Inwestycje w gminie Dzikowiec

W dniu 19.04.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dzikowiec”. Umowa dotyczy robót polegających na poprawie infrastruktury drogowej, na które gmina Dzikowiec uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 95%.

Całkowity koszt zadania wynosi 6 784 255,65 zł.

Zakres zadania obejmuje wykonanie budowy i modernizacji 17 odcinków dróg o łącznej długości ponad 9 km na terenie gminy Dzikowiec, co w znacznym stopniu poprawi warunki, komfort i wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Serdecznie gratuluję gminie Dzikowiec pozyskania środków finansowych na budowę i modernizację dróg.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych działa, a uzyskane w jego ramach fundusze z pewnością przyczynią się do rozwoju gminy.

Promesy na zakup nowych samochodów dla jednostek OSP

41 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Podkarpacia otrzymało dziś promesy na zakup wozów strażackich. Łączna kwota dofinansowania zakupu 4 ciężkich, 22 średnich i 15 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych to blisko 29 mln złotych.

Jako Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków bardzo się cieszę, że 41 jednostek OSP otrzyma nowe wozy strażackie, które z pewnością wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia. Sprzęt dla druhów będzie sfinansowany z budżetu państwa i dotacji pochodzących z samorządów, którym serdecznie dziękuję za współpracę.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

zyczenia_strona

Szanowni Państwo!

Z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia i wielu łask Bożych. Niech Chrystus Zmartwychwstały usuwa lęk, brak wiary w zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, miłości nad nienawiścią, dobra nad złem. Niech napełnia nasze serca wrażliwością, szacunkiem do drugiego człowieka i obdarzy nas pokojem.

Radosnego świętowania!

Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP

Obchody 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

W niedzielę (10 kwietnia), na placu Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej odbyły się obchody 12. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie Grażyna Pełka, dyrektor ZST w Kolbuszowej przywitała gości i wróciła do tragicznych wydarzeń sprzed 12 lat.

Obchody zakończyła wspólna modlitwa za tragicznie zmarłych, którą poprowadził ks. Lucjan Szumierz, złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy lotniczej oraz wpis do księgi pamiątkowej.

Inwestycje w gminie Kolbuszowa

W dniu 8 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej została zawarta umowa z wykonawcą zadania na kwotę ponad 12 mln zł i już wkrótce na terenie gminy Kolbuszowa rozpocznie się realizacja kolejnej znaczącej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie trzech zadań inwestycyjnych, których zakończenie zaplanowane jest na listopad 2023 roku:

Inwestycje w gminie Kolbuszowa:

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Weryni (etap II, część I) za kwotę 9 588 996 zł,

– budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej (etap IV) za kwotę 2 501 753 zł,

– przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. ks. Ruczki 6 w Kolbuszowej za kwotę 184 650 zł.

Na ich realizację gmina Kolbuszowa otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 10 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Serdecznie gratuluję gminie Kolbuszowa pozyskania środków finansowych na rozwój gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaczyna działać. Panie Premierze serdecznie gratuluję i dziękuję.

 

Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec

W dniu 01.04.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą zadania i już wkrótce w gminie Dzikowiec rozpoczną się roboty remontowo-budowlane i realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec”. Gmina Dzikowiec na zadanie uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 837 095 zł.

Całkowity koszt inwestycji wynosić będzie 3 584 377,91 zł.

Zakres prac obejmuje:

– modernizację pomieszczeń zaplecza klubu sportowego,

– modernizację murawy boiska sportowego,

– modernizację stadionu sportowego,

– zagospodarowanie terenów przyległych oraz utwardzenie placu dla infrastruktury transportowej obok kompleksu sportowego.

Serdecznie gratuluję gminie Dzikowiec pozyskania środków finansowych na modernizację infrastruktury sportowej. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaczyna działać, a uzyskane w jego ramach fundusze z pewnością przyczynią się do rozwoju gminy.