenu powiatu strzyżowskiego na łączną kwotę 128 366 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup torów ćwiczeń na zawody sportowo-pożarnicze oraz umundurowania dla MDP.

Środki te zostały pozyskane dzięki staraniom Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Na mój wniosek Pan Premier Mateusz Morawiecki, któremu bardzo dziękuję, dla MDP w skali kraju przeznaczył 25 mln zł. Serdeczne dziękuję za wsparcie tej inicjatywy również Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi i Komendantowi Głównemu PSP gen. brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi.

Wręczenie promes dla 20 MDP z powiatu ropczycko-sędziszowskiego

28 października w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyło się uroczyste wręczenie promes dla 20 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego w ramach programu pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Łączna kwota dofinansowania dla MDP z terenu powiatu to 103 521 zł. Środki te mogą zostać przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Środki te zostały pozyskane dzięki staraniom Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Na mój wniosek Pan Premier Mateusz Morawiecki, któremu bardzo dziękuję, dla MDP przeznaczył 25 mln zł w skali kraju. Serdeczne dziękuję za wsparcie tej inicjatywy Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi i Komendantowi Głównemu PSP gen. brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi.

Dotacje dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu mieleckiego

28 października na terenie komendy powiatowej PSP w Mielcu odbyło się uroczyste przekazanie informacji wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika oraz komendanta głównego PSP gen. brygadiera. Andrzeja Bartkowiaka o przyznaniu dotacji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu mieleckiego. Dzięki staraniom Parlamentarnego Zespołu Strażaków, na mój wniosek premier Mateusz Morawiecki, któremu bardzo dziękuję, przeznaczył z rezerwy ogólnej państwa 25 mln zł dla MDP OSP. Na terenie powiatu mieleckiego dofinansowanie otrzymało 27 grup na kwotę 153 tys. zł. Dzięki dotacji jeszcze w tym roku druhowie będą mogli przeznaczyć spore środki na zakup sprzętu, wyposażenia czy umundurowania. Pieniądze kierowane na tego typu cele powodują motywację dla istniejących drużyn, a także zachęcają innych do tworzenia i członkostwa w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.

Serdecznie gratuluję wyróżnionym jednostkom oraz dziękuję za ogrom pracy włożony na rzecz działalności i rozwoju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w powiecie mieleckim.

Promesy – powiat kolbuszwoski

24 października w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzikowcu odbyła się uroczysta zbiórka.

Wspólnie z Podkarpackim Komendantem Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzejem Babcem w obecności samorządowców powiatu kolbuszowskiego wręczone zostały promesy Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym działającym przy pięciu jednostkach OSP z powiatu kolbuszowskiego, które otrzymały 61,2 tys. zł. Środki te jednostki mogą przeznaczyć na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn.

Uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

24 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim odbyła się uroczystość wręczenia promes dla 21 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Wspólnie z Podkarpackim Komendantem Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzejem Babcem w obecności samorządowców powiatu tarnobrzeskiego najmłodsi strażacy, reprezentujący 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, otrzymali promesy w ramach środków finansowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Łączna kwota dofinansowania MDP na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego wyniosła 124 225 złotych, a całkowita wartość dotacji na terenie kraju wyniosła 25 mln zł. Dzięki tym środkom finansowym Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, jeszcze w tym roku będą mogły dokonać zakupu niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia osobistego, które posłuży im w codziennej działalności.

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

24 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia promes dla 27 drużyn z powiatu rzeszowskiego na łączną kwotę ponad 144 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i umundurowania.

Pieniądze zostały pozyskane dzięki staraniom Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Premier Mateusz Morawiecki przeznaczył z rezerwy ogólnej państwa na ten cel 25 mln zł, za które serdecznie dziękuję. Bardzo się cieszę, że swoimi działaniami mogę wspierać OSP. Jestem przekonany, że środki te przyczynią się do rozwoju drużyn i pozyskania następców druhen i druhów ochotników, czego serdecznie życzę.

150 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach

15 października Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach obchodziła jubileusz 150-lecia istnienia jednostki. Uroczystości rozpoczęły się prezentacją sprzętu ratowniczo-gaśniczego. O godzinie 15.00 odprawiona została msza św., której przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz. Podczas mszy został poświęcony nowy sztandar. Następnie zgodnie z ceremoniałem strażackim odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru oraz odznaczenie najbardziej zasłużonych strażaków.

Piękny jubileusz, którego serdecznie winszuję, jest doskonałą okazją do podsumowań i podziękowań. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – to hasło, które od wieków przyświeca druhom strażakom. Przez 150 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach służyło ponad pół tysiąca druhów. Z pełnym zaangażowaniem przez półtora wieku ratowali mienie ludzi i dbali o bezpieczeństwo mieszkańców. Na szczególną uwagę zasługuje udział strażaków tej jednostki w akcjach powodziowych, które nawiedziły gminę w 2001 r. i 2010 r.

Z całego serca dziękuję strażakom za dotychczasową pracę społeczną, codzienny trud, zaangażowanie i pełną ofiarności służbę, podczas której niesiecie pomoc drugiemu człowiekowi, niejednokrotnie narażając swojej zdrowie, a nawet życie.

Druhom z OSP Gorzyce życzę zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, wszelkiej pomyślności oraz nieustającej opieki Świętego Floriana.

Budowa i modernizacja dróg w gminie Dzikowiec

W dniu 12 października 2022 r. odbył się uroczysty odbiór końcowy zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec”. W obecności Regionalnego Dyrektora ds. Inwestycyjnych BGK Piotra Olszówka, Przedstawiciela Wykonawcy Pana Tomasza Wojtasa, przedstawicieli gminy Dzikowiec na czele z Panem Wójtem Józefem Tęczą, a także mojej, oddano do użytkowania 17 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 9 km znajdujących się na terenie gminy Dzikowiec w miejscowościach Wilcza Wola, Mechowiec, Nowy Dzikowiec i Lipnica. Inwestycja została dofinansowana w 95% w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania wyniósł 6 784 255,65 zł. Serdecznie gratuluję Samorządowi Gminy Dzikowiec pozyskanych środków, a Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu bardzo dziękuję za uruchomienie środków w ramach Programu Polski Ład. To duże przedsięwzięcie w znacznym stopniu poprawi komunikację, jakość życia i wpłynie na bezpieczeństwo zarówno mieszkańców gminy Dzikowiec oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Będzie kolejny chodnik przy drodze krajowej nr 9 w gminie Kolbuszowa

W wyniku ogłoszonego przetargu przez GDDKiA w dniu 10.06.22 r. roku na budowę chodnika w ciągu drogi krajowej nr 9 na odcinku Zarębki – Kolbuszowa od km 162+122 do km 164+895 strona lewa tj. 2,8 km wyłoniony został wykonawca. Wartość najniższej oferty opiewała na kwotę 3 862 818,46 zł brutto, zaś początkowa kwota według sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wynosiła około 2,4 mln zł. W wyniku moich starań, dzięki bardzo dobrej współpracy z Ministrami Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i Rafałem Weberem, którym serdecznie dziękuję, przeznaczone zostały dodatkowe środki w wysokości około 1,5 mln złotych. To właśnie dzięki nim inwestycja zostanie zrealizowana. Wykonawcą będzie Firma MG Infrastruktura z Rzeszowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedsięwzięcie z pewnością poprawi bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.

Fundusze na wsparcie samorządów

W poniedziałek (10 października) w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, podczas spotkania, które zainicjowałem, przedstawiciele samorządów z powiatu kolbuszowskiego otrzymali dodatkowe środki z wpływów PIT. Fundusze te mają być wsparciem dla gmin i powiatów w obecnej trudnej sytuacji gospodarczej.

  • Łącznie do budżetów samorządów z powiatu kolbuszowskiego trafi 23 407 118 zł.
  • Każda z gmin otrzymała po 2 888 418,57 zł, zaś powiat 6 076 607,20 zł.
  • Dodatkowe wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego ma niwelować skutki niekorzystnych zjawisk gospodarczych.
  • Samorządy będą mogły wydatkować otrzymane środki w sposób elastyczny, przeznaczając je zarówno na wydatki bieżące jak i na inwestycje. Mogą także przekazać je, a nawet jest to wskazane, na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców.

Serdecznie dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przyznanie tych środków. Z pewnością zostaną odpowiednio wykorzystane przez samorządy i przyczynią się do ich rozwoju