Dziesiątki milionów dla powiatu i miasta

Promesy na niemal 90 milionów złotych trafiły w miniony poniedziałek do samorządowców z powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega. To drugie rozdanie funduszy z Rządowego Programu „Polski Ład” poprzedził nabór wniosków na inwestycje.

Prócz promesy, która trafiła do władz powiatu i która zostanie rozdysponowana na zadania we wszystkich powiatowych gminach, ogromny zastrzyk gotówki trafił na ręce wójtów i burmistrzów wszystkich czterech gmin powiatu tarnobrzeskiego,

Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur odebrał promesę w wysokości 9 milionów złotych, które gmina wyda na kanalizację, przedszkola, szkoły i dofinansuje kulturę.

Do gminy Gorzyce trafiła promesa wysokości 8 milinów 970 tysięcy złotych. Odebrali ją zastępca wójta Lucyna Matyka oraz sekretarz gminy Adam Kumor. Pieniądze te zostaną wydane na realizacje trzech zadań. Pierwszym będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, drugim budowa boiska przy szkole podstawowej nr 2 w Gorzycach, kolejną – dobudowanie kanalizacji na terenie całej gminy.

Gmina Grębów otrzymała 9,5 miliona złotych. Odebrał je wójt Kazimierz Skóra, który za te pieniądze przeprowadzi termomodernizację dwóch gminnych szkół, wyremontuje budynek urzędu gminy oraz dwa boiska: w Żupawie i Zabrniu.

Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon za odebraną promesę na kwotę 10,5 miliona złotych zrealizuje dwa zadania: budowę obiektów socjalno – sportowych w Nowej Dębie i Chmielowie oraz termomodernizację obiektów oświatowych.

Rekordowo wysoka pomoc z Polskiego Ładu trafiła do miasta Tarnobrzega. Promesę w wysokości 34 milionów 900 tysięcy złotych. Odebrali Urszula Rzeszut, skarbnik miasta oraz Kamil Kalinka, radny miejski. Za te pieniądze zostanie zbudowana i zmodernizowana infrastruktura drogowa w mieście. Cześć z tej kwoty miasto zainwestuje także w boisko sportowe.

Gratuluję pozyskanych środków, które z pewnością przyczynią się do rozwoju poszczególnych gmin powiatu tarnobrzeskiego.

Rekordowe środki dla samorządów powiatu kolbuszowskiego

W ramach rządowego funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Il edycja, samorządy powiatu kolbuszowskiego otrzymały dotacje w kwocie około 74,7 mln zł.

W ramach tej kwoty będą realizowane inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej.

Na tą kwotę składają się dotacje dla:

1) Powiat Kolbuszowski – 15,99 mln zł.

2) Gmina Cmolas – 11,15 mln zł.

3) Gmina Dzikowiec – 9,5 mln zł.

4) Gmina Kolbuszowa – 10,9 mln zł.

5) Gmina Majdan Królewski – 8,95 mln zł.

6) Gmina Niwiska – 9,55 mln zł.

7) Gmina Raniżów – 8,7 mln zł.

Gratuluję pozyskanych środków, które z pewnością przyczynią się do rozwoju poszczególnych gmin powiatu kolbuszowskiego.

Młodzieżowa Rada Miejska z Kolbuszowej złożyła wizytę w Sejmie RP

28.05.2022 r. Młodzieżowa Rada Miejska z Kolbuszowej złożyła wizytę w Sejmie RP. O godzinie 11:00 młodzież zjawiła się w siedzibie polskiego parlamentu i rozpoczęliśmy zwiedzanie. Najpierw chwila historii – oglądając makietę budynków sejmu i senatu MRM dowiedziała się jaki kształt miały te obiekty w okresie przedwojennym, a jakie zmiany wprowadzano w nich w czasach powojennych. Następnie weszliśmy na balkon sali obrad, gdzie goście zapoznali się z rozkładem miejsc na sali. Później przeszliśmy na Korytarz Marszałkowski. Tutaj zwrócono uwagę na dwie tablice – jedną upamiętniającą parlamentarzystów pomordowanych w czasie II wojny światowej i drugą poświęconą tym, którzy zginęli podczas katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku. Serdecznie dziękuję za wizytę.

– Pamiątkowe zdjęcia zakończyły nasz pobyt w polskim parlamencie. Bardzo dziękujemy panu posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi za pomoc i zaangażowanie, dzięki którym nasza wycieczka mogła dojść do skutku – Lucyna Urban, opiekun MRM

Jubileusz OSP Jeżowe

15 maja podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka swój jubileusz – 110 lat działalności świętowała jednostka OSP Jeżowe. Jubileusz, którego serdecznie gratuluję, jest zawsze czasem wspomnień, podsumowań i podziękowań. Korzystając z tak wyjątkowej okazji z całego serca dziękuję za pełną poświęcenia pracę, ofiarność, a także za to, że jesteście zawsze wtedy, gdy inni potrzebują wsparcia. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, wszelkiej pomyślności i nieustającej opieki Świętego Floriana.

Zbigniew Chmielowiec
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Nowej Sarzynie

22 maja w JRG Nowa Sarzyna odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2022. Tego dnia miało miejsce przekazanie samochodu do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe dla Komendy Powiatowej PSP W Leżajsku oraz otwarcie nowego budynku garażowo-dekonatminacyjnego, których serdecznie gratuluję. Z całego serca dziękuję za bardzo dobre przygotowanie do realizacji działań ratowniczych i pomocowych przez strażaków powiatu leżajskiego, za zaangażowanie, trud, poświęcenie i pełną ofiarności służbę. Druhom życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a także opieki patrona strażaków Świętego Floriana.

Zbigniew Chmielowiec
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Obchody 150-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych na Ziemi Kolbuszowskiej oraz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej

22 maja w Kolbuszowej odbyły się jubileuszowe obchody 150-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych na Ziemi Kolbuszowskiej oraz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku KP PSP. Następnie w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych odprawiona została Msza Święta w intencji strażaków. Po jej zakończeniu przemaszerowano na kolbuszowski rynek, gdzie odbył się apel, podczas którego wręczono wyróżniającym się strażakom PSP i druhom OSP odznaczenia państwowe i resortowe, a także nominacje na wyższe stopnie służbowe. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie dla JRG Kolbuszowa kluczyków do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA 5/42, którego serdecznie gratuluję. Tego dnia nie zabrakło również najmłodszych druhów z powiatu kolbuszowskiego czyli Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Mazurów, która przygotowała wyjątkowy pokaz.

Jubileusz, którego winszuję, jest zawsze czasem wspomnień, podsumowań i podziękowań. Korzystając z tej wyjątkowej okazji z całego serca dziękuję strażakom za codzienny trud, zaangażowanie i pełną ofiarności służbę dla mieszkańców Ziemi Kolbuszowskiej.

Życzę zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, wszelkiej pomyślności i nieustającej opieki Świętego Floriana.

W uroczystości uczestniczyli nadbryg. Adam Konieczny – zastępca Komendanta Głównego PSP, Radosław Wiatr – Wicewojewoda Podkarpacki, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, nadbryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Józef Kardyś – Starosta kolbuszowski wraz z Burmistrzem i Wójtami, komendanci służb mundurowych, emerytowani komendanci powiatowi PSP, księża kapelani straży pożarnej oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujący z KP PSP w Kolbuszowej.

Powiatowy Dzień Strażaka

W czwartek obchodzono w Mielcu Powiatowy Dzień Strażaka, który połączony był z jubileuszem 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Przy tak wyjątkowej okazji mam zaszczyt serdecznie pogratulować strażakom odznaczeń państwowych i awansów na wyższe stopnie, a także podziękować z całego serca za zaangażowanie, poświęcenie i ofiarność. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów, wszelkiej pomyślności i nieustającej opieki Świętego Floriana.

Obchody Dnia Strażaka w Tarnobrzegu

20 maja na dziedzińcu Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Dnia Strażaka 2022 roku. Serdecznie gratuluję tarnobrzeskiej komendzie wysokiego poziomu realizowanych zadań, które niejednokrotnie od strażaków wymagały znacznego poświęcenia i oddania. Strażakom gratuluję również odznaczeń państwowych i awansów na wyższe stopnie. Serdecznie dziękuję za codzienny trud, zaangażowanie i pełną ofiarności służbę dla mieszkańców miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Życzę bezpiecznej pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech Święty Florian ma Was w swojej opiece.

Zbigniew Chmielowiec
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił wyniki naboru wniosków złożonych w ramach „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

To ponad 30 mln zł w skali kraju i ponad 5 mln zł dla Podkarpacia.

Serdecznie dziękuję druhom z OSP za przekazany sprzęt dla kolegów z Ukrainy.

Wyniki naboru

Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki

Ustawa #NiskiePodatki to między innymi:
Obniżenie stawki PIT z 17% do 12%.
Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT.
Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Ustawa #NiskiePodatki to między innymi:
wyższa #KwotaWolna od podatku (30 tys. zł),
wyższy próg podatkowy (120 tys. zł).