Rusza nowy rządowy program

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowy rządowy program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatywa polega na dofinansowaniu inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w całej Polsce.

Samorządy dostaną 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania, czyli dotacji na inwestycje m.in. na drogi, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i na gospodarowanie odpadami.

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje na początku dwie pilotażowe edycje programu. W pierwszej z nich każdy samorząd będzie mógł złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji. O szczegółowych zasadach programu Bank Gospodarstwa Krajowego poinformuje 1 lipca.

Program obejmuje 35 obszarów gospodarki, a w pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy na gospodarowanie odpadami. W programie nie ma limitów wartości inwestycji. Oznacza to, że można z niego sfinansować zarówno budowę chodnika, żłobka, kanalizacji, a także nowej drogi.

W spotkaniu z samorządowcami w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, dotyczącym nowego programu, wzięli udział wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart i członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Tomasz Robaczyński.

Zachęcam samorządowców do składania wniosków i skorzystania z możliwości, jakie stwarza program.

Obwodnica Kolbuszowej

W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Rzeszów odbyło się posiedzenie III Rady Technicznej związanej z realizacją budowy obwodnicy Kolbuszowej.

Miałem możliwość wraz Burmistrz Kolbuszowej Janem Zubą oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej uczestniczyć w wideokonferencji podczas, której nastąpiło przedstawienie i omówienie przez wykonawcę studium korytarzowego w formie prezentacji multimedialnej zaawansowania prac projektowych. Uzyskaliśmy informację o ewentualnych kilku wariantach przebiegu obwodnicy naszego miasta. Przedstawiono również propozycję założeń, sposób przeprowadzenia akcji informacyjnej poprzez wywieszenie plakatów na tablicach ogłoszeń, zamieszczenie ogłoszenia prasowego w gazecie codziennej Nowiny oraz konsultacji i akcji informacyjnej z mieszkańcami.

Wakacje

wakacje

Wszystkim Dyrektorom, Wychowawcom, Nauczycielom, Pracownikom Oświaty, Rodzicom i Uczniom składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczny trud, zaangażowanie w przekazywanie i zdobywanie wiedzy, wytrwałą pracę mimo trudności związanych ze zdalnym i hybrydowym kształceniem.

Życzę wszystkim udanych, radosnych, pełnych słońca, niezapomnianych przygód i bezpiecznych wakacji.

Posiedzenie Poselskiego Zespołu Strażaków

23 czerwca w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Poselskiego Zespołu Strażaków z udziałem Macieja Wąsika Wiceministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka i jego zastępcy nadbryg. Adama Koniecznego, na temat projektu nowej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Podczas dyskusji parlamentarzyści zadawali wiele pytań i uwag, a zaproszeni goście udzielali na nie odpowiedzi. Część z nich zostanie uwzględniona w projekcie ustawy. Członkowie zespołu podjęli jednogłośną decyzję o przekazaniu z własnych składek kwoty 35 tys. zł dla osób poszkodowanych w pożarze, w miejscowości Nowa Biała w powiecie nowotarskim.

Spotkania z druhami

26 czerwca odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Dąbrowica i Wola Baranowska, w których brałem udział wspólnie z nadbryg. Andrzejem Babcem Komendantem Wojewódzkim PSP w Rzeszowie. Na spotkaniu w jednostce OSP Skopanie uczestniczyłem osobiście, natomiast Pan Komendant w tym czasie wziął udział w spotkaniu w OSP Nowa Dęba. Na spotkaniach tych, oprócz spraw bieżących omawialiśmy wspólnie z druhami projekt nowej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Samochód dla OSP w Boguchwale

Podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka w Boguchwale została przekazana do użytku remiza oraz nowy samochód bojowy dla miejscowej jednostki. Koszt remontu remizy w całości został sfinansowany z budżetu gminy w wysokości 1 mln złotych, natomiast samochód bojowy Scania zakupiono między innymi z funduszu KSRG, NFOŚIGW, prywatnych sponsorów i środków własnych. W uroczystości udział wzięli między innymi nadbrygadier Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, Józef Jodłowski – starosta rzeszowski, Wiesław Kąkol – burmistrz Boguchwały wraz z radnymi, druhowie z jednostek OSP gminy Boguchwała, mieszkańcy.

Gratuluję druhom z jednostki OSP w Boguchwale pozyskania nowego samochodu bojowego, niech służy on przez długie lata. Jest to kolejny samochód dla jednostek OSP z Podkarpacia i na tym nie koniec. W najbliższym czasie będą następne.

Dzień Dziecka OSP Skopanie

Dnia 6.06.2021 r. odbyły się zawody wędkarskie połączone z obchodami Dnia Dziecka dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz młodzieży niezrzeszonej w OSP Skopanie. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt pierwsze trzy miejsca zajęły: I miejsce – Natalia Rusek, II miejsce – Milena Surowiec, III miejsce – Emilia Surowiec. W kategorii chłopców: I miejsce – Piotr Czekaj, II miejsce – Kacper Klocek, III miejsce – Kacper Ślęzak.

Największą rybę złowił w trakcie zawodów Kacper Klocek. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Ponadto wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody rzeczowe sponsorowane przez: Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani, Firmę Handlowo-Usługową Ewa i Szczepan Gunia, Agroturystyka Olszynka Skopanie M.M.J. Wdowiak, firmę ANSTAL Andrzej Wójcik oraz jednostkę OSP Skopanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, gratuluję pomysłu wszystkim organizatorom. Dzięki takim inicjatywom członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych mogą spotykać się ze starszymi kolegami i miło spędzać czas.

Konsultacje ustawy o OSP

W siedzibie OSP Rzeszów-Zalesie odbyły się konsultacje społeczne projektu Ustawy o OSP z udziałem komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.

W konsultacjach, wspólnie ze mną, oprócz druhów ochotników z jednostek powiatu rzeszowskiego, uczestniczyli podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcami st. bryg. Andrzejem Marczenią i st. bryg. Danielem Dryniakiem, komendant miejski PSP w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran. Uczestniczący w spotkaniu udzielali odpowiedzi na bardzo liczne pytania dotyczące projektu ustawy o OSP, a w szczególności Komendant Główny PSP nadbrygadier Andrzej Bartkowiak. Ustawę krytykuje część posłów opozycji, wydaje mi się, że nie zrozumieli jej sensu. Zwracam się z prośbą do tych parlamentarzystów, aby nie wprowadzali w błąd druhów OSP bo ta ustawa  na którą oczekiwali kilkanaście lat, dla nich będzie naprawdę korzystna. Z pewnością do projektu ustawy naniesione zostaną poprawki, jestem przekonany, że Sejm zdecydowaną większością przyjmie jej treść. Szanowni Państwo, Rząd Zjednoczonej Prawicy jako pierwszy przedstawił kompleksowy projekt, który jest jeszcze konsultowany dla Ochotniczych Straży Pożarnych i z pewnością go zrealizuje.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków