Otwarcie drogi

W niedzielę 29.08.2021 r. nastąpiło uroczyste otwarcie drogi gminnej relacji Hadykówka – Poręby Dymarskie – Leśnictwo w Porębach Dymarskich.

Bardzo się cieszę i gratuluję zarówno gminie Cmolas jak i mieszkańcom Porąb Dymarskich tej inwestycji. Deklaruję dalszą współpracę, ponieważ jeszcze wiele dróg na terenie gminy Cmolas pozostało do wykonania.

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy w Raniżowie

1

W dniu 28 sierpnia 2021 roku w jednostce OSP Raniżów odbył się zjazd sprawozdawczo – wyborczy Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Raniżowie.

Druhowie za poprzedniej kadencji zarządu gminnego OSP w Raniżowie, dzięki naszej współpracy, pozyskali najwięcej środków finansowych na zakup umundurowania i sprzętu spośród jednostek z powiatu kolbuszowskiego.

Bardzo dziękuję ustępującemu zarządowi i serdecznie gratuluję nowemu. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie się pomyślnie rozwijać i będzie równie owocna.

Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego

W obecności Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Andrzeja Babca w Komendzie Powiatowej PSP w Kolbuszowej, wiceprezes zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Bogdan Kida podpisał dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Środki finansowe otrzymało 9 jednostek OSP z powiatu kolbuszowskiego. Miałem przyjemność uczestniczyć w tej ważnej chwili dla naszych druhów. Otrzymane dotacje pozwolą na zakup niezbędnego sprzętu, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa społeczeństwa i wspomoże strażaków podczas akcji ratowniczych.

W Tarnobrzegu zostały podpisane umowy z 14 jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu zostały podpisane umowy z 14 jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z tego terenu. Środki finansowe, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu przeciwpożarowego, pochodzą z NFOŚ i WFOŚ. Jest to kolejne wsparcie mające na celu zwiększenie zdolności bojowej jednostek OSP. Bardzo się cieszę i gratuluję.

1 sierpnia 1944 r. – pamiętamy – CHWAŁA BOHATEROM!

77 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska.

Dzisiaj na kolbuszowskim rynku, po wspólnej modlitwie odmówionej pod przewodnictwem księdza dziekana Kolbuszowskiej Kolegiaty, złożyliśmy wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Żołnierzy i Bohaterów Walczących i Poległych Za Wolność, Niepodległość i Suwerenność Ojczyzny.

Cześć Ich Pamięci!