Wsparcie dla samorządów

W czwartek (25 czerwca), podczas Konwentu Starosty, Burmistrza oraz Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego, Poseł RP Zbigniew Chmielowiec przekazał Samorządom Gminnym oraz Samorządowi Powiatu Kolbuszowskiego czeki dystrybuowane w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. W powiecie kolbuszowskim fundusze te wynoszą ponad 8 mln zł.

Fundusz Inwestycji Samorządowych – to właśnie z tego źródła pochodzić będą środki pomocowe dla poszczególnych jednostek samorządowych. Jak wyjaśniał podczas Konwentu Starosty, Burmistrza oraz Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego, Poseł RP Zbigniew Chmielowiec, fundusze te będą mogły być przeznaczone na bliskie ludziom inwestycje, tj. m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko‑wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

Maksymalne wsparcie, na jakie mogą liczyć samorządowcy z Ziemi Kolbuszowskiej wynoszą:

– Powiat Kolbuszowski – 1 166 741 zł

– Gmina Kolbuszowa – 3 360 004 zł

– Gmina Raniżów – 1 161 276 zł

– Gmina Majdan królewski – 990 649 zł

– Gmina Cmolas – 638 379 zł

– Gmina Dzikowiec – 565 328 zł

– Gmina Niwiska – 500 000 zł

Odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” dla rolników z Gminy Baranów Sandomierski

Już po raz trzeci rolnicy z Gminy Baranów Sandomierski zostali uhonorowani odznaką ,,Zasłużony dla Rolnictwa’’. Z inicjatywy Burmistrza Marka Mazura Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał pięciu rolnikom z terenu Gminy odznaki honorowe ,,Zasłużony Dla Rolnictwa”. Wnioski o nadanie tytułu ,,Zasłużonego dla Rolnictwa’’ były składane w lipcu 2019 roku, a już w sierpniu przyznano wyróżnienia. Podczas ubiegłorocznego Gminnego Święta Plonów w Baranowie Sandomierskim uhonorowano pięciu rolników z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, którzy na co dzień pracują na roli. Z kolei, 24 czerwca 2020 r. na Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyło się uroczyste wręczenie zasłużonym rolnikom legitymacji oraz odznak.

Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Katarzyna Kubicka z Siedleszczan, która prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni ok 2 ha gruntów położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Zajmuje się hodowlą pszczół i posiada 24 ule. Posiadane grunty rolne stanowią łąki.

Jan Babiński z Baranowa Sandomierskiego, posiadający gospodarstwo o łącznej powierzchni 40 ha gruntów własnych i wydzierżawionych., w tym 6,5 ha sadów położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Uprawia pszenicę i jęczmień. Dysponuje kombajnem i innym sprzętem rolniczym.

Grzegorz Leszkowicz z Dymitrowa Dużego, prowadzący rodzinne gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 15 ha gruntów własnych i wydzierżawionych, w którym prowadzi hodowlę bydła rasowego w ilości 5 sztuk rasy mięsnej limousine na rozmnożenie. Ponadto zajmuje się hodowlą trzody chlewnej – rocznie stanowi to ok 160 sztuk. Swoje życie związał z wsią i z działalnością rolniczą. Jego praca jest wzorem dla młodego pokolenia rolników.

Janusz Paź z Dymitrowa Małego, który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo o łącznej powierzchni 29 ha gruntów własnych i wydzierżawionych, położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski oraz Gminy Padew Narodowa . Posiada hodowlę bydła w ilości 50 sztuk. Ponadto zajmuje się hodowlą trzody chlewnej – rocznie stanowi to ok.120 sztuk. Uprawia pszenicę i jęczmień. Dysponuje kombajnem i innym sprzętem rolniczym.

Adam Pietrzyk z Suchorzowa. Pan Adam jest rolnikiem indywidualnym prowadzącym rodzinne gospodarstwo rolne. Od najmłodszych lat pomagał w gospodarstwie rodziców. Obecnie posiada 35 ha gruntów własnych i wydzierżawionych. Uprawia pszenicę, pszenżyto i owies. Dysponuje sprzętem rolniczym w szerokim zakresie.

Aktu odznaczenia dokonałem razem z burmistrzem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Markiem Mazurem. Cieszymy się, że ciężka praca naszych rolników została po raz kolejny doceniona. Dziękujemy za wkład w rozwój rolnictwa na terenie Gminy Baranów Sandomierski oraz za przekazywanie dobrych praktyk przyszłym pokoleniom.

 

Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił powstanie funduszu inwestycji samorządowych

Pozyskane środki będzie można wykorzystać na inwestycje szczególnie ważne dla mieszkańców. Możemy do nich zaliczyć remonty szkół oraz przedszkoli, inwestycje w wodociągi, kanalizację i drogi itp.

5 mld złotych z funduszu inwestycji samorządowych zostanie przeznaczone do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Jest to ważny krok w rozwoju, zarówno dużych miast, jak i najmniejszych miejscowości.
Kwoty maksymalnego limitu przyznawanych dotacji wynikają z wydatków majątkowych oraz zamożności gmin i powiatów.
Podczas konferencji na Zamku w Baranowie Sandomierskim z moim udziałem, a także burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski potwierdzono, iż Gmina Baranów Sandomierski w ramach Tarczy dla Samorządów otrzyma 4 033 429 zł. Jest to maksymalna kwota jaką mogła otrzymać gmina i jednocześnie największa spośród gmin należących do powiatu tarnobrzeskiego.

Wręczenie promes – Rzeszów

23 czerwca w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Promesy otrzymały 32 jednostki OSP z terenu województwa podkarpackiego. Łączna kwota dofinansowania zakupu 22 średnich i 10 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych to prawie 20 mln złotych.

 Wśród nich znalazły się jednostki z powiatu kolbuszowskiego: OSP Kolbuszowa Dolna i OSP Staniszewskie, które miałem przyjemność osobiście wręczyć.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się już 28 czerwca. Oddając swój głos na karcie wyborczej to również my – Mieszkańcy Podkarpacia zdecydujemy, kto przez najbliższe pięć lat będzie gwarantem ciągłości władzy państwowej w naszej Ojczyźnie, najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i reprezentantem Polski w stosunkach międzynarodowych.

Wolne wybory to wartość, o którą walczyły kolejne pokolenia Polaków. Dzień wyborów to wielkie święto demokracji, która daje nam niezwykłą szansę dokonania wolnego, w pełni suwerennego wyboru, zgodnie z naszymi przekonaniami, wyznawanym systemem wartości oraz sumieniem. Jako wyborcy mamy w swoich rękach pełną władzę podjęcia decyzji, kto może pełnić zaszczytny tytuł Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stając się Głową Państwa, a jednocześnie naszym głosem i reprezentantem.

Dziś, w niełatwej rzeczywistości pandemii, która dotknęła również naszą Ojczyznę, a która wielu z nas napełnia lękiem, bólem i obawą o przyszłość, mierzymy się z czasem wielkiej próby. Ten czas to jednocześnie test ludzkiej solidarności, roztropności i odpowiedzialności, a także szacunku do bliźnich. W tym trudnym momencie nie możemy jednak tracić z oczu rzeczy fundamentalnych, związanych z przyszłością Polski i nas – Polaków, która w znaczący sposób łączy się z wypełnieniem zadań przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział w wyborach to przede wszystkim  możliwość realnego i bezpośredniego wpływu na politykę państwa, na drogę, jaką będzie podążać Polska w najbliższych latach. Wybór Prezydenta RP to dla Polski i Podkarpacia sprawa najwyższej wagi. Obywatelska dojrzałość i patriotyzm to odpowiedzialność za przyszłość naszej Ojczyzny. Nasz głos ma wpływ na przyszłość Polski, sukcesy, pomyślność i jej rozwój.

Zachęcam wszystkich Państwa do udziału w wyborach prezydenckich. Spotkajmy się przy urnach wyborczych.

Spotkanie w Kolbuszowej Pani europoseł Beaty Kempy i wiceministra Marcina Warchoła

Spotkanie w Kolbuszowej Pani europoseł Beaty Kempy i wiceministra Marcina Warchoła w ramach kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy „Łączy nas Polska”.

40 mln zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła gospodyń wiejskich realizują wiele bardzo ważnych społecznie projektów: dbają o rozwój tradycji i rodzimej kultury, promują sztukę ludową, szerzą ideę wolontariatu, a także łączą pokolenia, jednoczą i aktywizują lokalne społeczności.
Gorąco zachęcam do rejestrowania kół w Krajowym Rejestrze KGW i składania za pośrednictwem ARiMR wniosków o pomoc finansową.