Kolejny samochód dla strażaków z Podkarpacia

Kolejny samochód dla strażaków z Podkarpacia. Tym razem szczęśliwcami zostali Druhowie z OSP Kiełków w gminie Przecław. Serdecznie gratuluję i dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali ten zakup. Cieszę się, że również mam w tym swoją cegiełkę, bo jest to dla mnie szczególna gmina.

Zbigniew Chmielowiec Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Nowy samochód dla OSP Kolbuszowa Dolna

Dziś wóz strażacki odebrali strażacy z OSP Kolbuszowa Dolna. Do jednostki trafił nowy, średni samochód pożarniczy marki MAN o wartości około 850 tys. zł. Bardzo się cieszę, że wszyscy zaangażowani w pozyskanie wozu dla tej jednostki, dotrzymali słowa i dzięki temu druhowie podczas akcji będą mogli korzystać z nowego sprzętu. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Gratuluję serdecznie druhom z OSP Kolbuszowa Dolna.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Wsparcie dla samorządów

W czwartek (25 czerwca), podczas Konwentu Starosty, Burmistrza oraz Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego, Poseł RP Zbigniew Chmielowiec przekazał Samorządom Gminnym oraz Samorządowi Powiatu Kolbuszowskiego czeki dystrybuowane w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. W powiecie kolbuszowskim fundusze te wynoszą ponad 8 mln zł.

Fundusz Inwestycji Samorządowych – to właśnie z tego źródła pochodzić będą środki pomocowe dla poszczególnych jednostek samorządowych. Jak wyjaśniał podczas Konwentu Starosty, Burmistrza oraz Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego, Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, fundusze te będą mogły być przeznaczone na bliskie ludziom inwestycje, tj. m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko‑wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

Maksymalne wsparcie, na jakie mogą liczyć samorządowcy z Ziemi Kolbuszowskiej wynoszą:

– Powiat Kolbuszowski – 1 166 741 zł

– Gmina Kolbuszowa – 3 360 004 zł

– Gmina Raniżów – 1 161 276 zł

– Gmina Majdan królewski – 990 649 zł

– Gmina Cmolas – 638 379 zł

– Gmina Dzikowiec – 565 328 zł

– Gmina Niwiska – 500 000 zł

Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił powstanie funduszu inwestycji samorządowych

Pozyskane środki będzie można wykorzystać na inwestycje szczególnie ważne dla mieszkańców. Możemy do nich zaliczyć remonty szkół oraz przedszkoli, inwestycje w wodociągi, kanalizację i drogi itp.

5 mld złotych z funduszu inwestycji samorządowych zostanie przeznaczone do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Jest to ważny krok w rozwoju, zarówno dużych miast, jak i najmniejszych miejscowości.
Kwoty maksymalnego limitu przyznawanych dotacji wynikają z wydatków majątkowych oraz zamożności gmin i powiatów.
Podczas konferencji na Zamku w Baranowie Sandomierskim z moim udziałem, a także burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski potwierdzono, iż Gmina Baranów Sandomierski w ramach Tarczy dla Samorządów otrzyma 4 033 429 zł. Jest to maksymalna kwota jaką mogła otrzymać gmina i jednocześnie największa spośród gmin należących do powiatu tarnobrzeskiego.

Wręczenie promes – Rzeszów

23 czerwca w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Promesy otrzymały 32 jednostki OSP z terenu województwa podkarpackiego. Łączna kwota dofinansowania zakupu 22 średnich i 10 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych to prawie 20 mln złotych.

 Wśród nich znalazły się jednostki z powiatu kolbuszowskiego: OSP Kolbuszowa Dolna i OSP Staniszewskie, które miałem przyjemność osobiście wręczyć.

Spotkanie w Kolbuszowej Pani europoseł Beaty Kempy i wiceministra Marcina Warchoła

Spotkanie w Kolbuszowej Pani europoseł Beaty Kempy i wiceministra Marcina Warchoła w ramach kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy „Łączy nas Polska”.

40 mln zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła gospodyń wiejskich realizują wiele bardzo ważnych społecznie projektów: dbają o rozwój tradycji i rodzimej kultury, promują sztukę ludową, szerzą ideę wolontariatu, a także łączą pokolenia, jednoczą i aktywizują lokalne społeczności.
Gorąco zachęcam do rejestrowania kół w Krajowym Rejestrze KGW i składania za pośrednictwem ARiMR wniosków o pomoc finansową.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Marszałkom, Prezydentom, Starostom, Burmistrzom, Wójtom, Radnym, Sołtysom i Pracownikom Samorządowym. Wszystkim, którzy współtworzą samorządy terytorialne i pracują dla dobra lokalnych społeczności, życzę dużo zdrowia, sukcesów w życiu prywatnym i osobistym, a także wytrwałości, wielu pomysłów i satysfakcji płynącej z realizacji zadań samorządowych. Pragnę, by Państwa wysiłki zawsze spotkały się z uznaniem oraz życzliwym wsparciem mieszkańców.

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania i słowa uznania za dotychczasową pracę, trud i poświęcenie z jakim Państwo służycie na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Chmielowiec

Ponad 500 samochodów otrzymają OSP w całej Polsce

Ponad 500 samochodów otrzymają OSP w całej Polsce z tego ponad 30 trafi na teren województwa podkarpackiego. Są wśród nich jednostki z powiatu kolbuszowskiego: OSP Kolbuszowa Dolna, Staniszewskie i Raniżów. Zakupy zostaną dofinansowane ze środków MSWiA, rezerwy celowej, dotacji KSRG oraz NFOŚiGW. Na liście jednostek, które otrzymały dofinansowanie są również OSP Zagorzyce Dolne, Kiełków, Sokolniki, Boguchwała, Otałęż, Stobierna i Kalembina. „Strażacy druhowie są pierwsi na miejscu zdarzenia gdzie z poświęceniem walczą o ludzkie życie i zdrowie. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo” powiedział w-ce minister MSWiA Maciej Wąsik. Panie ministrze, panowie komendanci, bardzo dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie. Podziękowania składam również samorządom za ich wkład finansowy w zakup samochodów.

Z poważaniem
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

BRIEF – WSPARCIE GOSPODARKI – FIRMY, MIEJSCA PRACY 08.05.2020

BRIEF – WSPARCIE GOSPODARKI – FIRMY, MIEJSCA PRACY 08.05.2020

1.   TARCZA ANTYKRYZYSOWA I TARCZA FINANSOWA – AKTUALNE DANE
TARCZA FINANSOWA

·         Na konta przedsiębiorców ponad 42 tys. firm trafiło łącznie 8,7 mld zł (stan na 06.05.2020 r.)

–  Przedsiębiorstwa te zatrudniają ok. 450 tys. osób.

–  Po pierwszym tygodniu funkcjonowaniu Tarczy Finansowej średnia kwota subwencji dla mikrofirm to 72 tys. zł oraz 690 tys. zł dla MSP.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – FIRMY I OCHRONA MIEJSC PRACY

·         Złożono (stan na 06.05.) ponad 3 mln wniosków o skorzystanie z oferowanych przez nią rozwiązań.

–  Do tej pory przyznano ponad 314 tys. pożyczek mikroprzedsiębiorcom, w łącznej kwocie ponad 1,5 mld zł (stan na 06.05.2020 r.)

–  Wypłacono blisko 238 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 477 mln zł (stan na 06.05.2020 r.)

–  W ramach ochrony miejsc pracy przyznano ponad 2,2 mld zł (stan na 06.05.2020 r.)

·         ZUS zatwierdził zwolnienie ze składek za marzec w ramach Tarczy Antykryzysowej na ponad 1,6 mld zł.

–  Zwolnienie dot. blisko 800 tys. przedsiębiorców.

Wsparcie kultury (stan na 06.05.2020 r.)

KWOTA PROGRAM/DZIAŁANIE CZY PIENIĄDZE SĄ JUŻ WPŁACONE?
80 mln zł Program stypendialno-dotacyjny „Kultura w sieci” Wyniki zostaną ogłoszone 11 maja.
390 mln zł (ok. 55 mln zł zwiększenia w stosunku do początkowego budżetu) 32 Programy Ministra

UWAGA: Zmieniliśmy regulaminy w taki sposób, by w obecnej sytuacji wnioskodawcy mogli realizować swoje projekty

Trwa końcowy etap odwołań, dotacje są sukcesywnie wypłacane
Ogólny budżet na ten moment: 3 mln zł

————————–

Przyznaliśmy już 933 zapomóg na łączną kwotę 1 mln 720 tys. zł

Zapomogi socjalne dla artystów Pieniądze są wypłacane, część artystów ma już je na swoich kontach bankowych
Co najmniej 6,5 mln zł (zwiększenie o 5 mln zł) + możliwy II etap konkursu Stypendia twórcze Wnioski są rozpatrywane (1 tys. wniosków), możliwy drugi nabór
500 mln zł Gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego w BGK Program ciągły
10 mln zł Program Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje” Ogłoszenie wyników – 8 maja 2020
323 przyznane stypendia po 2400 zł. W sumie prawie 800 tys. zł Stypendia dla filmowców z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Pieniądze są wypłacane; kolejne wnioski są rozpatrywane
50 mln zł (wstępny, planowany budżet) Planowane uruchomienie programu rekompensującego straty w sektorze kultury PO ZAKOŃCZENIU EPIDEMII

 

·         Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej:

– dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych m.in. postojowe 3×2080

– dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, m.in.:

–  dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,

–  3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne,

–  pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

–  zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące,

–  umorzenie zaległości podatkowej,

–  możliwość odliczenia straty z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni,

–  niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców do kwoty 5 tys. zł,

–  trzykrotne świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
w wysokości 2080 zł albo 1300 zł.

– vouchery, na które mogą być wymieniane zobowiązania instytucji kultury, które nie mogą być obecnie dotrzymane, np. niewykorzystane bilety na wydarzenia kulturalne;

·         wystąpiliśmy do UE o zerową stawkę VAT na książki drukowane,

·         kontynuujemy prace nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego i funduszem wsparcia artystów zawodowych,

·         przygotowujemy nowelizację budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności,

·         umożliwiliśmy dyrektorom instytucji kultury wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę „zastępczą” realizowaną poza siedzibą instytucji,

·         zmieniliśmy definicję dzieła filmowego tak, by umożliwić otrzymanie dotacji
z PISF  również produkcjom audiowizualnym, które nie będą miały premier kinowych,
a z uwagi na sytuację przeniosą się na platformy cyfrowe /VOD/.

·         zawiesiliśmy raportowania danych przez kina

·         uelastycznione zostały  terminy składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla produkcji audiowizualnych oraz dokumentów w toku procedury przyzwania wsparcia.

W nowej propozycji Tarczy Antykryzysowej znalazły się zapisy dot.:

·         objęcia składką w wysokości 1,5 proc. nadawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Składka jest wpłacana do PISF i przeznaczana na produkcję filmów,

·         możliwości ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez podmiot zarządzający Pomnikiem Historii lub miejscem światowego dziedzictwa ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2.   NOWE MECHANIZMY OCHRONY RYNKU PRACY
·         Obecnie wszystkie działania MRPiPS koncentrują się na przeciwdziałaniu negatywnym dla rynku pracy skutkom koronawirusa.

–  Prowadzone są wyłącznie prace, które w zamyśle mają chronić pracowników przed ich wykluczeniem z rynku pracy spowodowanym utratą zatrudnienia.

–  Wprowadzamy kolejne rozwiązania w ramach Tarczy Antykryzysowej. Priorytetem jest ochrona polskiej gospodarki, a w szczególności zatrudnionych pracowników.

·         Koncepcja nowych mechanizmów ochrony rynku pracy np. poprzez wprowadzenie zasiłku solidarnościowego  to jedna z takich propozycji.

 

3.   OCHRONA POLSKICH FIRM
·         Wzmocnienie ochrony rodzimych spółek przed przejęciami – zagrażającymi interesowi publicznemu jest odpowiedzią na zmieniającą się, z powodu epidemii, sytuacją finansową spółek, w tym spółek publicznych.

 

·         Katalog spółek, które mają zostać objęte ochroną ma być szerszy niż dotychczas, ale podobnie postępują dziś inne kraje.

–  Niemcy, Francja czy Włochy wprowadzają zmiany, które pozwolą ochronić ich spółki przez kupnem po zaniżonych cenach.

·         Silniejsze reguły uprzedniej kontroli przejęć mają obowiązywać czasowo, czyli przez 2 lata.

–  Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP, przekroczył równowartość 10 mln euro w którymkolwiek z 2 lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

4.   UPADŁOŚĆ I BANKRUCTWO
·         Niewypłacalność firmy spowodowana koronawirusem nie wiąże się już z obowiązkiem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie zagrożenia epidemią i epidemii. Jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców.

–  Zostało przygotowane z myślą o tych przedsiębiorcach, którzy mają problemy
z powodu koronawirusa.

–  Umożliwi skoncentrowanie się na ratowaniu przedsiębiorstw, także z wykorzystaniem środków, które są udostępniane w ramach kolejnych regulacji przygotowanych przez rząd, bez potrzeby składania wniosków o ogłoszenie upadłości.

·         Prawo upadłościowe przewiduje, że dłużnik musi w ciągu 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o jej ogłoszenie.

–  Termin ten – dzięki zmianie przepisów – nie rozpocznie biegu, a rozpoczęty ulegnie przerwaniu, jeżeli niewypłacalność powstała w czasie zagrożenia epidemicznego albo w czasie epidemii.

–  Po odwołaniu stanu epidemii termin będzie biec na nowo.

·         Rozwiązanie to jest skierowane do tych przedsiębiorców, którzy byli wypłacalni przed powstaniem stanu zagrożenia epidemicznego, a których niewypłacalność jest konsekwencją okoliczności związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

5.   PRODUCENCI DROBIU
·         Blisko 60 proc. naszej produkcji mięsa drobiowego trafia na eksport.

·         Wzrost cen drobiu w sklepach bada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

·         Min. rolnictwa i rozwoju wsi kilkakrotnie wnosił do KE wnioski o uruchomienie mechanizmu interwencyjnego na rynku drobiu.

–  Niestety, KE nie uwzględniła tych wniosków i wprowadzone zostały tylko dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku, masła, serów, mięsa wołowego, mięsa baraniego i koziego.

·         Podczas posiedzenia Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa  Polska po raz kolejny zgłasza, jako jeden z głównych postulatów, które powinny zostać rozważone przez KE, wprowadzenie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego.

·         Prowadzone są również działania w celu wypracowania innych form unijnego wsparcia, które obejmą także ten sektor produkcji.

6.   ŚWIADCZENIA POSTOJOWE
·         Świadczenie postojowe jest jedną z wielu form wsparcia przedsiębiorców
w trudnym okresie pandemii związanej z koronawirusem.
–  Wypłacono blisko 238 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 477 mln zł (stan na 06.05.2020 r.).

·         Przysługuje ono osobom:

–  prowadzącym działalność gospodarczą[1], w tym również korzystającym z „Ulgi na start” i opłacających składki w ramach Małego ZUS, jeżeli miały one przestój
w następstwie koronowirusa

–  wykonującym umowy cywilnoprawne.

·         Świadczenie postojowe jest świadczeniem nieopodatkowanym i nieoskładkowanym,

–  Ma charakter socjalny – stanowi wsparcie finansowe dla osób, których sytuacja uległa pogorszeniu.

·         Ta forma wsparcia może łączyć się z innymi formami pomocy przewidzianymi w ramach wsparcia przedsiębiorców.

·         Ponownie świadczenia postojowego ma mieć formę uproszczoną.

–  Może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie.

–  Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

–  Żeby uzyskać ponownie świadczenie postojowe należy złożyć oświadczenie,
w którym wykaże się brak poprawy sytuacji finansowej.

·         Kwestia świadczenia postojowego oraz procesu przyznawania tego świadczenia przez ZUS jest na bieżąco analizowana.

 

[1] na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych.