Erasmus+ LO Kolbuszowa

W dniu 23.10.2017 w Liceum Ogólnokształcącym im. Janka Bytnara w Kolbuszowej zainaugurowano projekt ERASMUS+ Partnerstwa strategiczne pt. „Un homme sain dans un environnement sain” („Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku”).

Jubileusz Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego w Niwiskach

Złote Gody” – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Zjazd Polonii Europejskiej w Rzymie

W dniach  13 do 15 października 2017 r. w Rzymie odbył się kolejny Zjazd Polonii Europejskiej organizowany corocznie przez: Stowarzyszenie „Insieme”, Związek Polaków w Kalabrii oraz Stowarzyszenie AIPP z Padwy.

Przedstawiciele Grupy Przyjaźni z Polską z Parlamentu Słowenii złożyli wizytę w Sejmie

W dniach 27-29 września br. odbyła się wizyta delegacji Grupy Przyjaźni z Polską w Zgromadzeniu Państwowym Republiki Słowenii, której przewodniczyła pani Suzana Lep Šimenko, a towarzyszyli jej deputowani Igor Zorčič i Žan Mahnič. Gospodarzem wizyty ze strony polskiej był pan poseł Zbigniew Chmielowiec, Przewodniczący Polsko-Słoweńskiej Grupy Parlamentarnej.

35 lat Zespołu Ludowego Górniacy

Od 35 lat przedstawiają tradycje i obyczaje lasowiackie – Zespół Ludowy Górniacy z Kolbuszowej Górnej obchodził 24 września kolejny jubileusz. Razem z nimi świętowali mieszkańcy, którzy przyszli w niedzielę na plac przy kościele parafialnym, gdzie zorganizowano kolejną edycję „Lasowiackich Zimioków”.