100 lat OSP Krzywa

26 czerwca jednostka OSP z Krzywej świętowała 100-lecie działalności. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Czarnej Sędziszowskiej, skąd uczestnicy przeszli do remizy w Krzywej. Tutaj odbyła się oficjalna część obchodów. Zaproszeni goście wysłuchali historii jednostki, wręczono odznaczenia i medale dla druhów, odsłonięto pamiątkową tablicę, a także oficjalnie przekazano druhom emerytom decyzje o przyznaniu świadczenia ratowniczego.

Jubileusz, którego winszuję, jest zawsze czasem wspomnień, podsumowań i podziękowań. Korzystając z tej wyjątkowej okazji z całego serca dziękuję strażakom za codzienny trud, zaangażowanie i pełną ofiarności służbę.

Życzę zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, wszelkiej pomyślności i nieustającej opieki Świętego Floriana.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Raniżowie

26 czerwca odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Na stadionie zmierzyły się wszystkie jednostki z terenu gminy Raniżów. Druhowie wzięli udział w konkurencjach drużynowych oraz ćwiczeniach pożarniczych.

Wyniki zawodów:
1. Raniżów
2. Zielonka
3. Staniszewskie
4. Mazury
5. Poręby Wolskie
6. Posuchy
7. Wola Raniżowska

Pierwsze miejsce zdobyła także kobieca drużyna z OSP Zielonka. Na zawodach mogliśmy zobaczyć także dwie drużyny młodzieżowe z OSP Raniżów (grupa dziewcząt i chłopców), brały udział w tzw. konkurencji CTIF. Obie drużyny zajęły pierwsze miejsca.

Druhom serdecznie gratuluję i dziękuję za ogromne zaangażowanie, a także pracę włożoną w przygotowania do zawodów.

Otwarcie nowego domu ludowego

26 czerwca w Budach Głogowskich w gminie Głogów Małopolski odbyły się uroczystości związane z otwarciem i poświęceniem nowego domu ludowego. Nowy budynek został posadowiony na działce gminnej obok stadionu sportowego. W budynku znajdują m.in. następujące pomieszczenia: sala taneczna wraz z kuchnią, sanitariatami i szatnią, pomieszczenie dla sołtysa, klubu sportowego, koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia wiejskiego. W innej części budynku znalazły się pomieszczenia dla biblioteki gminnej oraz Dzienny Domu Pomocy dla osób starszych wraz z gabinetami do terapii i rehabilitacji. Obiekt powstał dzięki wsparciu finansowemu z rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkom europejskim w programów PROW i RPO WP.

Serdecznie gratuluję pomyślnej realizacji tak ważnej inwestycji, która będzie służyć lokalnej społeczności.

Uroczyste otwarcie bulwarów nad Nilem

19 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie Bulwarów nad Nilem im. bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Dziennego Domu Pobytu Seniora i Domu Wsparcia Rodziny.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele pw. Wszystkich Świętych Mszą Świętą odprawioną pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Wątroby. Następnie dokonano poświęcenia inwestycji.

Cieszę się, że polityka prorodzinna kierowana jest do wszystkich pokoleń i grup społecznych. Gratuluję pomyślnej realizacji tak ważnych inwestycji, które tworzą przyjazny klimat dla rodzin.

Uroczyste otwarcie Centrum Przesiadkowego w Kolbuszowej

W dniu 13 czerwca, z udziałem zaproszonych gości, odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Przesiadkowego w Kolbuszowej, którego przebudowa rozpoczęła się we wrześniu 2020 r. Nowy obiekt przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, starszych i podróżujących z dziećmi już służy mieszkańcom i przyjezdnym gościom. To znacząca inwestycja nie tylko dla gminy Kolbuszowa, ale również dla całego powiatu i okolicznych miejscowości.

Oficjalne otwarcie ulicy Szypowskiego

Została otwarta nowa infrastruktura na terenie strefy. Wiem jak ważna jest to droga zarówno dla Zakładów Metalowych DEZAMET i całej nowodębskiej strefy ekonomicznej. Cieszę się, że władze powiatowe i gminne podjęły się tego zadania we właściwym momencie. Inwestycja kosztowała ponad 2,5 miliona złotych, a 70% tej kwoty zostało pokryte z Rządowego Funduszu Dróg. Pozostałe 30% po połowie pokryto z budżetu powiatu tarnobrzeskiego i gminy Nowa Dęba.

Więcej …

Nowa hala w Wysokiej Głogowskiej

Dnia 1 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowego obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej. Nowa hala w Wysokiej Głogowskiej jest nowoczesna i bezpieczna. Obiekt liczy 42 metry długości i 25 metrów szerokości i jest połączony z budynkiem szkoły. Posiada bogate zaplecze socjalno-sanitarne, tj. toalety, szatnie, pokój nauczycielski oraz magazyn na sprzęt. Jest również przystosowany do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne.

Koszt inwestycji wyniósł 4,7 mln zł, z czego 1,5 mln zł to dotacja przyznana gminie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2,1 mln zł to dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała część kosztów została pokryta z budżetu gminy. Podczas uroczystego otwarcia obiektu burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj dziękował za pomoc w uzyskaniu finansowania dla tej inwestycji. – Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Pan poseł i współpraca z nim. To wymagało dużo pracy, przygotowania właściwego wniosku, ale też spotkań w ministerstwie, po to, aby nasza inwestycja dostała dofinansowanie – mówił Paweł Baj.

Serdecznie gratuluję inwestycji, która z pewnością będzie służyć całej społeczności szkolnej, a także mieszkańcom gminy i stworzy szansę dla rozwoju talentów sportowych.

Dziesiątki milionów dla powiatu i miasta

Promesy na niemal 90 milionów złotych trafiły w miniony poniedziałek do samorządowców z powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega. To drugie rozdanie funduszy z Rządowego Programu „Polski Ład” poprzedził nabór wniosków na inwestycje.

Prócz promesy, która trafiła do władz powiatu i która zostanie rozdysponowana na zadania we wszystkich powiatowych gminach, ogromny zastrzyk gotówki trafił na ręce wójtów i burmistrzów wszystkich czterech gmin powiatu tarnobrzeskiego,

Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur odebrał promesę w wysokości 9 milionów złotych, które gmina wyda na kanalizację, przedszkola, szkoły i dofinansuje kulturę.

Do gminy Gorzyce trafiła promesa wysokości 8 milinów 970 tysięcy złotych. Odebrali ją zastępca wójta Lucyna Matyka oraz sekretarz gminy Adam Kumor. Pieniądze te zostaną wydane na realizacje trzech zadań. Pierwszym będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, drugim budowa boiska przy szkole podstawowej nr 2 w Gorzycach, kolejną – dobudowanie kanalizacji na terenie całej gminy.

Gmina Grębów otrzymała 9,5 miliona złotych. Odebrał je wójt Kazimierz Skóra, który za te pieniądze przeprowadzi termomodernizację dwóch gminnych szkół, wyremontuje budynek urzędu gminy oraz dwa boiska: w Żupawie i Zabrniu.

Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon za odebraną promesę na kwotę 10,5 miliona złotych zrealizuje dwa zadania: budowę obiektów socjalno – sportowych w Nowej Dębie i Chmielowie oraz termomodernizację obiektów oświatowych.

Rekordowo wysoka pomoc z Polskiego Ładu trafiła do miasta Tarnobrzega. Promesę w wysokości 34 milionów 900 tysięcy złotych. Odebrali Urszula Rzeszut, skarbnik miasta oraz Kamil Kalinka, radny miejski. Za te pieniądze zostanie zbudowana i zmodernizowana infrastruktura drogowa w mieście. Cześć z tej kwoty miasto zainwestuje także w boisko sportowe.

Gratuluję pozyskanych środków, które z pewnością przyczynią się do rozwoju poszczególnych gmin powiatu tarnobrzeskiego.

Rekordowe środki dla samorządów powiatu kolbuszowskiego

W ramach rządowego funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Il edycja, samorządy powiatu kolbuszowskiego otrzymały dotacje w kwocie około 74,7 mln zł.

W ramach tej kwoty będą realizowane inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, infrastruktury edukacyjnej, społecznej i sportowej.

Na tą kwotę składają się dotacje dla:

1) Powiat Kolbuszowski – 15,99 mln zł.

2) Gmina Cmolas – 11,15 mln zł.

3) Gmina Dzikowiec – 9,5 mln zł.

4) Gmina Kolbuszowa – 10,9 mln zł.

5) Gmina Majdan Królewski – 8,95 mln zł.

6) Gmina Niwiska – 9,55 mln zł.

7) Gmina Raniżów – 8,7 mln zł.

Gratuluję pozyskanych środków, które z pewnością przyczynią się do rozwoju poszczególnych gmin powiatu kolbuszowskiego.