Ulica Szypowskiego do wiosny w remoncie

Do maja przyszłego roku potrwa remont drogi powiatowej nr 1131R, czyli ulicy Szypowskiego w Nowej Dębie. Koszt tej inwestycji to prawie dwa i pół miliona złotych.

Remont rozpoczął się w czerwcu tego roku i obejmuje przebudowę drogi na długości 739 m, budowę chodnika na odcinku 247,5 m, budowę ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowę parkingów, oświetlenie i odwodnienie drogi. Wykonuje go Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” z Piaseczna wyłonione w drodze przetargu.

Pieniądze na tę inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1,7 mln. zł), z budżetu powiatu (372 tys. zł) oraz gminy Nowa Dęba (370 tys. zł).

Fot. KSP

Konkurs wiedzy o Sejmie RP

Paulina Witoń, uczennica Szkoły Podstawowej w Ślęzakach, została zwyciężczynią Konkursu wiedzy o Sejmie RP zorganizowanym przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu.

Konkurs został rozegrany 19 października w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Przystąpiło do niego 37 uczniów kilku szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego powiatu tarnobrzeskiego.

Każdy z uczniów musiał rozwiązać test składający się z 30 pytań.

Najwięcej punktów zdobyła Paulina Witoń, uczennica Szkoły Podstawowej w Ślęzakach (gm. Baranów Sandomierski) i to ona zdobyła główną nagrodę ufundowaną przez Marszałka Sejmu Elżbietę Witek. Drugie miejsce przypadło w udziale Kacprowi Kopciowi z Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie, trzecie – Mikołajowi Simonowiczowi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie. Wszyscy uczestnicy rywalizacji otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratuluję. Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

Ponad 59 milionów złotych dla samorządów z powiatu kolbuszowskiego

P1790313m

59 112 664 zł – kwotę w takiej wysokości otrzymały samorządy z powiatu kolbuszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Fundusze te z pewnością pozwolą na dynamiczny rozwój naszych małych ojczyzn.

Inwestycje, jakie będą zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych:
1. Powiat Kolbuszowski: Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski – 6 412 500 zł
2. Powiat Kolbuszowski: Rozbudowa oraz przebudowa dróg wybranych powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową – 8 309 650 zł
3. Gmina Cmolas: Remont i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Wsi w Porębach Dymarskich – 556 417,80 zł
4. Gmina Cmolas: Przebudowa drogi Cmolas – Zakościele – Stary Gościniec – 870 751 zł
5. Gmina Cmolas: Remont krytej pływalni w Cmolasie – 979 011 zł
6. Gmina Dzikowiec: Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec –
2 837 095 zł
7. Gmina Dzikowiec: Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec – 6 759 749 zł
8. Gmina Kolbuszowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Weryni, Kolbuszowej Górnej i mieście Kolbuszowa przy ul. Ks. L. Ruczki – 10 687 500 zł
9. Gmina Majdan Królewski: Budowa rozbudowa i modernizacja Infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Majdan Królewski – 7 600 000 zł
10. Gmina Niwiska: Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni ścieków w Kosowach -1 615 000 zł
11. Gmina Niwiska: Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Niwiska – 5 339 000 zł
12. Gmina Raniżów: Modernizacja infrastruktury sieci elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raniżów – 885 600 zł
13. Gmina Raniżów: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Raniżów –
6 260 391zł

Polski Ład dla wszystkich
W pierwszej pilotażowej edycji programu województwo podkarpackie otrzyma 1 754 403 133 zł bezzwrotnego dofinansowania. Program Inwestycji Strategicznych wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska, a także rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Działania te mają służyć poprawie warunków życia naszych mieszkańców.

Polski Ład

Samorządy powiatu kolbuszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych otrzymają 59 112 664 zł. Składam serdeczne podziękowania Panu Premierowi za wsparcie naszych lokalnych społeczności. Środki z pewnością zostaną dobrze wykorzystane, między innymi na poprawę infrastruktury kanalizacyjnej, sportowej i oświatowej. Gratuluję naszym samorządowcom. A teraz czeka Państwa praca, aby je dobrze i szybko wykorzystać.

Otwarcie nowego budynku

Oficjalne otwarcie nowego budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie sportowym w Górze Ropczyckiej na potrzeby UKS Korona Góra Ropczycka.

W Jadachach uroczyście otwarto zmodernizowany budynek strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej

Obiekt został powiększony m.in. o dwa boksy garażowe oraz nowoczesne zaplecze techniczno-socjalne. Budynek zyskał na funkcjonalności i obecnie spełnia wymagania lokalowe stawiane przed miejscową jednostką. Ze względu na przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka OSP Jadachy rokrocznie uczestniczy w kilkudziesięciu akcjach ratowniczych i jest ważnym podmiotem w zapewnieniu zabezpieczenia operacyjnego miasta i powiatu tarnobrzeskiego.

Wybrano nowy zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP

1

9 października odbył się Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Głogowie Małopolskim, podczas którego podsumowano pięć lat statutowej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie.

Podczas zjazdu uroczyście uhonorowano medalem Krzysztofa Głowy komendanta Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Głogowie Małopolskim – Mariana Bąka.

Składam wyrazy wdzięczności i uznania za długoletnią służbę i pracę na rzecz mieszkańców. Życzę sukcesów w kolejnych przedsięwzięciach.

2

Nowym Komendantem Miejsko – Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Głogowie Małopolskim został Adam Ozimek.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

kwiaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę przekazać wyrazy uznania wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty za codzienną pracę wkładaną w kształtowanie młodego pokolenia.

Życzę by ta niełatwa misja przynosiła zadowolenie i poczucie ważności z wykonywania tego pięknego zawodu.

Niech Państwa wiedza i zaangażowanie spotykają się z szacunkiem uczniów i rodziców, a entuzjazm i pasja zawsze zwyciężają z trudami dnia codziennego.

Z najlepszymi życzeniami
Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP

Nowy samochód dla OSP Kolbuszowa Dolna

26 września 2021 roku odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbuszowej Dolnej połączone z 75. rocznicą powstania jednostki.

Serdecznie gratuluję pozyskania nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4,6/29 MAN 18.320. Niech dobrze służy przez najbliższe lata.

Druhom z jednostki OSP Kolbuszowa Dolna serdecznie dziękuję za dotychczasową służbę. Życzę wszelkiej pomyślności i opieki Świętego Floriana podczas każdej akcji ratowniczej.