Program Inwestycyjny na budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kupno i Widełka

W dniu dzisiejszym Pan Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycyjny na budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kupno i Widełka. Inwestycja ta, o którą zabiegał samorząd gminy Kolbuszowa oraz mieszkańcy tych miejscowości, przyczyni się zdecydowanie do poprawy bezpieczeństwa w tych miejscowościach. Panie Ministrze, serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców.

OSP Wyżne

Dzień 26 września 2020 roku na trwałe zapisze się w historii Ochotniczej Straży Pożarnej Wyżne. Jednostka obchodziła 110-lecie powstania, została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego oraz otrzymała nowy samochód strażacki. Gratuluję serdecznie, a na kolejne lata służby życzę aby św. Florian błogosławił.

Zbigniew Chmielowiec

Przewodniczący
Parlamentarnego
Zespołu Strażaków

Dofinansowanie remontów budynków OSP

Miałem przyjemność wręczyć umowy na dofinansowanie remontów budynków OSP Tuszyma na ręce prezesa Zenona Krawczyka oraz OSP Rzemień prezesowi Zbigniewowi Kipie na łączną kwotę około 27 tysięcy złotych. Gratuluję i życzę powodzenia.

Zbigniew Chmielowiec
Przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Strażaków

Zmiana, na którą Strażacy Ochotnicy czekali od dawna!

„Zmiana, na którą Strażacy Ochotnicy czekali od dawna! Dotychczasowe świadectwo dopuszczenia CNBOP zostanie zastąpione opinią techniczną, za którą oplata ma wynosić maksymalnie dwukrotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Ustawa nowelizuje kilka innych ustaw, m.in. ustawę o ochronie przeciwpożarowej z 1991 roku.

Wprowadza ona rozwiązania dotyczące procedury wprowadzania do użytkowania pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Pojazdy używane, sprowadzane z zagranicy, nie będą poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej, jako mniej sformalizowanej procedurze potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań dla pojazdów używanych do celów specjalnych, a konkretnie do celów ochronyprzeciwpożarowej. Wspomniana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ochotniczych straży pożarnych.”

Gorąco dziękuję Panom Ministrom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej-nadbrygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi za podjętą inicjatywę zmiany dotychczasowych przepisów.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący
Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Budowa obwodnicy Nowej Dęby coraz bliżej. Przetarg na pierwszy etap prac ogłoszony

Kierujemy do realizacji kolejne zadania z programu budowy 100 obwodnic. Nowa Dęba zyska tak bardzo potrzebną mieszkańcom i kierowcom obwodnicę – mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Pierwszy krok w tym kierunku został już zrobiony.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 31 sierpnia ogłosiła przetarg na wykonanie studium korytarzowego wraz ze studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej numer 9. Uzyskana dokumentacja pozwoli na przygotowanie postępowania na realizację nowej drogi omijającej miasto.

Wniosek skierował do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej szef rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski. Uczynił to podczas dzisiejszej plenerowej konferencji z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera, posła Zbigniewa Chmielowca, burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona oraz starosty powiatu tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła.

Prace przygotowawcze rozpoczną się od prac studialnych, które wyznaczą potencjalne warianty przebiegu obwodnicy.

To już trzeci przetarg ogłoszony na inwestycje ujęte w Programie budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim. Ruszyły już bowiem postępowania na prace przygotowawcze inwestycji omijającej Kolbuszową w ciągu krajowej dziewiątki i drugiego etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej numer 28.

Obwodnica Nowej Dęby realizowana będzie w systemie Projektu i buduj. Inwestycja pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, a także, między innymi poprzez skrócenie czasu przejazdu, ułatwi transport samochodów osobowych w kierunku Rzeszów – Radom i dalej do Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, co zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Obwodnica Nowej Dęby wybudowana zostanie jako droga klasy GP. W ramach inwestycji powstaną dodatkowe jezdnie, zapewniające obsługę przyległego terenu, a także ronda. Zbudowany lub przebudowany zostanie system odwodnienia, powstaną urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja ma być realizowana w latach 2024 – 2028.

Artykuł prasowy z: nowiny24.pl

Nowy samochód dla OSP Zagorzycach Górnych

W sobotę w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców wsi, pod budynek OSP Zagorzyce Górne, podjechał nowy samochód średni marki MAN dla tej jednostki. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli zakup tego samochodu o wartości ponad 850 tys. zł. To kolejny na Podkarpaciu. Gratuluję i życzę, aby służył przez długie lata niosąc pomoc mieszkańcom.

Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

 

Radość w Staniszewskim

27 sierpnia druhowie OSP Staniszewskie otrzymali nowy średni samochód strażacki. Uroczysty przyjazd odbył się przy udziale licznie zgromadzonych mieszkańców tej miejscowości. Serdecznie gratuluję druhom z OSP Staniszewskie  z okazji pozyskania nowego samochodu, niech służy mieszkańcom i Wam, tym którzy bezinteresownie niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękuje wszystkim tym którzy wsparli środkami finansowymi zakup tego pięknego i nowoczesnego samochodu.

Nowy wóz strażacki dla OSP Rudna Mała

9 sierpnia (niedziela), odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 110 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej Małej. Z tej okazji, odprawiona została Msza święta oraz odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego wozu strażackiego.

Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście m. in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, Zastępca Burmistrza Piotr Niedziela, wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie Bogusław Kida, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie Jan Kucaj, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Głogowie Młp. Stanisław Zięba, Komendant Miejsko Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głogowie Młp. Marian Bąk oraz przedstawiciel Straży Pożarnej z miasta Użhorod na Ukrainie Андрей Керецман.

Jako Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków podkreśliłem, że na Podkarpaciu udało się pozyskać ponad 200 różnego rodzaju sprzętu pożarniczego. Zapewniłem, że w dalszym ciągu będę starał się, aby strażacy mogli korzystać z nowego sprzętu pożarniczego.

Następnie, odbyło się oficjalne przekazanie oraz poświęcenie nowego wozu strażackiego. Zgodnie ze zwyczajem, został on również oblany szampanem przez Matkę Chrzestną, którą została Dh Halina Ćwirlej.
Całą uroczystość zwieńczyła biesiada strażacka i tradycyjne wbijanie pamiątkowych gwoździ.

To kolejny samochód dla OSP na Podkarpaciu.

Z okazji Jubileuszu powstania jednostki OSP, połączonego z poświęceniem i przekazaniem samochodu ratowniczo-gaśniczego, pragnę przekazać druhom Strażakom słowa szczególnego uznania i szacunku. Życzę bezpiecznej służby, dużo zdrowia i opieki św. Floriana.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł Na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Kolejny samochód dla strażaków z Podkarpacia

Kolejny samochód dla strażaków z Podkarpacia. Tym razem szczęśliwcami zostali Druhowie z OSP Kiełków w gminie Przecław. Serdecznie gratuluję i dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali ten zakup. Cieszę się, że również mam w tym swoją cegiełkę, bo jest to dla mnie szczególna gmina.

Zbigniew Chmielowiec Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków