Wyróżnienia i podziękowania dla podkarpackich strażaków

Podkarpaccy strażacy zostali wyróżnieni odznaczeniami i awansami na wyższe stopnie służbowe. Była to wyjątkowa okazja, by podziękować i uhonorować funkcjonariuszy z województwa podkarpackiego oraz pracujących w jednostkach PSP cywili za ich sumienną i wyróżniającą się pracę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za poświęcenie, gotowość, dostępność i skuteczność we wszelkich działaniach mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Życzenia z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego

kwiaty

Z okazji obchodzonego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom Socjalnym przekazuję wyrazy uznania, serdeczne życzenia i podziękowania za profesjonalne zaangażowanie i oddanie się służbie drugiemu człowiekowi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie i siłę pozwalającą przezwyciężyć wiele trudów życia. Serdecznie dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Życzę Państwu zdrowia, energii, niesłabnącego entuzjazmu, wytrwałości i ciepła w szlachetnej i ofiarnej służbie, a także wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Pragnę, by Państwa pomoc niesiona podopiecznym stała się prawdziwym spełnieniem i przynosiła poczucie radości i satysfakcji.

Zbigniew Chmielowiec

Poseł na Sejm RP

V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu

6 listopada 2021 roku w remizie w Baranowie Sandomierskim odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu. Jak informował prezes Kazimierz Ślęzak, zjazd miał na celu dokonać oceny 5-letniej działalności ustępujących władz oraz wybrać nowy zarząd, który będzie pełnił tę funkcją przez najbliższe 5 lat.

Druhom składam serdeczne podziękowania za współpracę i długoletnią działalność na rzecz oddziału powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu. Nowo wybranemu zarządowi życzę samych sukcesów, owocnej współpracy i dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Inwestycje wodno-kanalizacyjne w powiecie kolbuszowskim

2

Rząd przeznaczył 4 mld zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Wśród beneficjentów znalazły się dwie gminy z powiatu kolbuszowskiego. Gmina Kolbuszowa otrzymała na kanalizację

3 391 526 zł oraz na wodociągi 300 000 zł, natomiast gmina Majdan Królewski 300 000 zł również na wodociągi. Środki te trafią na konta gmin jeszcze w tym roku i będą do wykorzystania do 2024 roku.

https://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-przeznaczymy-4-mld-zl-na-inwestycje-wodno-kanalizacyjne?fbclid=IwAR1Ru9TfQyBy4S9JgsdQpKB5EdT2rz74BbSBz-Lwq2J-lL4Q-PBlDVG00Zo

Budowa chodnika

W dniu 29 października 2021 r. uczestniczyłem w podpisaniu przez Ministra Infrastruktury Andrzej Adamczyka w obecności sekretarza stanu Rafała Webera, programu inwestycji: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 9 na odcinku Zarębki – Kolbuszowa Dolna. Inwestycja będzie realizowana na zasadzie projektuj i buduj km. 162+122-164+895. Bardzo dziękuję.

Ulica Szypowskiego do wiosny w remoncie

Do maja przyszłego roku potrwa remont drogi powiatowej nr 1131R, czyli ulicy Szypowskiego w Nowej Dębie. Koszt tej inwestycji to prawie dwa i pół miliona złotych.

Remont rozpoczął się w czerwcu tego roku i obejmuje przebudowę drogi na długości 739 m, budowę chodnika na odcinku 247,5 m, budowę ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowę parkingów, oświetlenie i odwodnienie drogi. Wykonuje go Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” z Piaseczna wyłonione w drodze przetargu.

Pieniądze na tę inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1,7 mln. zł), z budżetu powiatu (372 tys. zł) oraz gminy Nowa Dęba (370 tys. zł).

Fot. KSP

Konkurs wiedzy o Sejmie RP

Paulina Witoń, uczennica Szkoły Podstawowej w Ślęzakach, została zwyciężczynią Konkursu wiedzy o Sejmie RP zorganizowanym przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu.

Konkurs został rozegrany 19 października w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Przystąpiło do niego 37 uczniów kilku szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego powiatu tarnobrzeskiego.

Każdy z uczniów musiał rozwiązać test składający się z 30 pytań.

Najwięcej punktów zdobyła Paulina Witoń, uczennica Szkoły Podstawowej w Ślęzakach (gm. Baranów Sandomierski) i to ona zdobyła główną nagrodę ufundowaną przez Marszałka Sejmu Elżbietę Witek. Drugie miejsce przypadło w udziale Kacprowi Kopciowi z Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie, trzecie – Mikołajowi Simonowiczowi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie. Wszyscy uczestnicy rywalizacji otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratuluję. Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

Ponad 59 milionów złotych dla samorządów z powiatu kolbuszowskiego

P1790313m

59 112 664 zł – kwotę w takiej wysokości otrzymały samorządy z powiatu kolbuszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Fundusze te z pewnością pozwolą na dynamiczny rozwój naszych małych ojczyzn.

Inwestycje, jakie będą zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych:
1. Powiat Kolbuszowski: Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski – 6 412 500 zł
2. Powiat Kolbuszowski: Rozbudowa oraz przebudowa dróg wybranych powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową – 8 309 650 zł
3. Gmina Cmolas: Remont i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Wsi w Porębach Dymarskich – 556 417,80 zł
4. Gmina Cmolas: Przebudowa drogi Cmolas – Zakościele – Stary Gościniec – 870 751 zł
5. Gmina Cmolas: Remont krytej pływalni w Cmolasie – 979 011 zł
6. Gmina Dzikowiec: Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Dzikowiec –
2 837 095 zł
7. Gmina Dzikowiec: Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec – 6 759 749 zł
8. Gmina Kolbuszowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Weryni, Kolbuszowej Górnej i mieście Kolbuszowa przy ul. Ks. L. Ruczki – 10 687 500 zł
9. Gmina Majdan Królewski: Budowa rozbudowa i modernizacja Infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Majdan Królewski – 7 600 000 zł
10. Gmina Niwiska: Budowa sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni ścieków w Kosowach -1 615 000 zł
11. Gmina Niwiska: Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Niwiska – 5 339 000 zł
12. Gmina Raniżów: Modernizacja infrastruktury sieci elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raniżów – 885 600 zł
13. Gmina Raniżów: Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Raniżów –
6 260 391zł

Polski Ład dla wszystkich
W pierwszej pilotażowej edycji programu województwo podkarpackie otrzyma 1 754 403 133 zł bezzwrotnego dofinansowania. Program Inwestycji Strategicznych wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska, a także rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Działania te mają służyć poprawie warunków życia naszych mieszkańców.

Polski Ład

Samorządy powiatu kolbuszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych otrzymają 59 112 664 zł. Składam serdeczne podziękowania Panu Premierowi za wsparcie naszych lokalnych społeczności. Środki z pewnością zostaną dobrze wykorzystane, między innymi na poprawę infrastruktury kanalizacyjnej, sportowej i oświatowej. Gratuluję naszym samorządowcom. A teraz czeka Państwa praca, aby je dobrze i szybko wykorzystać.

Otwarcie nowego budynku

Oficjalne otwarcie nowego budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie sportowym w Górze Ropczyckiej na potrzeby UKS Korona Góra Ropczycka.