40 mln zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła gospodyń wiejskich realizują wiele bardzo ważnych społecznie projektów: dbają o rozwój tradycji i rodzimej kultury, promują sztukę ludową, szerzą ideę wolontariatu, a także łączą pokolenia, jednoczą i aktywizują lokalne społeczności.
Gorąco zachęcam do rejestrowania kół w Krajowym Rejestrze KGW i składania za pośrednictwem ARiMR wniosków o pomoc finansową.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Marszałkom, Prezydentom, Starostom, Burmistrzom, Wójtom, Radnym, Sołtysom i Pracownikom Samorządowym. Wszystkim, którzy współtworzą samorządy terytorialne i pracują dla dobra lokalnych społeczności, życzę dużo zdrowia, sukcesów w życiu prywatnym i osobistym, a także wytrwałości, wielu pomysłów i satysfakcji płynącej z realizacji zadań samorządowych. Pragnę, by Państwa wysiłki zawsze spotkały się z uznaniem oraz życzliwym wsparciem mieszkańców.

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania i słowa uznania za dotychczasową pracę, trud i poświęcenie z jakim Państwo służycie na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Chmielowiec

Ponad 500 samochodów otrzymają OSP w całej Polsce

Ponad 500 samochodów otrzymają OSP w całej Polsce z tego ponad 30 trafi na teren województwa podkarpackiego. Są wśród nich jednostki z powiatu kolbuszowskiego: OSP Kolbuszowa Dolna, Staniszewskie i Raniżów. Zakupy zostaną dofinansowane ze środków MSWiA, rezerwy celowej, dotacji KSRG oraz NFOŚiGW. Na liście jednostek, które otrzymały dofinansowanie są również OSP Zagorzyce Dolne, Kiełków, Sokolniki, Boguchwała, Otałęż, Stobierna i Kalembina. „Strażacy druhowie są pierwsi na miejscu zdarzenia gdzie z poświęceniem walczą o ludzkie życie i zdrowie. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo” powiedział w-ce minister MSWiA Maciej Wąsik. Panie ministrze, panowie komendanci, bardzo dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie. Podziękowania składam również samorządom za ich wkład finansowy w zakup samochodów.

Z poważaniem
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Kolejny krok do budowy obwodnicy w Kolbuszowej

Po ogłoszeniu przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego programu budowy 100 obwodnic w Polsce, wśród których była obwodnica Kolbuszowej, wiele osób twierdziło,
że to nierealne obietnice wyborcze. Obecnie zamierzenie zaczyna się konkretyzować.

11 maja podczas wizyty w naszym mieście, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności wiceministra tego resortu Rafała Webera, Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego, Bogdana Tarnawskiego dyr. GDAKA o/ Rzeszów, Józefa Kardysia Starosty Kolbuszowskiego, Jana Zuby Burmistrza Kolbuszowej i mojej osoby zatwierdził program „inwestycji dla budowy obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9”. Teraz czekają nas wszystkich konsultacje i wspólna praca by wybrać optymalny jej przebieg.

Panowie ministrowie: Andrzeju i Rafale, koledzy parlamentarzyści, pani wojewodo, panie marszałku – dziękuję za wsparcie.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Głogowskich

W sobotę, 29 lutego, odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2019 r. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Głogowskich. Podczas spotkania omówiono działania podejmowane w roku ubiegłym. Druhowie 23 razy wyjeżdżali na różnego rodzaju akcje, brali czynny udział w zawodach sportowo pożarniczych i różnego rodzaju uroczystościach na terenie gminy. Strażacy otrzymali nowy sprzęt do oddymiania i stawiania kurtyny wodnej. Podczas zebrania Pan Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Małopolskiego, za wspieranie jednostki i działania na rzecz jej dalszego rozwoju, odznaczony został brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dziękuję za dotychczasową działalność i życzę pomyślności na kolejne lata. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

I Powiatowe Spotkanie Przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Kolbuszowskiego

W Wiejskim Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej, w I Powiatowym Spotkaniu Przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Kolbuszowskiego, uczestniczyły panie z blisko 50 KGW. Tego dnia przybyli goście mieli okazję skosztować smakołyków przygotowanych specjalnie na tę okazję przez gospodynie. Uroczyste zebranie miało na celu podsumowanie działalności członkiń z KGW z powiatu kolbuszowskiego, które tak wspaniale dbają o kultywowanie folkloru i rodzimej kultury.

Podsumowanie działalności podkarpackich strażaków w 2019 roku

W czwartek, 20 lutego w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyła się narada podsumowująca działalności podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku.

Spotkanie podsumowujące 2019 rok rozpoczął podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec witając wszystkich uczestników oraz wprowadzając w treści prezentowane podczas narady. Szef podkarpackich strażaków przedstawił m. in. zagadnienia kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Działalność operacyjną, prewencyjną, szkoleniową, logistyczną oraz z zakresu IT przybliżyli zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak oraz bryg. Andrzej Marczenia.

Obecni na naradzie goście podziękowali podkarpackim strażakom za rok ciężkiej, pełnej poświęcenia służby oraz za szybką i skuteczną pomoc niesioną mieszkańcom naszego regionu.

Podsumowanie pracy podkarpackich strażaków to doskonały moment, by uroczyście wręczyć symboliczne akty przekazania części sprzętu kupionego w 2019 roku. Przy tej okazji szef podkarpackich strażaków nadbryg. Andrzej Babiec podziękował za pomoc i dofinansowanie zakupów.

W ubiegłym roku podkarpaccy strażacy kupili sprzęt ratowniczy oraz specjalistyczne samochody za łączną kwotę ponad 11,5 mln zł. Zakupy możliwe były dzięki środkom finansowym pochodzącym z: budżetu wojewody podkarpackiego, rezerw celowych budżetu państwa, budżetu Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł w tym WFOŚiGW w Rzeszowie.

XIII Turniej Sołectw Gminy Niwiska

16 lutego w Niwiskach odbył się już XIII Turniej Sołectw Gminy Niwiska. Wzięło w nim udział osiem reprezentacji sołectw z gminy. W atmosferze dobrej zabawy rozegrano pięć konkurencji, których przygotowanie wymagało olbrzymiej kreatywności i poczucia humoru. Sołectwa stworzyły niezwykłe aranżacje i porwały gości realizując na swój sposób postawione im zadania. Spotkanie, które ma na celu nie tylko integrację sołectw, ale również upowszechnienie wykorzystywania materiałów z recyklingu, cieszyło się żywiołową i serdeczną reakcją publiczności.