Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Wsparcie dla WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

167255093_3799826903432408_748979208572874572_n

Kolejne środki finansowe dla gmin z powiatu kolbuszowskiego i tarnobrzeskiego w ramach następnej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

✅ gmina Nowa Dęba – 400 000 zł dotacji na przebudowę budynku szkoły podstawowej w Tarnowskiej Woli.
✅ gmina Baranów Sandomierski – 400 000 zł dotacji na rozbudowę budynku OSP w Ślęzakach.
✅ powiat tarnobrzeski – 500 000 zł dotacji na modernizację budynku Centrum Wsparcia w Gorzycach.
✅ gmina Cmolas – 700 000 zł dotacji na fotowoltaikę.
✅ gmina Niwiska – 500 000 zł na budowę zbiorników wyrównawczych na wodę.
✅ gmina Majdan Królewski – 400 000 zł dotacji na zakup pojazdu specjalnego.
✅ gmina Dzikowiec – 400 000 zł dotacji na rozbudowę budynku wielofunkcyjnego w Kopciach.
✅ gmina Kolbuszowa – 1 200 000 zł dotacji na budowę kanalizacji w Kolbuszowej.
✅ powiat kolbuszowski – 1 000 000 zł dotacji na poprawę funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej.
✅ gmina Raniżów – 800 000 zł dotacji na ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej w Raniżowie w ramach dotacji dla powiatu kolbuszowskiego.

Serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w działaniach.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa – gospodarza i opiekuna wsi, składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia z pracy na rzecz społeczności lokalnej.

W tym wymagającym czasie pandemii życzę dobrego zdrowia, dużo optymizmu, spełnienia planów i realizacji zamierzeń. Niech uzyskany mandat zaufania procentuje wspólnymi sukcesami mieszkańców całego sołectwa.

Narada roczna KW PSP w Rzeszowie podsumowująca działalność PSP za 2020 r.

Narada roczna KW PSP w Rzeszowie podsumowująca działalność PSP za 2020 r. oraz otwarcie gruntownie zmodernizowanego, odnowionego Stanowiska Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i prezentacja efektów realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartości inwestycji to znacznie ponad 5 mln zł. Ten ogromny innowacyjny skok rozwojowy PSP w zakresie łączności i IT był możliwy dzięki osobistemu zaangażowaniu i wsparciu finansowemu Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

W imieniu strażaków serdecznie i ogniście dziękuję.

Oprac. i zdjęcia bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

Konwent Wójtów, Burmistrza i Starosty Kolbuszowskiego

W czwartek (11 lutego), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, odbył się Konwent Wójtów, Burmistrza i Starosty Kolbuszowskiego.

Konwent zwołany został z inicjatywy Posła RP Zbigniewa Chmielowca oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewy Draus. W spotkaniu uczestniczył również Piotr Miąso – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Jak zaznaczył Poseł RP Zbigniew Chmielowiec Konwent w powiecie kolbuszowskim w tym roku został zwołany po raz pierwszy. – Chcemy, żeby tego typu spotkania były organizowane jak najczęściej – powiedział parlamentarzysta. Jak wyjaśniał pojawiają się nowe źródła finansowania, czy to unijne czy też krajowe, po które samorządy mogą sięgać. – I musimy trzymać rękę na pulsie, aby być przygotowanym i aplikować o nie – dodał.

Podczas spotkania sporo miejsca poświęcono tematyce dotyczącej poprawie bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich. Mówiono o planowanych budowach lub przebudowach ciągów pieszo-rowerowych przy tych drogach oraz o modernizacjach dróg wojewódzkich. Ponadto Wicemarszałek Ewa Draus przedstawiła zebranym informację o zaawansowaniu prac nad nowym programowaniem UE oraz główne założenia programu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”. Poinformowała, że w nowym programowaniu będą pojawiać się pieniądze nie tylko na inwestycje drogowe, ale także na służbę zdrowia. – Musimy być elastyczni i zawsze przygotowani i mieć jasną koncepcję – podkreślała.

Dyrektor PZDW Piotr Miąso zaznaczył, że samorządy będą mogły starać się o dofinansowanie inwestycji leżących w ciągu dróg wojewódzkich. Szczególnie premiowane będą projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Podczas czwartkowego Konwentu dyskutowano również o budowie łącznika autostrady A4 i rozbudowie węzła w Sędziszowie Małopolskim.

Ponadto Poseł Zbigniew Chmielowiec podczas spotkania zdementował informacje dotyczące przypuszczalnego unieważnienia przetargu na opracowanie koncepcji obwodnicy Kolbuszowej. Jak informował parlamentarzysta jedna z firm, biorąca udział w przetargu, odwołała się do Krajowej Izby Odwoławczej i w połowie marca ta kwestia ma zostać wyjaśniona. Także przetarg na opracowanie dokumentacji na obwodnicę Kolbuszowej nie zostanie unieważniony.

Oprócz tego swoje uwagi i sugestie dotyczące poruszanych zagadnień zgłaszali włodarze poszczególnych gmin i powiatu. Na ich pytania, na bieżąco, odpowiadali Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek Ewa Draus oraz dyrektor PZDW Piotr Miąso.

Barbara Żarkowska

Program Inwestycyjny na budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kupno i Widełka

W dniu dzisiejszym Pan Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycyjny na budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kupno i Widełka. Inwestycja ta, o którą zabiegał samorząd gminy Kolbuszowa oraz mieszkańcy tych miejscowości, przyczyni się zdecydowanie do poprawy bezpieczeństwa w tych miejscowościach. Panie Ministrze, serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Socjalnym przekazuję wyrazy uznania, serdeczne życzenia i podziękowania za profesjonalne zaangażowanie i oddanie się służbie drugiemu człowiekowi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie i siłę pozwalającą przezwyciężyć wiele trudów życia. Serdecznie dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Życzę Państwu zdrowia, energii, niesłabnącego entuzjazmu, wytrwałości i ciepła w szlachetnej i ofiarnej służbie, a także wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Pragnę, by Państwa pomoc niesiona podopiecznym stała się prawdziwym spełnieniem i przynosiła poczucie radości i satysfakcji.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałbym złożyć wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej, owocnej i satysfakcjonującej pracy. Życzę zdrowia, wytrwałości, a także odwagi w kształtowaniu młodych umysłów, rozwijaniu swoich pasji, realizowaniu projektów i zamierzeń. Mam nadzieję, że ten rok szkolny przyniesie Państwu wiele sukcesów w życiu zawodowym i rodzinnym, będzie obfitował w życzliwość i szacunek ze strony kolegów i koleżanek z pracy, uczniów, rodziców i społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP