Konferencja prasowa w UMiG Nowa Dęba

17 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem było podpisanie przez nowodębskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Nowej Dębie.

Zebranie Sprawozdawcze OSP Pogwizdów Stary

W Strażnicy OSP Pogwizdów Stary druhny, druhowie oraz członkowie MDP zebrali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Pogwizdowie Starym. Na zebraniu dokonano oceny działalności w zakończonym roku 2017 oraz zaplanowano działania tworzące perspektywę dalszego rozwoju, większych możliwości i większej efektywności, zwłaszcza na płaszczyźnie operacyjno – technicznej. Stan osobowy OSP to: 54 członków czynnych, 20 członków MDP, 3 honorowych oraz 3 wspierających. Od 1997 roku OSP jest włączona do KSRG. Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru i odegrania hymnu państwowego.

Konkurs „Jestem Polką i Polakiem”

Dnia 04.04.2018r. w Publicznym Przedszkolu w Woli Baranowskiej odbył się konkurs pod hasłem „Jestem Polką i Polakiem” dla dzieci 5,6 – letnich z terenu Gminy Baranów Sandomierski. Honorowy  patronat nad konkursem objęli: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec oraz Burmistrz  M i G w Baranowie Sandomierskim Marek Mazur.