Spotkanie parlamentarnego zespołu strażaków

8 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie opłatkowe-noworoczne parlamentarnego zespołu strażaków, do którego należy ponad 100 posłanek i posłów. W spotkaniu udział wzięli m.in. : bryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Arkadiusz Przybyła z-ca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Paweł Kępka Rektor Komendant Szkoły Głównej Pożarnictwa w Warszawie, st. bryg. Jan Krynicki Krajowy Kapelan Strażaków, w-ce prezes NFOŚ i GW Dominik Bąk.

DOBRY CZAS DLA PODKARPACIA

wybory-2019-web

Szanowni Państwo!

Dzięki Waszym głosom od 2005 roku sprawuję mandat Posła na Sejm RP. Lata te zaowocowały licznymi sukcesami, ale jest jeszcze wiele problemów, z którymi chciałbym się zmierzyć i pracować dla dobra naszego regionu. W swoich działaniach poselskich zawsze starałem się być blisko ludzi, utrzymując kontakty z mieszkańcami naszej małej Ojczyzny. Bardzo dobrze układa się moja współpraca z samorządami gmin i powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego, tarnobrzeskiego.
Nadal obiecuję dobrze wypełniać obowiązki poselskie, wspierać tych, którzy potrzebują pomocy i walczyć o sprawy, w które wierzę. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o udział w wyborach i oddanie na mnie głosu.

1

Rozwój służby zdrowia, oświaty, rozbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, a także stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego naszego regionu były i będą w dalszym ciągu priorytetem mojego działania.

2

Wsłuchiwanie się w głos grup społecznych, kontynuowanie z nimi współpracy to mój bodziec do jeszcze bardziej intensywnej pracy parlamentarnej.

3

Praca w zespole parlamentarzystów, działaczy samorządowych różnych szczebli, współpraca z centralną jak i lokalną administracją pozwala odnieść sukcesy dla dobra naszego regionu.

marszalekWŁADYSŁAW ORTYL – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Ze Zbigniewem Chmielowcem znam się od kilkunastu lat. Zdecydowanie mogę polecić jego osobę w kolejnych wyborach do Sejmu. Rozwój Kolbuszowej, powiatu kolbuszowskiego i całego Podkarpacia to zasługa jego działań i aktywności. Wiele zawdzięczają mu także Ochotnicze Straże Pożarne. Chciałbym, aby swoją parlamentarną misję kontynuował
w następnej kadencji.

 

 

 

senatorZDZISŁAW PUPA – SENATOR RP
Od wielu lat współpracuję z posłem Zbigniewem Chmielowcem. Jestem pełen uznania dla jego rzetelności i pracowitości. Warto oddać swój glos na Zbigniewa Chmielowca, bo takich właśnie posłów potrzebuje Polska. Z przyjemnością i pełną odpowiedzialnością popieram go jako kandydata do Sejmu RP.

Współpracuję z senatorem Zdzisławem Pupą w sprawach pozyskiwania funduszy dla samorządów, przedsiębiorców i różnych instytucji. Popieram jego kandydaturę na Senatora RP, bo wierzę, że jego doświadczenie i mądrość przydadzą się na tym stanowisku Polsce
i Polakom.

 

rodzinaUrodziłem się w Kolbuszowej. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci: córkę Magdalenę, syna Mateusza, synową Magdalenę, zięcia Tomasza i wnuka Maksymiliana. Jestem absolwentem Technikum Chemicznego w Tarnowie. Tytuł magistra inżyniera Ochrony Środowiska uzyskałem na Politechnice Krakowskiej. Po powrocie ze studiów pracowałem w zakładach produkcyjno-budowlanych, a od 1990 roku w samorządzie kolbuszowskim na stanowiskach: kierownika wydziału, następnie zastępcy burmistrza. W latach 1998 – 2005 pełniłem funkcję burmistrza Kolbuszowej.
W tym okresie sprawowałem różne funkcje społeczne: prezesa zarządu Fundacji na Rzecz Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej, członka prezydium Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kolbuszowej, członka zarządu KKS „Kolbuszowianka”.
Od 2005 roku wolą wyborców jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2015 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Szanowny Wyborco!

Będąc osobą z dużym doświadczeniem parlamentarnym,
wiem, jak należy postępować, aby być skutecznym i efektywnym.
W przyszłej kadencji Sejmu chciałbym skupić się na:

 1. Koordynowaniu i wspieraniu działań służących poprawie stanu służby zdrowia oraz wsparciu budowy Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka.
 2. Kontynuowaniu i poszerzaniu rządowych programów prospołecznych.
 3. Budowie drogi szybkiego ruchu Radom – Tarnobrzeg – Nowa Dęba – Kolbuszowa – Rzeszów o parametrach drogi ekspresowej.
 4. Poprawie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowościach: Majdan Królewski – Hadykówka – Cmolas – Kolbuszowa Dolna – Kupno – Widełka oraz wsparciu zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 5. Elektryfikacji linii kolejowej Rzeszów – Kolbuszowa – Tarnobrzeg.
 6. Budowie zbiorników retencyjnych.
 7. Sprzyjaniu zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – „czyste powietrze”.
 8. Wsparciu i rozwoju polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
 9. Tworzeniu prawa sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.
 10. Współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Dążeniu do rozwoju sportu i kultury fizycznej poprzez wspieranie inicjatyw budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Kandydat do Sejmu RP
Zbigniew Chmielowiec
LISTA 2 MIEJSCE 9

77. posiedzenie Sejmu – podsumowanie pierwszego dnia obrad

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”, propozycje zapewniające jawność wynagrodzeń kadry kierowniczej banku centralnego oraz przedstawiony przez Senat projekt ustawy chroniący właścicieli nieruchomości przed nadmiernymi kosztami przekształcania użytkowania wieczystego we własność – to niektóre z zagadnień, nad którymi pracował wczoraj Sejm. Przed rozpoczęciem obrad posłowie uczcili pamięć zmarłego 21 stycznia Andrzeja Lissa, działacza “Solidarności” oraz posła na Sejm IV i V kadencji, a także zmarłego Antoniego Zambrowskiego, działacza opozycji demokratycznej w PRL, więźnia politycznego.

Plan dla Wsi

POSTAWIMY NA ZDROWĄ POLSKĄ ŻYWNOŚĆ

Na świecie rozwija się zapotrzebowanie na żywność wysokiej jakości i walorach zdrowotnych. Podstawowym trendem wśród konsumentów na nowoczesnym rynku żywności jest poszukiwanie żywności oferującej i chroniącej zdrowie, zapobiegającej chorobom, żywności naturalnej, wytwarzanej w zgodzie ze środowiskiem naturalnym w sposób zrównoważony w oparciu o tradycyjne technologie i sposoby produkcji. Taka żywność wysokiej jakości, czyli ta tradycyjna, lokalna, ekologiczna powinna być polskim hitem. Polska powinna być w świecie synonimem producenta żywności wysokiej jakości.