Mongolia w obiektywie – wystawa w Sejmie

Z inicjatywy Polsko – Mongolskiej Grupy Parlamentarnej, w holu głównym Sejmu RP została otwarta multimedialna wystawa „Mongolia w obiektywie.” Patronat nad wystawą objęli Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP, JE Bataa Nemekh, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Mongolii w Polsce oraz Michał Łabenda, Ambasador wizytujący Polski w Mongolii.

Koncert Noworoczny

Orkiestra Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej pod dyrekcją Krzysztofa Kłody oraz Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto w Łącku pod dyrekcją Stanisława Strączka wystąpiły na tegorocznym Koncercie Noworocznym. W niedzielę 29 stycznia na hali sportowej kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego dla licznie zgromadzonej publiczności zagrali świąteczne, filmowe i karnawałowe utwory.

Zaproszenie do projektu Stowarzyszenie „NIL”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w partnerstwie z Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH z Drezna realizuje projekt: „Nowa droga do pracy – reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” numer POWR.04.02.00-00-0258/15