Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Głogowskich

W sobotę, 29 lutego, odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2019 r. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Głogowskich. Podczas spotkania omówiono działania podejmowane w roku ubiegłym. Druhowie 23 razy wyjeżdżali na różnego rodzaju akcje, brali czynny udział w zawodach sportowo pożarniczych i różnego rodzaju uroczystościach na terenie gminy. Strażacy otrzymali nowy sprzęt do oddymiania i stawiania kurtyny wodnej. Podczas zebrania Pan Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Małopolskiego, za wspieranie jednostki i działania na rzecz jej dalszego rozwoju, odznaczony został brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dziękuję za dotychczasową działalność i życzę pomyślności na kolejne lata. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

I Powiatowe Spotkanie Przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Kolbuszowskiego

W Wiejskim Domu Kultury w Kolbuszowej Górnej, w I Powiatowym Spotkaniu Przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Kolbuszowskiego, uczestniczyły panie z blisko 50 KGW. Tego dnia przybyli goście mieli okazję skosztować smakołyków przygotowanych specjalnie na tę okazję przez gospodynie. Uroczyste zebranie miało na celu podsumowanie działalności członkiń z KGW z powiatu kolbuszowskiego, które tak wspaniale dbają o kultywowanie folkloru i rodzimej kultury.

Podsumowanie działalności podkarpackich strażaków w 2019 roku

W czwartek, 20 lutego w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyła się narada podsumowująca działalności podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku.

Spotkanie podsumowujące 2019 rok rozpoczął podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec witając wszystkich uczestników oraz wprowadzając w treści prezentowane podczas narady. Szef podkarpackich strażaków przedstawił m. in. zagadnienia kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Działalność operacyjną, prewencyjną, szkoleniową, logistyczną oraz z zakresu IT przybliżyli zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak oraz bryg. Andrzej Marczenia.

Obecni na naradzie goście podziękowali podkarpackim strażakom za rok ciężkiej, pełnej poświęcenia służby oraz za szybką i skuteczną pomoc niesioną mieszkańcom naszego regionu.

Podsumowanie pracy podkarpackich strażaków to doskonały moment, by uroczyście wręczyć symboliczne akty przekazania części sprzętu kupionego w 2019 roku. Przy tej okazji szef podkarpackich strażaków nadbryg. Andrzej Babiec podziękował za pomoc i dofinansowanie zakupów.

W ubiegłym roku podkarpaccy strażacy kupili sprzęt ratowniczy oraz specjalistyczne samochody za łączną kwotę ponad 11,5 mln zł. Zakupy możliwe były dzięki środkom finansowym pochodzącym z: budżetu wojewody podkarpackiego, rezerw celowych budżetu państwa, budżetu Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł w tym WFOŚiGW w Rzeszowie.

XIII Turniej Sołectw Gminy Niwiska

16 lutego w Niwiskach odbył się już XIII Turniej Sołectw Gminy Niwiska. Wzięło w nim udział osiem reprezentacji sołectw z gminy. W atmosferze dobrej zabawy rozegrano pięć konkurencji, których przygotowanie wymagało olbrzymiej kreatywności i poczucia humoru. Sołectwa stworzyły niezwykłe aranżacje i porwały gości realizując na swój sposób postawione im zadania. Spotkanie, które ma na celu nie tylko integrację sołectw, ale również upowszechnienie wykorzystywania materiałów z recyklingu, cieszyło się żywiołową i serdeczną reakcją publiczności.

Konferencja – Program budowy 100 obwodnic

Na liście ogłoszonej przez Ministrów Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Rafała Webera budowy 100 obwodnic w naszym kraju znalazły się między innymi: Budowa obwodnicy Kolbuszowej i Nowej Dęby. Bardzo dziękuję Panu Premierowi za pomysł takiego programu, dziękuję moim kolegom ministrom Andrzejowi i Rafałowi za wsparcie oraz wszystkim, którzy te działania wspierali.

Partnerstwo dla przeciwdziałań powodziom i suszy hydrologicznej

Z inicjatywy Pana Zbigniewa Chmielowca Posła na Sejm RP w dn. 05.02.2020 w Bojanowie odbyło się spotkanie z udziałem Pani Małgorzaty Wajdy Dyrektora RZGW – Wody Polskie oraz Posła Zbigniewa Chmielowca z władzami sześciu Gmin leżących w dorzeczu rzeki Łęg: Kolbuszowej, Dzikowca, Majdanu Królewskiego, Bojanowa, Gorzyc i Grębowa.

Podczas spotkania omówiono zagrożenia powodziowe oraz występowanie okresowej suszy hydrologicznej wynikające ze zjawisk atmosferycznych, które coraz częściej zagrażają mieszkańcom tego obszaru. Przedstawiono również założenia programu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, który ma na celu budowę zbiorników przeciwpowodziowych oraz retencjonowanie wody.

Samorządy podpisały porozumienie, na mocy którego opracowana zostanie analiza hydrologiczna w zlewni rzeki Łęg, wskazująca lokalizację zbiorników przeciwpowodziowych oraz rozwiązania sprzyjające retencjonowaniu wody.

Powyższe opracowanie zostanie sfinansowane w 50% przez RZGW – Wody Polskie oraz w 50% przez Gminy (1/6 tej kwoty przypadnie dla każdej Gminy).
Analiza hydrologiczna będzie podstawą do prac projektowych i pozyskania środków finansowych na realizację planowanych inwestycji.

Książka

W piątek 7 lutego 2020 r. w przededniu 80. rocznicy masowych deportacji Polaków na Sybir miałem zaszczyt i wielką przyjemność uczestniczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie w promocji książki pt. „Z sowieckiej tajgi do polskich lasów”, która mówi właśnie o tych tragicznych wydarzeniach w historii naszego kraju.

Przejmujący pamiętnik sybirskiego zesłańca Tadeusza Tatary wydał jego syn Marian Tatara, sołtys sołectwa Kozły Załęże w gminie Bojanów. Tadeusz Tatara był leśniczym, więźniem tajg syberyjskich, żołnierzem frontowym i myśliwym. Swoje tragiczne losy spisał w pamiętniku, który po opracowaniu przez doktora habilitowanego Tadeusza Zycha, został wydany książką.

 

OSP Wola Raniżowska

Walne zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Wola Raniżowska. Jednostka będąca w KSRG uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium. Marzeniem druhów jest pozyskanie lekkiego samochodu strażackiego z szybkim natarciem. Dziękuję za dotychczasową działalność i życzę pomyślności na kolejne lata. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

1

OSP Lipnica

Walne zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Lipnica. Zarząd przedstawił sprawozdanie za rok 2019 oraz plan działalności na 2020 rok uzyskując jednocześnie absolutorium. W 2019 roku jednostka uczestniczyła w 49 działaniach ratowniczo-gaśniczych. Za dotychczasową działalność serdecznie dziękuję i życzę sukcesów na dalszą działalność. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków.