Nowy samochód dla OSP Zagorzycach Górnych

W sobotę w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców wsi, pod budynek OSP Zagorzyce Górne, podjechał nowy samochód średni marki MAN dla tej jednostki. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli zakup tego samochodu o wartości ponad 850 tys. zł. To kolejny na Podkarpaciu. Gratuluję i życzę, aby służył przez długie lata niosąc pomoc mieszkańcom.

Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

 

Radość w Staniszewskim

27 sierpnia druhowie OSP Staniszewskie otrzymali nowy średni samochód strażacki. Uroczysty przyjazd odbył się przy udziale licznie zgromadzonych mieszkańców tej miejscowości. Serdecznie gratuluję druhom z OSP Staniszewskie  z okazji pozyskania nowego samochodu, niech służy mieszkańcom i Wam, tym którzy bezinteresownie niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękuje wszystkim tym którzy wsparli środkami finansowymi zakup tego pięknego i nowoczesnego samochodu.

Budowa obwodnicy Kolbuszowej

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej podczas Konwentu Starosty, Burmistrza oraz Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Bogdan Tarnawski, poinformował o ogłoszonym dziś przetargu przez GDDKiA na „Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczo-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9”.

Rozpoczęcie budowy obwodnicy Kolbuszowej stało się faktem. Chciałem serdecznie podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, moim kolegom z Ministerstwa Infrastruktury: Andrzejowi Adamczykowi i Rafałowi Weberowi, oraz wszystkim osobom, które wspierały tę inwestycję. To jest nasz wspólny sukces, z którego bardzo się cieszę.

Święto Wojska Polskiego w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej

W sobotę, 15 sierpnia, obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, które w tym roku połączone było z wyjątkową, bo setną rocznicą zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920.

W związku z tymi wydarzeniami w kolbuszowskiej kolegiacie odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz poległych w Bitwie Warszawskiej. Po nabożeństwie na Rynku przed Pomnikiem poświęconym Żołnierzom i Bohaterom walczącym i poległym za wolność i suwerenność Ojczyzny złożone zostały znicze i wiązanki kwiatów.

Nowy wóz strażacki dla OSP Rudna Mała

9 sierpnia (niedziela), odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 110 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej Małej. Z tej okazji, odprawiona została Msza święta oraz odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego wozu strażackiego.

Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście m. in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, Zastępca Burmistrza Piotr Niedziela, wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie Bogusław Kida, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie Jan Kucaj, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Głogowie Młp. Stanisław Zięba, Komendant Miejsko Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głogowie Młp. Marian Bąk oraz przedstawiciel Straży Pożarnej z miasta Użhorod na Ukrainie Андрей Керецман.

Jako Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków podkreśliłem, że na Podkarpaciu udało się pozyskać ponad 200 różnego rodzaju sprzętu pożarniczego. Zapewniłem, że w dalszym ciągu będę starał się, aby strażacy mogli korzystać z nowego sprzętu pożarniczego.

Następnie, odbyło się oficjalne przekazanie oraz poświęcenie nowego wozu strażackiego. Zgodnie ze zwyczajem, został on również oblany szampanem przez Matkę Chrzestną, którą została Dh Halina Ćwirlej.
Całą uroczystość zwieńczyła biesiada strażacka i tradycyjne wbijanie pamiątkowych gwoździ.

To kolejny samochód dla OSP na Podkarpaciu.

Z okazji Jubileuszu powstania jednostki OSP, połączonego z poświęceniem i przekazaniem samochodu ratowniczo-gaśniczego, pragnę przekazać druhom Strażakom słowa szczególnego uznania i szacunku. Życzę bezpiecznej służby, dużo zdrowia i opieki św. Floriana.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł Na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Kolejny samochód dla strażaków z Podkarpacia

Kolejny samochód dla strażaków z Podkarpacia. Tym razem szczęśliwcami zostali Druhowie z OSP Kiełków w gminie Przecław. Serdecznie gratuluję i dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali ten zakup. Cieszę się, że również mam w tym swoją cegiełkę, bo jest to dla mnie szczególna gmina.

Zbigniew Chmielowiec Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Rozmowa z burmistrzem o problemie związanym z budową spalarni w Przewrotnem

Od pewnego czasu wielu mieszkańców Widełki, Raniżowa i Przewrotnego informuje o problemie związanym z planowaną przez firmę Saria sp. z o.o. budową spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie wsi Przewrotne (gm. Głogów Młp.). W tej sprawie wczoraj (20 lipca) doszło do mojego spotkania z Burmistrzem Głogowa Małopolskiego, Pawłem Bajem. Burmistrz poinformował mnie, że firma Saria sp. z.o.o. wystąpiła do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla wyżej wymienionej inwestycji. Obecnie opiniowany jest raport oddziaływania na środowisko przez uprawnione do tego instytucje takie jak: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną, Urząd Marszałkowski. Na tym etapie mieszkańcy mogą zapoznawać się z przedłożonym raportem i mogą zgłaszać do niego swoje uwagi. Ponieważ planowana inwestycja budzi zrozumiałe obawy mieszkańców, burmistrz zapowiedział zwołanie w tej sprawie Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Przewrotnego oraz sesji Rady Miasta Głogowa Młp. Poprosiłem Burmistrza Głogowa Małopolskiego o poinformowanie mnie o szczegółach spotkań. Jeżeli będę dysponował w tym czasie wolnym terminem, to z pewnością wezmę udział, zarówno w zebraniu wiejskim jak i w sesji rady gminy. Mieszkańcy gminy Głogów Małopolski i okolicznych miejscowości mogą liczyć na moje wsparcie.

Burmistrz Paweł Baj przedstawił także swoje stanowisko w tej sprawie: „Chcę jasno podkreślić, że jestem przeciwny budowie spalarni na terenie naszej gminy. Zależy mi na tym, aby gmina Głogów Małopolski była czysta i bezpieczna. Niestety, mimo wielokrotnych zapewnień i nawet realizowanych inwestycji, firma Saria do tej pory nie poradziła sobie z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z zakładu w Przewrotnem, który to zapach jest zmorą mieszkańców znacznej części gminy. W związku z czym mam obawy, czy Saria poradziłaby sobie z bezpiecznym i nieuciążliwym dla ludzi prowadzeniem spalarni”.

Zaapelowałem do burmistrza, aby w sprawie budowy spalarni zawsze uwzględniać głosy mieszkańców i ich obawy. Jednocześnie podkreśliłem, iż rozumiem, że gmina, do której wpłynął wniosek musi go procedować i zakończyć postępowanie administracyjne. Dodałem także, iż firmy w naszym regionie muszą się rozwijać i należy je wspierać, ale zawsze powinny one prowadzić swoją działalność w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz zdrowiem mieszkańców. Poprosiłem burmistrza o przekazywane na bieżąco informacji o kolejnych działaniach administracyjnych w tej sprawie.

Nowy samochód dla OSP Kolbuszowa Dolna

Dziś wóz strażacki odebrali strażacy z OSP Kolbuszowa Dolna. Do jednostki trafił nowy, średni samochód pożarniczy marki MAN o wartości około 850 tys. zł. Bardzo się cieszę, że wszyscy zaangażowani w pozyskanie wozu dla tej jednostki, dotrzymali słowa i dzięki temu druhowie podczas akcji będą mogli korzystać z nowego sprzętu. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Gratuluję serdecznie druhom z OSP Kolbuszowa Dolna.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Wsparcie dla samorządów

W czwartek (25 czerwca), podczas Konwentu Starosty, Burmistrza oraz Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego, Poseł RP Zbigniew Chmielowiec przekazał Samorządom Gminnym oraz Samorządowi Powiatu Kolbuszowskiego czeki dystrybuowane w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. W powiecie kolbuszowskim fundusze te wynoszą ponad 8 mln zł.

Fundusz Inwestycji Samorządowych – to właśnie z tego źródła pochodzić będą środki pomocowe dla poszczególnych jednostek samorządowych. Jak wyjaśniał podczas Konwentu Starosty, Burmistrza oraz Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego, Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, fundusze te będą mogły być przeznaczone na bliskie ludziom inwestycje, tj. m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko‑wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

Maksymalne wsparcie, na jakie mogą liczyć samorządowcy z Ziemi Kolbuszowskiej wynoszą:

– Powiat Kolbuszowski – 1 166 741 zł

– Gmina Kolbuszowa – 3 360 004 zł

– Gmina Raniżów – 1 161 276 zł

– Gmina Majdan królewski – 990 649 zł

– Gmina Cmolas – 638 379 zł

– Gmina Dzikowiec – 565 328 zł

– Gmina Niwiska – 500 000 zł

Odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” dla rolników z Gminy Baranów Sandomierski

Już po raz trzeci rolnicy z Gminy Baranów Sandomierski zostali uhonorowani odznaką ,,Zasłużony dla Rolnictwa’’. Z inicjatywy Burmistrza Marka Mazura Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał pięciu rolnikom z terenu Gminy odznaki honorowe ,,Zasłużony Dla Rolnictwa”. Wnioski o nadanie tytułu ,,Zasłużonego dla Rolnictwa’’ były składane w lipcu 2019 roku, a już w sierpniu przyznano wyróżnienia. Podczas ubiegłorocznego Gminnego Święta Plonów w Baranowie Sandomierskim uhonorowano pięciu rolników z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, którzy na co dzień pracują na roli. Z kolei, 24 czerwca 2020 r. na Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyło się uroczyste wręczenie zasłużonym rolnikom legitymacji oraz odznak.

Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Katarzyna Kubicka z Siedleszczan, która prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni ok 2 ha gruntów położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Zajmuje się hodowlą pszczół i posiada 24 ule. Posiadane grunty rolne stanowią łąki.

Jan Babiński z Baranowa Sandomierskiego, posiadający gospodarstwo o łącznej powierzchni 40 ha gruntów własnych i wydzierżawionych., w tym 6,5 ha sadów położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Uprawia pszenicę i jęczmień. Dysponuje kombajnem i innym sprzętem rolniczym.

Grzegorz Leszkowicz z Dymitrowa Dużego, prowadzący rodzinne gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 15 ha gruntów własnych i wydzierżawionych, w którym prowadzi hodowlę bydła rasowego w ilości 5 sztuk rasy mięsnej limousine na rozmnożenie. Ponadto zajmuje się hodowlą trzody chlewnej – rocznie stanowi to ok 160 sztuk. Swoje życie związał z wsią i z działalnością rolniczą. Jego praca jest wzorem dla młodego pokolenia rolników.

Janusz Paź z Dymitrowa Małego, który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo o łącznej powierzchni 29 ha gruntów własnych i wydzierżawionych, położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski oraz Gminy Padew Narodowa . Posiada hodowlę bydła w ilości 50 sztuk. Ponadto zajmuje się hodowlą trzody chlewnej – rocznie stanowi to ok.120 sztuk. Uprawia pszenicę i jęczmień. Dysponuje kombajnem i innym sprzętem rolniczym.

Adam Pietrzyk z Suchorzowa. Pan Adam jest rolnikiem indywidualnym prowadzącym rodzinne gospodarstwo rolne. Od najmłodszych lat pomagał w gospodarstwie rodziców. Obecnie posiada 35 ha gruntów własnych i wydzierżawionych. Uprawia pszenicę, pszenżyto i owies. Dysponuje sprzętem rolniczym w szerokim zakresie.

Aktu odznaczenia dokonałem razem z burmistrzem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Markiem Mazurem. Cieszymy się, że ciężka praca naszych rolników została po raz kolejny doceniona. Dziękujemy za wkład w rozwój rolnictwa na terenie Gminy Baranów Sandomierski oraz za przekazywanie dobrych praktyk przyszłym pokoleniom.