Nowa sala gimnastyczna czeka na kolejne sportowe talenty

Uroczyste oddanie do użytku sali gimnastycznej po remoncie stało się w miniony piątek, 18 września, prawdziwym świętem w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie. Do szkoły przybyli wszyscy jej prawdziwi przyjaciele, którzy na co dzień uczestniczą w jej życiu i wspomagają ją w wielu działaniach. Za swoją pomoc zostali uhonorowani medalami i nagrodami.

– Dzisiejszy dzień na pewno przejdzie do historii Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie – mówiła 18 września Iwona Strojek, dyrektor szkoły. – Remont którego zakończenie dziś świętujemy trwał 4 miesiące i kosztował w sumie ok. 400 tysięcy złotych. Jestem przekonana, że to miejsce będzie kuźnią nowych talentów sportowych.

Dyrektor placówki podkreśliła, że remont nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu osób, przyjaciół szkoły.

Dofinansowanie remontów budynków OSP

Miałem przyjemność wręczyć umowy na dofinansowanie remontów budynków OSP Tuszyma na ręce prezesa Zenona Krawczyka oraz OSP Rzemień prezesowi Zbigniewowi Kipie na łączną kwotę około 27 tysięcy złotych. Gratuluję i życzę powodzenia.

Zbigniew Chmielowiec
Przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Strażaków

Zmiana, na którą Strażacy Ochotnicy czekali od dawna!

„Zmiana, na którą Strażacy Ochotnicy czekali od dawna! Dotychczasowe świadectwo dopuszczenia CNBOP zostanie zastąpione opinią techniczną, za którą oplata ma wynosić maksymalnie dwukrotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Ustawa nowelizuje kilka innych ustaw, m.in. ustawę o ochronie przeciwpożarowej z 1991 roku.

Wprowadza ona rozwiązania dotyczące procedury wprowadzania do użytkowania pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Pojazdy używane, sprowadzane z zagranicy, nie będą poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej, jako mniej sformalizowanej procedurze potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań dla pojazdów używanych do celów specjalnych, a konkretnie do celów ochronyprzeciwpożarowej. Wspomniana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ochotniczych straży pożarnych.”

Gorąco dziękuję Panom Ministrom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej-nadbrygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi za podjętą inicjatywę zmiany dotychczasowych przepisów.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący
Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 81. rocznicy Bitwy o Kolbuszową

W środę (9 września), przed Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej odbywały się obchody rocznic wrześniowych.

Tegoroczna uroczystość, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, zorganizowana została w znacznie skromniejszej oprawie, niż było to do tej pory. Obecny był Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś wraz z Wicestarostą Kolbuszowskim Wojciechem Cebulą oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Mieczysławem Burkiem, Burmistrz Kolbuszowej wraz z zastępcą Markiem Gilem oraz radnym Krzysztofem Wójcickim, Franciszek Batory, Wiceprezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z powiatu kolbuszowskiego oraz dyrektorzy Zespołu Szkół nr 1 i 2 z Kolbuszowej. Podczas uroczystości obecny był sztandar ZST oraz Strzelcy.

Przybyłe delegacje przywitała Grażyna Pełka, dyrektor ZST w Kolbuszowej. Następnie ks. Lucjan Szumierz odmówił modlitwę w intencji poległych za ojczyznę, po której zebrani złożyli symboliczne wiązanki kwiatów przy tablicach, upamiętniających poległych za ojczyznę, znajdujących się na froncie budynku ZST. Ostatnim punktem środowych uroczystości była wspólna modlitwa i złożenie kwiatów przy mogiłach żołnierzy poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą w obronie Kolbuszowej na kolbuszowskim cmentarzu.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Siedlance

Rok szkolny 2020/2021 wyjątkowo uroczyście rozpoczął się Siedlance – co związane było z nadaniem Szkole imienia bł. Karoliny Kózkówny i przekazaniem sztandaru.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kosowach, której przewodniczył Biskup Diecezji Rzeszowskiej ks. Jan Wątroba. Wśród zaproszonych gości byli obecni nieliczni przedstawiciele: parlamentu, władz samorządowych, kuratorium, parafii, emerytowanych pracowników szkoły i społeczności lokalnej. Przygotowania do uroczystości były okazją do zagłębienia się w historię placówki, czego efektem jest książka „Historia szkoły w Siedlance w latach 1889 – 2020”

Budowa obwodnicy Nowej Dęby coraz bliżej. Przetarg na pierwszy etap prac ogłoszony

Kierujemy do realizacji kolejne zadania z programu budowy 100 obwodnic. Nowa Dęba zyska tak bardzo potrzebną mieszkańcom i kierowcom obwodnicę – mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Pierwszy krok w tym kierunku został już zrobiony.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 31 sierpnia ogłosiła przetarg na wykonanie studium korytarzowego wraz ze studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej numer 9. Uzyskana dokumentacja pozwoli na przygotowanie postępowania na realizację nowej drogi omijającej miasto.

Wniosek skierował do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej szef rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski. Uczynił to podczas dzisiejszej plenerowej konferencji z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera, posła Zbigniewa Chmielowca, burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona oraz starosty powiatu tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła.

Prace przygotowawcze rozpoczną się od prac studialnych, które wyznaczą potencjalne warianty przebiegu obwodnicy.

To już trzeci przetarg ogłoszony na inwestycje ujęte w Programie budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim. Ruszyły już bowiem postępowania na prace przygotowawcze inwestycji omijającej Kolbuszową w ciągu krajowej dziewiątki i drugiego etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej numer 28.

Obwodnica Nowej Dęby realizowana będzie w systemie Projektu i buduj. Inwestycja pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, a także, między innymi poprzez skrócenie czasu przejazdu, ułatwi transport samochodów osobowych w kierunku Rzeszów – Radom i dalej do Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, co zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Obwodnica Nowej Dęby wybudowana zostanie jako droga klasy GP. W ramach inwestycji powstaną dodatkowe jezdnie, zapewniające obsługę przyległego terenu, a także ronda. Zbudowany lub przebudowany zostanie system odwodnienia, powstaną urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja ma być realizowana w latach 2024 – 2028.

Artykuł prasowy z: nowiny24.pl