Program Inwestycyjny na budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kupno i Widełka

W dniu dzisiejszym Pan Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycyjny na budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kupno i Widełka. Inwestycja ta, o którą zabiegał samorząd gminy Kolbuszowa oraz mieszkańcy tych miejscowości, przyczyni się zdecydowanie do poprawy bezpieczeństwa w tych miejscowościach. Panie Ministrze, serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Socjalnym przekazuję wyrazy uznania, serdeczne życzenia i podziękowania za profesjonalne zaangażowanie i oddanie się służbie drugiemu człowiekowi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie i siłę pozwalającą przezwyciężyć wiele trudów życia. Serdecznie dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Życzę Państwu zdrowia, energii, niesłabnącego entuzjazmu, wytrwałości i ciepła w szlachetnej i ofiarnej służbie, a także wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Pragnę, by Państwa pomoc niesiona podopiecznym stała się prawdziwym spełnieniem i przynosiła poczucie radości i satysfakcji.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym złożyć wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej, owocnej i satysfakcjonującej pracy. Życzę zdrowia, wytrwałości, a także odwagi w kształtowaniu młodych umysłów, rozwijaniu swoich pasji, realizowaniu projektów i zamierzeń. Mam nadzieję, że ten rok szkolny przyniesie Państwu wiele sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym, będzie obfitował w życzliwość i szacunek ze strony kolegów i koleżanek z pracy, uczniów, rodziców i społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP

OSP Wyżne

Dzień 26 września 2020 roku na trwałe zapisze się w historii Ochotniczej Straży Pożarnej Wyżne. Jednostka obchodziła 110-lecie powstania, została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego oraz otrzymała nowy samochód strażacki. Gratuluję serdecznie, a na kolejne lata służby życzę aby św. Florian błogosławił.

Zbigniew Chmielowiec

Przewodniczący
Parlamentarnego
Zespołu Strażaków

Nowa sala gimnastyczna czeka na kolejne sportowe talenty

Uroczyste oddanie do użytku sali gimnastycznej po remoncie stało się w miniony piątek, 18 września, prawdziwym świętem w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie. Do szkoły przybyli wszyscy jej prawdziwi przyjaciele, którzy na co dzień uczestniczą w jej życiu i wspomagają ją w wielu działaniach. Za swoją pomoc zostali uhonorowani medalami i nagrodami.

– Dzisiejszy dzień na pewno przejdzie do historii Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie – mówiła 18 września Iwona Strojek, dyrektor szkoły. – Remont którego zakończenie dziś świętujemy trwał 4 miesiące i kosztował w sumie ok. 400 tysięcy złotych. Jestem przekonana, że to miejsce będzie kuźnią nowych talentów sportowych.

Dyrektor placówki podkreśliła, że remont nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu osób, przyjaciół szkoły.

Dofinansowanie remontów budynków OSP

Miałem przyjemność wręczyć umowy na dofinansowanie remontów budynków OSP Tuszyma na ręce prezesa Zenona Krawczyka oraz OSP Rzemień prezesowi Zbigniewowi Kipie na łączną kwotę około 27 tysięcy złotych. Gratuluję i życzę powodzenia.

Zbigniew Chmielowiec
Przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Strażaków

Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 81. rocznicy Bitwy o Kolbuszową

W środę (9 września), przed Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej odbywały się obchody rocznic wrześniowych.

Tegoroczna uroczystość, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, zorganizowana została w znacznie skromniejszej oprawie, niż było to do tej pory. Obecny był Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz z Wicestarostą Kolbuszowskim Wojciechem Cebulą oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Mieczysławem Burkiem, Burmistrz Kolbuszowej wraz z zastępcą Markiem Gilem oraz radnym Krzysztofem Wójcickim, Franciszek Batory, Wiceprezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z powiatu kolbuszowskiego oraz dyrektorzy Zespołu Szkół nr 1 i 2 z Kolbuszowej. Podczas uroczystości obecny był sztandar ZST oraz Strzelcy.

Przybyłe delegacje przywitała Grażyna Pełka, dyrektor ZST w Kolbuszowej. Następnie ks. Lucjan Szumierz odmówił modlitwę w intencji poległych za ojczyznę, po której zebrani złożyli symboliczne wiązanki kwiatów przy tablicach, upamiętniających poległych za ojczyznę, znajdujących się na froncie budynku ZST. Ostatnim punktem środowych uroczystości była wspólna modlitwa i złożenie kwiatów przy mogiłach żołnierzy poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą w obronie Kolbuszowej na kolbuszowskim cmentarzu.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Siedlance

Rok szkolny 2020/2021 wyjątkowo uroczyście rozpoczął się Siedlance – co związane było z nadaniem Szkole imienia bł. Karoliny Kózkówny i przekazaniem sztandaru.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kosowach, której przewodniczył Biskup Diecezji Rzeszowskiej ks. Jan Wątroba. Wśród zaproszonych gości byli obecni nieliczni przedstawiciele: parlamentu, władz samorządowych, kuratorium, parafii, emerytowanych pracowników szkoły i społeczności lokalnej. Przygotowania do uroczystości były okazją do zagłębienia się w historię placówki, czego efektem jest książka „Historia szkoły w Siedlance w latach 1889 – 2020”

Budowa obwodnicy Nowej Dęby coraz bliżej. Przetarg na pierwszy etap prac ogłoszony

Kierujemy do realizacji kolejne zadania z programu budowy 100 obwodnic. Nowa Dęba zyska tak bardzo potrzebną mieszkańcom i kierowcom obwodnicę – mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Pierwszy krok w tym kierunku został już zrobiony.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 31 sierpnia ogłosiła przetarg na wykonanie studium korytarzowego wraz ze studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej numer 9. Uzyskana dokumentacja pozwoli na przygotowanie postępowania na realizację nowej drogi omijającej miasto.

Wniosek skierował do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej szef rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski. Uczynił to podczas dzisiejszej plenerowej konferencji z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera, posła Zbigniewa Chmielowca, burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona oraz starosty powiatu tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła.

Prace przygotowawcze rozpoczną się od prac studialnych, które wyznaczą potencjalne warianty przebiegu obwodnicy.

To już trzeci przetarg ogłoszony na inwestycje ujęte w Programie budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim. Ruszyły już bowiem postępowania na prace przygotowawcze inwestycji omijającej Kolbuszową w ciągu krajowej dziewiątki i drugiego etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej numer 28.

Obwodnica Nowej Dęby realizowana będzie w systemie Projektu i buduj. Inwestycja pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, a także, między innymi poprzez skrócenie czasu przejazdu, ułatwi transport samochodów osobowych w kierunku Rzeszów – Radom i dalej do Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, co zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Obwodnica Nowej Dęby wybudowana zostanie jako droga klasy GP. W ramach inwestycji powstaną dodatkowe jezdnie, zapewniające obsługę przyległego terenu, a także ronda. Zbudowany lub przebudowany zostanie system odwodnienia, powstaną urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja ma być realizowana w latach 2024 – 2028.

Artykuł prasowy z: nowiny24.pl