Jubileusz OSP Jeżowe

15 maja podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka swój jubileusz – 110 lat działalności świętowała jednostka OSP Jeżowe. Jubileusz, którego serdecznie gratuluję, jest zawsze czasem wspomnień, podsumowań i podziękowań. Korzystając z tak wyjątkowej okazji z całego serca dziękuję za pełną poświęcenia pracę, ofiarność, a także za to, że jesteście zawsze wtedy, gdy inni potrzebują wsparcia. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, wszelkiej pomyślności i nieustającej opieki Świętego Floriana.

Zbigniew Chmielowiec
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Nowej Sarzynie

22 maja w JRG Nowa Sarzyna odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka 2022. Tego dnia miało miejsce przekazanie samochodu do dekontaminacji przy zagrożeniach CBRNe dla Komendy Powiatowej PSP W Leżajsku oraz otwarcie nowego budynku garażowo-dekonatminacyjnego, których serdecznie gratuluję. Z całego serca dziękuję za bardzo dobre przygotowanie do realizacji działań ratowniczych i pomocowych przez strażaków powiatu leżajskiego, za zaangażowanie, trud, poświęcenie i pełną ofiarności służbę. Druhom życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a także opieki patrona strażaków Świętego Floriana.

Zbigniew Chmielowiec
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Obchody 150-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych na Ziemi Kolbuszowskiej oraz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej

22 maja w Kolbuszowej odbyły się jubileuszowe obchody 150-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych na Ziemi Kolbuszowskiej oraz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku KP PSP. Następnie w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych odprawiona została Msza Święta w intencji strażaków. Po jej zakończeniu przemaszerowano na kolbuszowski rynek, gdzie odbył się apel, podczas którego wręczono wyróżniającym się strażakom PSP i druhom OSP odznaczenia państwowe i resortowe, a także nominacje na wyższe stopnie służbowe. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie dla JRG Kolbuszowa kluczyków do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA 5/42, którego serdecznie gratuluję. Tego dnia nie zabrakło również najmłodszych druhów z powiatu kolbuszowskiego czyli Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Mazurów, która przygotowała wyjątkowy pokaz.

Jubileusz, którego winszuję, jest zawsze czasem wspomnień, podsumowań i podziękowań. Korzystając z tej wyjątkowej okazji z całego serca dziękuję strażakom za codzienny trud, zaangażowanie i pełną ofiarności służbę dla mieszkańców Ziemi Kolbuszowskiej.

Życzę zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, wszelkiej pomyślności i nieustającej opieki Świętego Floriana.

W uroczystości uczestniczyli nadbryg. Adam Konieczny – zastępca Komendanta Głównego PSP, Radosław Wiatr – Wicewojewoda Podkarpacki, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, nadbryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Józef Kardyś – Starosta kolbuszowski wraz z Burmistrzem i Wójtami, komendanci służb mundurowych, emerytowani komendanci powiatowi PSP, księża kapelani straży pożarnej oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujący z KP PSP w Kolbuszowej.

Powiatowy Dzień Strażaka

W czwartek obchodzono w Mielcu Powiatowy Dzień Strażaka, który połączony był z jubileuszem 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Przy tak wyjątkowej okazji mam zaszczyt serdecznie pogratulować strażakom odznaczeń państwowych i awansów na wyższe stopnie, a także podziękować z całego serca za zaangażowanie, poświęcenie i ofiarność. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów, wszelkiej pomyślności i nieustającej opieki Świętego Floriana.

Obchody Dnia Strażaka w Tarnobrzegu

20 maja na dziedzińcu Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Dnia Strażaka 2022 roku. Serdecznie gratuluję tarnobrzeskiej komendzie wysokiego poziomu realizowanych zadań, które niejednokrotnie od strażaków wymagały znacznego poświęcenia i oddania. Strażakom gratuluję również odznaczeń państwowych i awansów na wyższe stopnie. Serdecznie dziękuję za codzienny trud, zaangażowanie i pełną ofiarności służbę dla mieszkańców miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Życzę bezpiecznej pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech Święty Florian ma Was w swojej opiece.

Zbigniew Chmielowiec
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił wyniki naboru wniosków złożonych w ramach „Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

To ponad 30 mln zł w skali kraju i ponad 5 mln zł dla Podkarpacia.

Serdecznie dziękuję druhom z OSP za przekazany sprzęt dla kolegów z Ukrainy.

Wyniki naboru

Obchody 78. rocznicy bitwy pod Monte Cassino

W Kolbuszowej Oddano hołd żołnierzom 2 Korpusu Polskiego – bohaterom walk o Monte Cassino. Uroczystości upamiętniające odbyły się 18 maja, w 78. rocznicę bitwy pod Monte Cassino, przed budynkiem Zespołu Szkół Technicznych.

Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki

Ustawa #NiskiePodatki to między innymi:
Obniżenie stawki PIT z 17% do 12%.
Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT.
Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Ustawa #NiskiePodatki to między innymi:
wyższa #KwotaWolna od podatku (30 tys. zł),
wyższy próg podatkowy (120 tys. zł).

Centralne Obchody Dnia Strażaka

6 maja na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbyły się uroczystości Centralnych Obchodów Dnia Strażaka.

Podczas święta Prezydent RP Andrzej Duda wręczył ośmiu oficerom nominacje generalskie, a na stopień generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został nadbrygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP. Nowym generałom i nowo promowanym podczas obchodów oficerom serdecznie gratuluję. Przy tak wyjątkowej okazji mam wielki zaszczyt serdecznie podziękować wszystkim funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej za serce, ofiarność, trud i poświęcenie wkładane w każdą akcję. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech Święty Florian, patron strażaków, ma Was w swojej opiece.

Zbigniew Chmielowiec
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Sadzenie lasu w Świerczowie

5 maja w Nadleśnictwie Kolbuszowa odbyło się sadzenie lasu. W lesie w Świerczowie posadzono 9 tysięcy młodych sadzonek w tym 7 tysięcy sosen, a także świerki, lipy, śliwy i jarzębiny. Organizatorem akcji „Łączą nas drzewa” jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które realizuje projekt przy współpracy z Lasami Państwowymi na terenie całej Polski.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom akcji za zaangażowanie i pracę w pocie czoła przy sadzeniu lasu, który jest niezwykle ważnym elementem otaczającego nas świata.