#TARCZAANTYKRYZYSOWA 18.03.2020 r. AKTUALIZACJA

 1. GŁÓWNE TEZY

 • PAŃSTWO ZDAJE EGZAMIN. JEST OBECNE TAM, GDZIE POTRZEBUJĄ TEGO POLACY.
 • NASZE DZIAŁANIA POTWIERDZAJĄ SKUTECZNOŚĆ PAŃSTWA I JEGO SIŁĘ. Działamy zdecydowanie i natychmiastowo.
 • MUSIMY ZADBAĆ NIE TYLKO O ZDROWIE PUBLICZNE, ALE TEŻ O ZDROWIE NASZEJ GOSPODARKI.
 • WPROWADZAMY TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ–  KOMPLEKSOWY PAKIET DZIAŁAŃ O SZACOWANEJ WARTOŚCI 212 MLD ZŁTO PRAWIE 10 PROC. PKB. Obejmuje ona  5 filarów:
 • Bezpieczeństwo Pracowników,
 • Finansowanie Przedsiębiorstw,
 • Ochrona Zdrowia,
 • Wzmocnienie Systemu Finansowego
 • Program Inwestycji Publicznych.
 • TO WYDARZENIE BEZ PRECEDENSU W POLSKIEJ HISTORII
 • Pakiet został przygotowany w rekordowym tempie przez rząd premiera M. Morawieckiego, w ciągu zaledwie 2 tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej koronawirusem,
 • Celem pakietu jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników
  i przedsiębiorstw
 • Oobejmuje też osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Zbudowaliśmy tarczę do obrony społeczeństwa przed skutkami kryzysu i epidemii oraz falą bankructw. Cały pakiet da Polakom nadzieję, że niedługo będzie lepiej.
 • Wierzymy, że za kilka tygodni będziemy mieli lepsze wiadomości dot. sytuacji epidemicznej, że wygramy walkę z koronawirusem. Nasza Tarcza Antykryzysowa w tym pomoże.
 • Współpraca rządu z Prezydentem Andrzejem Dudą przebiega bardzo dobrze. Wszystkie rozwiązania wypracowujemy wspólnie.
 • Dzięki temu Polska jest jednym z pierwszych państw na świecie, które proponuje tak kompleksową pomoc dla gospodarki.

 

2. STAN POLSKIEJ GOSPODARKI
 • DZIĘKI DOBREJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ MOŻEMY PODJĄĆ DZIAŁANIA, KTÓRE BĘDĄ ZAPOBIEGAŁY NEGATYWNYM SKUTKOM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA.
 • WSPIERAMY POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW, PRACOWNIKÓW I CAŁE SPOŁECZEŃSTWO – SKALA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ JEST BEZPRECEDENSOWA.
 • SKUTECZNA I ODPOWIEDZIALNA POLITYKA GOSPODARCZA RZĄDU ZJEDNOCZONEJ PRAWICY POZWALA NAM REAGOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA.
 • W ostatnich 4 latach nastąpił istotny spadek zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PKB: o 5 pkt. proc. z 51,3 w 2015 r. do ok. 46,4 proc. w 2019 r,  dług publiczny wynosi ok. 43,9 proc. PKB,
 • Zmniejszyła się nasza zależność od zagranicznych inwestorów.
 • Budżet państwa w ostatnich 3 latach notuje najniższy deficytw historii dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.
 • Budżet 2020 r. jest zrównoważony.
 • Wzrost gospodarczy jest blisko 3-krotnie szybszy w Polsceniż w strefie euro w ostatnich 3 latach.
 • Kurs złotego jest stabilny, a wartość rezerw walutowych to 128,4 mldUSD na koniec 2019 r.
 • Polska posiada wysoki rating kredytowy.
 • Bezrobocie znajduje się na historycznie najniższym poziomie.
 • W ostatnich latach przeprowadzona została reforma polskich instytucji rozwojowychskupionych w Grupie PFR. Ich  instrumenty są ważnym elementem działań antykryzysowych np.: gwarancje de minimis BGK przy wykorzystaniu stworzonego Funduszu Gwarancji Kredytowych.

 

3. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ
 • SZYBSZE I BARDZIEJ RADYKALNE DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE PANDEMII MAJĄ WYŻSZY KRÓTKOTERMINOWY KOSZT GOSPODARCZY, ALE MOŻE ON BYĆ ZNACZĄCO NIŻSZY W DŁUŻSZYM TERMINIE, na co wskazuje przykład Korei Południowej i Chin. Jako odpowiedzialny rząd nie zamierzamy zwlekać – podejmujemy działania, które pomogą polskiej gospodarce przetrwać najbliższe miesiące.

 

4. TOP 17 INFORMACJI
 1. W firmach z problemami Państwo: przejmie finansowanie 40 proc. wynagrodzenia, pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60 proc., jeżeli nie będzie  prowadził zwolnień pracowników.
 2. Państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym– jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.
 3. Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.
 4. Pracownicy mogą skorzystać w wakacji kredytowych w bankach.
 5. Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.
 6. UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem ceni niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych.
 7. Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjamide minimis BGK.
 8. Firmy mogą uzyskać kapitałw PFR oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.
 9. Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami.
 10. Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.
 11. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na ratypłatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.
 12. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CITpoprzez korektę podatku z 2019 r. o wysokość strat w 2020 r.
 13. Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld złdodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej dla osób starszych.
 14. Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.
 15. Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł: pobudzi to gospodarkę poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.
 16. Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych.
 17. Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużeniewiz i pozwoleń na prace.

 

5. PAKIET ANTYKRYZYSOWY – KOMPENDIUM OBEJMUJĄCE  5 FILARÓW

 

 • SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU TO 212 MLD ZŁ (BLISKO 10 PROC. PKB)W JEGO SKŁAD WCHODZĄ:
 • Gotówkowy komponent rządowy o wartości 67 zł mld (2,9 proc. PKB): składają się na niego wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych.
 • Płynnościowy komponent rządowy o wartości 75,5 mld zł (3,3 proc PKB) składa się z wakacji kredytowych  i odroczonych danin oraz finansowania płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głowie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP).
 • Pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł.  Zapewni on niezbędną̨ płynność́ i warunki kredytowe.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
 • WARTOŚĆ TO 30 MLD ZŁ, W TYM 23,8 MLD ZŁ TO WYDATKI I 6,2 MLD ZŁ TO ŚRODKI PŁYNNOŚCIOWE. OBEJMUJE:
 • dofinansowanie elastycznego zatrudnienia,
 • przesunięcie płatności za media,
 • finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych,
 • wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • wakacje kredytowe,
 • wakacje od obowiązków administracyjnych,
 • ochronę konsumentów i pożyczkobiorców,
 • wydłużenie elastycznego czasu pracy,
 • dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych.

 

7. FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW
 • WARTOŚĆ TO 74,2 MLD ZŁ, W TYM 4,9 MLD ZŁ TO WYDATKI I 69,3 MLD ZŁ TO ŚRODKI PŁYNNOŚCIOWE. OBEJMUJE:
 • finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłaty,
 • finansowanie leasingu dla firm transportowych,

BIULETYN – KORONAWIURS 16.03.2020

BIULETYN  – KORONAWIURS. Jest to kompendium dotyczące koronawirusa oraz działań podejmowanych w walce z epidemią.

Znajdą w nim Państwo następujące tematy:

 1. Koronawirus – podstawowe informacje
 2. Główne tezy
 3. Potwierdzone przypadki – szczegółowe informacje
 4. Działania na forum europejskim
 5. Działania w Polsce
 6. Loty
 7. Sklepy, gastronomia
 8. Prezydent Andrzej Duda
 9. Działania Premiera M. Morawieckiego
 10. Działania ministerialne i wojewódzkie
 11. Zmiany legislacyjne
 12. Kampania informacyjna
 13. Walka z fake newsami
 14. Seniorzy
 15. Studenci
 16. Zgromadzenia publiczne
 17. Diagnostyka i hospitalizacja
 18. Działania GIF i GIS

BIULETYN – KORONAWIRUS 16.03.2020

Brief specjalny KORONAWIRUS – GRANICE, SKLEPY – DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM 13.03.2020

 1. WPROWADZAMY KONTROLE GRANICZNE – MUSIMY BYĆ O KROK PRZED KORONAWIRUSEM
 • OD NIEDZIELI 15 MARCA ZAMYKAMY NA 10 DNI GRANICE NASZEGO KRAJU DLA CUDZOZIEMCÓW. WSZYSCY POLSCY OBYWATELE ZNAJDUJĄCY SIĘ TERAZ POZA GRANICAMI – MOGĄ WRACAĆ DO POLSKI. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszamy międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.
 • POLSKA O KROK PRZED INNYMI KRAJAMI. W Polsce osób zakażonych jest wciąż stosunkowo niewiele, ale w pozostałych krajach europejskich – przypadki idą w tysiące. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przywozić wirusa do Polski, żeby zarażać kolejnych naszych obywateli. Dlatego też zdecydowaliśmy się przywrócić tymczasowe kontrole graniczne.
 • POLACY WRACAJĄCY DO POLSKI ODBĘDĄ 14-DNIOWĄ KWARANTANNĘ DOMOWĄ. Obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę codziennie. Nie będą musiały one przebywać kwarantanny.
 • POWRÓT DO KRAJU LOTEM CZARTEROWYM ALBO TRANSPORTEM KOŁOWYM. Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone. Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe działają nadal.
 • NIE WSZYSCY OBCOKRAJOWCY OBJĘCI ZAKAZEM WJAZDU DO POLSKI. Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są:
 • małżonkowie obywateli polskich,
 • dzieci obywateli polskich,
 • osoby posiadające Kartę Polaka,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.
 • WOJSKO NIE ZAMYKA ULIC I MIAST. Ograniczamy napływ obcokrajowców do Polski, ale nie zamykamy miast. Nie ma potrzeby, aby w tym momencie otaczać kordonem sanitarnym żadnej miejscowości – sytuacja tego nie wymaga.
 • WSPÓLNE DZIAŁANIA REGIONU. Zdecydowaliśmy się jako polski rząd w maksymalnym stopniu ograniczyć przepływ ludzi. To zapobiegnie szybkiemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Podobne działania wdrożyły już także kraje grupy Wyszehradzkiej, które ograniczyły drastycznie ruch międzynarodowy. Tylko wspólne i spójne działanie wszystkich regionu zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 1. WSZYSTKIE SKLEPY POZOSTAJĄ OTWARTE – WYJĄTKIEM CZĘŚĆ PUNKTÓW W GALERIACH HANDLOWYCH
 • OGRANICZAMY FUNKCJONOWANIE CENTRÓW I GALERII HANDLOWYCH. JEDNAK WSZYSTKIE SKLEPY SPOŻYWCZE, APTEKI, DROGERIE I PRALNIE BĘDĄ CZYNNE – Polacy bez przeszkód kupią jedzenie, lekarstwa i środki czystości. Inaczej działać będą także restauracje, kawiarnie i bary. Tutaj zamówienie złożycie na wynos lub z dowozem.
 • NIE CHCEMY DOPUŚCIĆ DO SYTUACJI, W KTÓREJ OSOBY PRZEBYWAJĄCE W DOMU Z POWODU ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH I UCZELNIACH CZY PRACY ZDALNEJ PRZEBYWAJĄ W DUŻYCH SKUPISKACH LUDZKICH. DLATEGO TEŻ ZDECYDOWALIŚMY SIĘ NA:
 • ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych (apteki, sklepy spożywcze i drogerie działają wszędzie – również w galeriach i centrach handlowych!),
 • zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób o charakterze publicznym, państwowym i religijnym. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu.
 • WSZYSTKIE SKLEPY OFERUJĄCE SPRZEDAŻ UBRAŃ, BIŻUTERII, KOSMETYKÓW, NARZĘDZI I WSZELKICH INNYCH TOWARÓW POZOSTAJĄ OTWARTE. OGRANICZENIE DOTYKA JEDYNIE TYCH PUNKTÓW, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W CENTRACH LUB GALERIACH HANDLOWYCH. W galeriach i centrach handlowych zaś otwarte będą wszystkie:
 • sklepy spożywcze,
 • apteki,
 • drogerie,
 • pralnie.
 • RESTAURACJE TYLKO Z JEDZENIEM NA WYNOS LUB Z DOWOZEM. Restauracje, kawiarnie czy bary nadal będą mogły sprzedawać jedzenie. Ograniczeniu podlega jedynie spożywanie posiłków na miejscu. Zamówienia będzie można brać na wynos lub też z dostawą do drzwi.
 • INNE OGRANICZENIA NA NAJBLIŻSZY CZAS. Najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań, które mają zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działamy prewencyjnie. Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zdecydowaliśmy się zamknąć siłownie, baseny, klub taneczne, kluby fitness, muzea, biblioteki, kina.
 • WCZEŚNIEJ ZAWIESILIŚMY JUŻ ZAJĘCIA W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH, A TAKŻE NA UCZELNIACH. Wszystkie powyższe działania są możliwe dzięki tzw. specustawie – ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

Brief 13.03.2020 R.

KAMPANIA / KORONAWIRUS

 • ANDRZEJ DUDA PODJĄŁ DECYZJĘ, ŻE NIE BĘDZIE ORGANIZOWAŁ DUŻYCH SPOTKAŃ W ZWIĄZKU Z KAMPANIĄ PREZYDENCKĄ.
 • TERMIN WYBORÓW JEST ZNANY, NIE MA PODSTAW ANI PLANÓW, BY JE PRZEKŁADAĆ.
 • WYBÓR KIDAWY-BŁOŃSKIEJ TO BYŁABY BRUTALNA WOJNA NA GÓRZE. ANDRZEJ DUDA MUSI WYGRAĆ, JEST GWARANTEM STABILNEJ REALIZACJI NASZEGO PROGRAMU. DOBRE ZMIANY MOGĄ BYĆ Z POLITYCZNYCH POBUDEK WETOWANE PRZEZ PREZYDENTA TOTALNEJ OPOZYCJI.
 • ZDROWIE NIE MA BARW POLITYCZNYCH. APELUJEMY DO OPOZYCJI, BY NIE WYKORZYSTYWAŁA POLITYCZNIE TEJ SYTUACJI. DOTYCZY ONA PACJENTÓW I BEZPIECZEŃSTWA CHORYCH.
 • APELUJEMY DO KIDAWY BŁOŃSKIEJ I JEJ SZTABOWCÓW, BY PRZESTALI POSŁUGIWAĆ SIĘ FAKE NEWSAMI NA TEMAT KORONAWIRUSA. PRZESTAŃCIE STRASZYĆ POLAKÓW, KAŻDE WASZE KŁAMSTWO BĘDZIEMY POKAZYWAĆ I PROSTOWAĆ. (np. kłamstwa ws. ukrywania przypadków zakażeń, ws. szpitala na Szaserów, koniecznej skali testów itd.)
 • APELUJEMY DO WSZYSTKICH POLITYKÓW I DZIENNIKARZY ZAANGAŻOWANYCH POLITYCZNIE O TO, ŻEBY NIE STRASZYĆ POLAKÓW, ŻEBY NIE WYWOŁYWAĆ PANIKI. Działania polityków totalnej opozycji publikujących regularnie w mediach społecznościowych fake newsy są skrajnie nieodpowiedzialne. Powielanie tych informacji i straszenie nimi ludzi to skandal.
 • JESTEŚMY NA FRONCIE WALKI, ALE NIE MOŻE TO BYĆ WALKA POLITYCZNA, A WALKA Z KORONAWIRUSEM. Potrzebujemy współpracy między rządem a opozycją. Walczmy z epidemią dezinformacji. To test zgody, wspólnej walki z fake newsami.
 • CHCEMY WSPÓŁPRACOWAĆ ZE WSZYSTKIMI SIŁAMI POLITYCZNYMI, ABY MINIMALIZOWAĆ ZAGROŻENIE I WALCZYĆ WSPÓLNIE O ZDROWIE PUBLICZNE. Przykładem niech tu będzie zawarta z marszałkiem Senatu dżentelmeńska umowa. Poprzemy zmiany w regulaminie Senatu, ale tylko po to, by uchwalić szybko zmiany w specustawie dotyczącej walki z koronawirusem. Później zmiany w regulaminie zostaną usunięte. Naszym zdaniem nadzwyczajny tryb legislacyjny zastrzeżony jest przez konstytucję dla rządu. Zgodziliśmy się na takie wyjątkowe jednorazowe działanie w Senacie z uwagi na koronawirusa.
 • NAJBLIŻSZE TYGODNIE TO CZAS SZEROKO ZAKROJONYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE MAJĄ ZAPOBIEGAĆ ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA. Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Działania są możliwie dzięki rządowej specustawie, przyjętej przez parlament ponad podziałami politycznymi.
 • RZĄD PODJĄŁ DECYZJĘ O ODWOŁANIU WSZYSTKICH IMPREZ MASOWYCH. ROZSZERZONY ZOSTAŁ ZAKRES KONTROLI SANITARNEJ NA GRANICACH. ZAWIESZONO ZAJĘCIA W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH, ŻŁOBKACH, UCZELNIACH I DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTUR
 • APELUJEMY O ŚLEDZENIE KOMUNIKATÓW GIS, MZ I MEN DOT. SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAJU ORAZ INFORMACJI PRZESYŁANYCH PRZEZ DYREKTORÓW SZKÓŁ. Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus

Brief specjalny – koronawirus

 • MAMY PIERWSZY PRZYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM W POLSCE. WSZYSTKIE PROCEDURY ZADZIAŁAŁY PRAWIDŁOWO. PACJENT JEST HOSPITALIZOWANY W ZIELONEJ GÓRZE, CZUJE SIĘ DOBRZE. WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE MIAŁY KONTAKT Z ZAKAŻONYM PACJENTEM ZOSTAŁY OBJĘTE KWARANTANNĄ. 

 

 • POLSKIE SŁUŻBY – ZDROWIA, MUNDUROWE I SANITARNE – WSPÓŁDZIAŁAJĄ, ABY MAKSYMALNIE OGRANICZYĆ ZAGROŻENIE DLA OBYWATELI. MONITORUJEMY SYTUACJĘ.

 

 • PROSIMY O POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z PROCEDURAMI I ZACHOWANIE SPOKOJU.

 

 • APELUJEMY DO WSZYSTKICH POLITYKÓW I DZIENNIKARZY ZAANGAŻOWANYCH POLITYCZNIE O TO, ŻEBY NIE STRASZYĆ POLAKÓW, ŻEBY NIE WYWOŁYWAĆ PANIKI.

 

 • JESTEŚMY NA FRONCIE WALKI, ALE NIE MOŻE TO BYĆ WALKA POLITYCZNA, A WALKA Z KORONAWIRUSEM. Potrzebujemy współpracy między rządem a opozycją. Walczmy z epidemią dezinformacji. To test zgody, wspólnej walki z fake newsami.

 

 • CHCEMY WSPÓŁPRACOWAĆ ZE WSZYSTKIMI SIŁAMI POLITYCZNYMI, ABY MINIMALIZOWAĆ ZAGROŻENIE I WALCZYĆ WSPÓLNIE O ZDROWIE PUBLICZNE.

 

 • ZDROWIE NIE MA BARW POLITYCZNYCH. APELUJEMY DO OPOZYCJI, BY NIE WYKORZYSTYWAŁA POLITYCZNIE TEJ SYTUACJI. DOTYCZY ONA PACJENTÓW I BEZPIECZEŃSTWA CHORYCH.

 

 • KORONAWIRUS TO NIE TYLKO PROBLEM POLSKI, ALE CAŁEJ EUROPY. Inicjujemy działania na poziomie europejskim. Szumowski zorganizuje spotkanie z ministrami zdrowia krajów UE.

 

 • SEJM PRZYJĄŁ RZĄDOWY PROJEKT USTAWY o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem.

 

 • ŻADNA OSOBA HOSPITALIZOWANA I SKIEROWANA PRZEZ LEKARZA NA BADANIA NIE BĘDZIE ZA NIE PONOSIĆ OPŁAT. KAŻDY PACJENT, KTÓRY TRAFIA DO SZPITALA Z PODEJRZENIEM OBJAWÓW KORONAWIRUSA MA ZAPEWNIONE BEZPŁATNE BADANIE.

 

 • WSZYSTKIE SZPITALE OTRZYMAŁY INFORMACJE, JAK UZUPEŁNIĆ ZAPASY ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ. Uruchamiamy Agencję Rezerw Materiałowych. W pierwszej kolejności każdy szpital z odziałem zakaźnym może uzupełnić swoje zapasy. Wszystkie województwa potwierdziły przygotowanie szpitali zakaźnych na pojawienie się zakażeń.

 

 • POLSKA JEST PRZYGOTOWANA NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SYTUACJE AWARYJNE. Mamy odpowiedni sprzęt i profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej. Wszystkie procedury zostały wdrożone. Nasi obywatele mogą czuć się bezpiecznie.
 • W budżecie państwa są zarezerwowane środki na wszelkie działania zaradcze oraz ewentualne leczenie koronawirusa.
 • 79 oddziałów zakaźnych funkcjonuje w trybie podwyższonej gotowości.
 • W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin będziemy mieli kolejne 30 tys. testów do badania osób potencjalnie zarażonych koronawirusem.
 • Prezydent przeprowadzał konsultacje ze specjalistami i jest informowany na bieżąco o sytuacji.
 • GIS i MZ opracowały instrukcje postępowania.
 • MEN przygotował rekomendacje dla dyrektorów szkół. Przygotowana została także informacja dla rodziców.
 • Uruchomiliśmy całodobową infolinię NFZ (800-190-590).
 • Dla wszystkich Polaków wracających z zagranicy przygotowaliśmy specjalne komunikaty SMS.
 • Dla osób wracających samolotami mamy dodatkowe badania temperatury ciała.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Głogowskich

W sobotę, 29 lutego, odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2019 r. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Głogowskich. Podczas spotkania omówiono działania podejmowane w roku ubiegłym. Druhowie 23 razy wyjeżdżali na różnego rodzaju akcje, brali czynny udział w zawodach sportowo pożarniczych i różnego rodzaju uroczystościach na terenie gminy. Strażacy otrzymali nowy sprzęt do oddymiania i stawiania kurtyny wodnej. Podczas zebrania Pan Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Małopolskiego, za wspieranie jednostki i działania na rzecz jej dalszego rozwoju, odznaczony został brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dziękuję za dotychczasową działalność i życzę pomyślności na kolejne lata. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Dopłaty dla rolników

#PiątkaNa100Dni DOPŁATY DLA ROLNIKÓW

 

 • Polska się pięknie się rozwinęła. Widzimy to także na przykładzie polskiej wsi i polskich rolników.
 • Wszystkie gospodarstwa rolne w UE funkcjonują na jednolitym rynku europejskim. Dlatego potrzebny jest sprawiedliwy system dopłat dla rolników.
 • Wyrównanie dopłat do średniej UE jest czymś, co się polskim rolnikom należy.
 • Chcemy, aby Polska oraz inne kraje naszej części Europy otrzymały tyle, ile wynika z proporcji, dot. ilości gospodarstw, wielkości kraju, wielkości rolnictwa oraz realizowanych programów.

 

 • Równe dopłaty to korzyści dla wszystkich obywateli:
 •  lepsza, zdrowsza żywność,
 • większa ochrona środowiska,
 • dobrostan zwierząt,
 • gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego Europy oraz jakości produktów spożywczych.

 

 • Na forum unijnym Polska zabiega o zwiększenie budżetu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności.
 • Naszą wizję Wspólnej Polityki Rolnej podziela wiele państw – m.in. Francja oraz państwa naszego regionu. Dzięki polskiemu komisarzowi ds. spraw rolnictwa, Januszowi Wojciechowskiemu, głos naszej części Europy może być lepiej słyszalny.
 • Polscy rolnicy to ludzie twardzi, zaradni, przedsiębiorczy, którzy nie boją się międzynarodowej konkurencji. Wspólnie musi dążyć do tego, aby ich pozycja była jeszcze silniejsza.

 

Doplaty1 Doplaty2 Doplaty3 Doplaty4

Brief specjalny #PiątkaNa100Dni

 • MIJA 100 DNI II RZĄDU PREMIERA MORAWIECKIEGO. DOTRZYMUJEMY NASZYCH OBIETNIC ZŁOŻONYCH W KAMPANII. DZIŚ MOŻEMY POWIEDZIEĆ, ŻE „5 NA 100 DNI” STAŁA SIĘ FAKTEM.

 

 • WIARYGODNOŚĆ ORAZ ZAUFANIE TO PODSTAWA DOBREJ POLITYKI, KTÓRĄ PROWADZIMY. Potrafimy wykonywać to, do czego się zobowiązaliśmy. Rzetelnie realizujemy zobowiązania dla dobra Polaków i rozwoju Polski.

 

 • TAK JAK WIARYGODNOŚĆ JEST FUNDAMENTEM ZDROWEJ POLITYKI, TAK RZETELNA REALIZACJA OBIETNIC JEST FUNDAMENTEM DEMOKRACJI I ZAUFANIA SPOŁECZNEGO.

 

 • RZĄD ZJEDNOCZONEJ PRAWICY REALIZUJE OBIETNICE. Nawet te, które kiedyś składała dzisiejsza opozycja. Opozycja lubi dużo mówić. Jednak te słowa mijają się z rzeczywistością:

 

 • rząd PO – PSL zapowiadał obniżkę podatków. Skończyło się na podniesieniu stawki VAT – my wprowadziliśmy program Bez PIT dla Młodych, obniżyliśmy stawki podatków PIT (z 18 do 17 proc.) oraz CIT (z 15 do 9 proc.),
 • opozycja zapowiadała bon edukacyjny – my wprowadziliśmy wyprawkę 300 zł dla uczniów w ramach programu „Dobry Start”,
 • mówili o elektronizacji służby zdrowia – u nas działa e-recepta i e-zwolnienie, pracujemy nad programem e-skierowanie,
 • to my podnieśliśmy wydatki na służbę zdrowia do ponad 100 mld.
 • nadal pracujemy, by usprawniać działanie państwa.

 

 • DZIAŁAMY JAK NAJLEPIEJ DLA NASZEJ OJCZYZNY, DLA WSZYSTKICH POLAKÓW. NASZA WIZJA POLSKI NA KOLEJNE LATA TO WIZJA POLSKI AMBITNEJ:

 

 • chcemy dalej podnosić wzrost gospodarczy i wprowadzać Polskę na wyższe szczeble rozwoju,
 • nadal będziemy zwiększać wynagrodzenia pracowników i ograniczać bezrobocie,
 • w dalszym ciągu poprawiamy konkurencyjność naszych przedsiębiorców.

 

 • BUDUJEMY SILNĄ, ODWAŻNĄ I AMBITNĄ POLSKĘ. AMBITNA POLSKA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ

 

 • UDOWODNILIŚMY, ŻE TO, CO DLA WIELU BYŁO NIEMOŻLIWE, STAŁO SIĘ FAKTEM. DLATEGO STAWIAMY PRZED SOBĄ AMBITNE ZADANIA.

 

 • REALIZACJA NASZYCH PROGRAMÓW NIE BYŁABY MOŻLIWA BEZ NAPRAWY FINANSÓW PUBLICZNYCH. W ciągu 5 lat rządów Zjednoczonej Prawicy nastąpił znaczący wzrost dochodów podatkowych – o 130 mld zł. Dochody budżetowe wzrosły przez ten czas o 146 mld zł. W styczniu 2020 r. mieliśmy nadwyżkę w budżecie – ponad 3,4 mld zł. To jest miara profesjonalnego, sprawnego i odpowiedzialnego zarządzania budżetem.

 

 • PROGRAM „RODZINA 500 PLUS” ZOSTAŁ PODWOJONY. Zdecydowaliśmy się przyznać „500 plus” także na pierwsze dziecko. To program, który poprawił jakość życia polskich rodzin.

 

 • 14 MLN POLAKÓW BYŁO WYKLUCZONYCH KOMUNIKACYJNIE. Rozbudowujemy infrastrukturę – odbudowujemy połączenia kolejowe w ramach „Programu Kolej Plus” i połączenia autobusowe za pomocą „Programu Połączenia Lokalne”.

 

 • OBNIŻAMY PODATKI – PIT Z 18 PROC. NA 17 PROC. Wprowadziliśmy BezPITdlaMłodych do 26. roku życia. Podnieśliśmy koszty uzyskania przychodu.

 

 • MAŁY ZUS PLUS

 

 • Państwo musi pracować ręka w rękę z przedsiębiorcami. To nasz obowiązek. Nasi przedsiębiorcy osiągają sukcesy, które są doceniane na całym świecie. To oni budują nasz rozwój i wzrost gospodarczy.
 • Wprowadziliśmy Mały ZUS Plus, aby pomagać najmniejszym polskim przedsiębiorcom.
 • Chcemy, żeby nasze firmy były konkurencyjne na rynku światowym oraz europejskim.
 • Musimy realnie wpływać na polski kapitał, a także na rozwój małych firm. To buduje fundament naszego modelu gospodarczego.
 • Mały ZUS PLUS to jedno z wielu rozwiązań dla przedsiębiorców. Działalność nierejestrowa, Konstytucja dla Biznesu – to tylko niektóre udogodnienia, które pomagają polskim firmom rozwijać skrzydła.
 • Dzisiaj mamy najniższe bezrobocie w historii Polski. Mamy znakomite warunki do działalności dla przedsiębiorców.
 • Pracujemy dalej i robimy wszystko, aby wszystkie polskie przedsiębiorstwa mogły się dalej rozwijać.

 

 • PROFILAKTYKA PLUS

 

 • Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Właśnie dlatego wprowadziliśmy program Profilaktyka Plus.
 • Każdy Polak powyżej 40. roku życia otrzyma dostęp do bezpłatnego pakietu badań profilaktycznych.
 • Możemy zdążyć przed rakiem, czy cukrzycą, wykonując odpowiednio wcześnie badania profilaktyczne.
 • Medycyna pracy jest miejscem, gdzie możemy dotrzeć do obywatela. Teraz to lekarz medycyny pracy będzie sprawdzał nasz stan zdrowia oraz proponował i wykonywał badania profilaktyczne.
 • Chcemy, żeby Polacy dożyli później starości w dobrym zdrowiu.

 

 • DOPŁATY DLA ROLNIKÓW

 

 • Polska się pięknie się rozwinęła. Widzimy to także na przykładzie polskiej wsi i polskich rolników.
 • Wszystkie gospodarstwa rolne w UE funkcjonują na jednolitym rynku europejskim. Dlatego potrzebny jest sprawiedliwy system dopłat dla rolników.
 • Wyrównanie dopłat do średniej UE jest czymś, co się polskim rolnikom należy.
 • Chcemy, aby Polska oraz inne kraje naszej części Europy otrzymały tyle, ile wynika z proporcji, dot. ilości gospodarstw, wielkości kraju, wielkości rolnictwa oraz realizowanych programów.
 • Równe dopłaty to korzyści dla wszystkich obywateli:
 • lepsza, zdrowsza żywność,
 • większa ochrona środowiska,
 • dobrostan zwierząt,
 • gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego Europy oraz jakości produktów spożywczych.
 • Na forum unijnym Polska zabiega o zwiększenie budżetu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności.
 • Naszą wizję Wspólnej Polityki Rolnej podziela wiele państw – m.in. Francja oraz państwa naszego regionu. Dzięki polskiemu komisarzowi ds. spraw rolnictwa, Januszowi Wojciechowskiemu, głos naszej części Europy może być lepiej słyszalny.
 • Polscy rolnicy to ludzie twardzi, zaradni, przedsiębiorczy, którzy nie boją się międzynarodowej konkurencji. Wspólnie musi dążyć do tego, aby ich pozycja była jeszcze silniejsza.

 

 • EMERYTURA PLUS

 

 • Emerytura Plus to wielki pakiet dla naszych seniorów, emerytów i rencistów, który stał się faktem.
 • To nasze podziękowanie, wyraz wdzięczności dla tych, którzy budowali naszą przeszłość i kładli fundament pod teraźniejszość Polski. Dlatego dzielimy się owocami wzrostu z naszymi seniorami, po to by w jesieni życia realizowali swoje marzenia.
 • Seniorzy to grupa, która przez wiele lat była zapominana przez kolejne polskie rządy.
 • Poprawa ich sytuacji, zapewnienie im godnego życia to wielkie zobowiązanie, które wziął na siebie rząd Premiera Mateusza Morawieckiego. W ten sposób przywracamy elementarną sprawiedliwość.

 

 • 100 OBWODNIC

 

 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zdrowie, komfort życia naszych obywateli – to jest dla nas najważniejsze. Będziemy inwestować w drogi, by Polacy jeździli bezpiecznie.
 • Program budowy 100 obwodnic wpisuje się w to, do czego od ponad 4 lat dążymy – zapewnienia wszystkim Polakom bezpiecznych i wygodnych dróg.
 • Każde województwo zyska nowe obwodnice.
 • Mieszkańcy wielu miejscowości odetchną z ulgą – skończy się problem hałasu i spalin.
 • Program 100 obwodnic będzie rozwijany i realizowany. Sprawi on, że nasze małe ojczyzny będą bezpieczniejsze i dobrze skomunikowane.
 • Sprawna infrastruktura jest podstawą rozwoju społecznego i gospodarczego.