Przekazanie promes dla OSP KP PSP w Mielcu

W dniu 7 października 2019 r. na terenie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu mieleckiego otrzymały promesy finansowe, przy pomocy których mogą realizować swoje cele statutowe. Spotkanie zorganizowano w formie uroczystej zbiórki.

Poświęcenie samochodu OSP Sędziszów Młp.

5 października br. poświęcono i oddano do użytku druhom z OSP Sędziszów Małopolski fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Auto kosztowało 759 648 ł i sfinansowano je z pieniędzy pochodzących z budżetu gminy – 299 784,17 zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 293 863,83 zł oraz Komendanta Głównego PSP – 166 000 zł. W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm Zbigniew Chmielowiec, wicestarosta powiatu Bernadeta Frysztak, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Bogusław Kida, przedstawiciele PSP i burmistrz Bogusław Kmieć.

Podziękowanie dla Strażaków OSP

„Zawsze z Wami, zawsze do Waszej dyspozycji – Bezpieczeństwo jest najważniejsze”.

Dobiega końcowi kolejna VIII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji pragnę złożyć Wam Druhowie Strażacy najserdeczniejsze podziękowania za wspólnie spędzony z Wami i w Waszych szeregach czas. Zapewniam, że każde z tych spotkań było dla mnie ogromnym osobistym przeżyciem, a wsłuchanie się w Wasze głosy przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Waszej miejscowości, gminy, powiatu, województwa i Kraju. Wasze opinie dotyczące problemów i kierunku dalszego rozwoju ochrony przeciwpożarowej, jako pełniącemu funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków posłużyły do wielu inicjatyw poselskich zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz warunków Waszej codziennej służby.

W ramach przyznanych środków finansowych z budżetu Państwa w latach 2016 – 2019 na teren województwa podkarpackiego udało się między innymi zakupić 129 nowych nowoczesnych samochodów pożarniczych, wykonać remont w 369 remizach strażackich. Ponadto jednostki OSP doposażono w 34 zestawy narzędzi hydraulicznych oraz 14 pomp pożarniczych dużej wydajności.

Wsłuchując się w Wasze głosy zdaję sobie sprawę, że nie wszystko możliwe było do realizacji w trakcie tej kadencji. Wiele problemów pozostaje jeszcze do uregulowania prawnego. Znane są mi również problemy finansowe z jakimi borykają się samorządy lokalne, co bezpośrednio przekłada się na Wasze warunki służby i wyposażenie jednostki. W trakcie mojej dotychczasowej działalności poselskiej zawsze zabiegałem o dodatkowe środki finansowe spoza budżetu gminnego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Moje osobiste zaangażowanie pozwoliło dzięki dodatkowym funduszom na realizację Waszych oczekiwań i najpilniejszych zadań w zakresie dosprzętowienia jednostki, czy też modernizacji obiektów. Jeszcze w tym roku trafi do jednostek OSP w całym Kraju 82,0 mln złotych.

Zawsze wierny rocie przysięgi poselskiej jeszcze raz dziękuję Wam Drodzy Strażacy za Waszą pełną ofiary, potu i trudu społeczną służbę i proszę o poparcie mojej kandydatury w zbliżających się wyborach. Licząc na Wasz głos, ze swojej strony zapewniam o moim dalszym wsparciu dla Was w wypełnianiu Waszej ogromnie trudnej służby oraz liczę na wiele kolejnych wspólnych spotkań.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Zbigniew Chmielowiec
Kandydat do Sejmu RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

 

florian_2019-D6

Pieniądze dla samorządów

Ponad 11 milionów złotych rozdano w poniedziałek (23 września), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, samorządowcom z powiatu kolbuszowskiego. Fundusze trafią na remonty dróg oraz budowę nowych odcinków chodnika.

Jedna z milionowych dotacji trafiła do Samorządu Powiatu Kolbuszowskiego. Józef Kardyś-Starosta Kolbuszowski wraz z Wojciechem Cebulą-Wicestarostą Kolbuszowskim odebrali z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz dyrektora Wydziału Infrastruktury PUW w Rzeszowie Krzysztofa Sopla dofinansowanie w wysokości 3 370 007 zł. Fundusze te pozwolą na realizację czterech zadań.

Oprócz władz Powiatu Kolbuszowskiego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymali również: gmina Cmolas – 635 882 zł (2 zadania), gmina Kolbuszowa – 3 426 634 zł (1 zadanie), gmina Raniżów – 645 768 zł (1 zadanie) i gmina Majdan Królewski – 3 086 160 zł (2 zadania).

Boisko w Tarnowskiej Woli

Boisko przy Szkole Podstawowej im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli oficjalnie otwarte. Z obiektu będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy chcą poprawić kondycję, zadbać o zdrowie oraz aktywnie spędzić czas. Cieszę się, że moje starania w pozyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Sportu dla gminy Nowa Dęba stały się owocne i przyczyniły się do powstania takiego obiektu.

DOBRY CZAS DLA PODKARPACIA

wybory-2019-web

Szanowni Państwo!

Dzięki Waszym głosom od 2005 roku sprawuję mandat Posła na Sejm RP. Lata te zaowocowały licznymi sukcesami, ale jest jeszcze wiele problemów, z którymi chciałbym się zmierzyć i pracować dla dobra naszego regionu. W swoich działaniach poselskich zawsze starałem się być blisko ludzi, utrzymując kontakty z mieszkańcami naszej małej Ojczyzny. Bardzo dobrze układa się moja współpraca z samorządami gmin i powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego, tarnobrzeskiego.
Nadal obiecuję dobrze wypełniać obowiązki poselskie, wspierać tych, którzy potrzebują pomocy i walczyć o sprawy, w które wierzę. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o udział w wyborach i oddanie na mnie głosu.

1

Rozwój służby zdrowia, oświaty, rozbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, a także stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego naszego regionu były i będą w dalszym ciągu priorytetem mojego działania.

2

Wsłuchiwanie się w głos grup społecznych, kontynuowanie z nimi współpracy to mój bodziec do jeszcze bardziej intensywnej pracy parlamentarnej.

3

Praca w zespole parlamentarzystów, działaczy samorządowych różnych szczebli, współpraca z centralną jak i lokalną administracją pozwala odnieść sukcesy dla dobra naszego regionu.

marszalekWŁADYSŁAW ORTYL – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Ze Zbigniewem Chmielowcem znam się od kilkunastu lat. Zdecydowanie mogę polecić jego osobę w kolejnych wyborach do Sejmu. Rozwój Kolbuszowej, powiatu kolbuszowskiego i całego Podkarpacia to zasługa jego działań i aktywności. Wiele zawdzięczają mu także Ochotnicze Straże Pożarne. Chciałbym, aby swoją parlamentarną misję kontynuował
w następnej kadencji.

 

 

 

senatorZDZISŁAW PUPA – SENATOR RP
Od wielu lat współpracuję z posłem Zbigniewem Chmielowcem. Jestem pełen uznania dla jego rzetelności i pracowitości. Warto oddać swój glos na Zbigniewa Chmielowca, bo takich właśnie posłów potrzebuje Polska. Z przyjemnością i pełną odpowiedzialnością popieram go jako kandydata do Sejmu RP.

Współpracuję z senatorem Zdzisławem Pupą w sprawach pozyskiwania funduszy dla samorządów, przedsiębiorców i różnych instytucji. Popieram jego kandydaturę na Senatora RP, bo wierzę, że jego doświadczenie i mądrość przydadzą się na tym stanowisku Polsce
i Polakom.

 

rodzinaUrodziłem się w Kolbuszowej. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci: córkę Magdalenę, syna Mateusza, synową Magdalenę, zięcia Tomasza i wnuka Maksymiliana. Jestem absolwentem Technikum Chemicznego w Tarnowie. Tytuł magistra inżyniera Ochrony Środowiska uzyskałem na Politechnice Krakowskiej. Po powrocie ze studiów pracowałem w zakładach produkcyjno-budowlanych, a od 1990 roku w samorządzie kolbuszowskim na stanowiskach: kierownika wydziału, następnie zastępcy burmistrza. W latach 1998 – 2005 pełniłem funkcję burmistrza Kolbuszowej.
W tym okresie sprawowałem różne funkcje społeczne: prezesa zarządu Fundacji na Rzecz Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej, członka prezydium Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kolbuszowej, członka zarządu KKS „Kolbuszowianka”.
Od 2005 roku wolą wyborców jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2015 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Szanowny Wyborco!

Będąc osobą z dużym doświadczeniem parlamentarnym,
wiem, jak należy postępować, aby być skutecznym i efektywnym.
W przyszłej kadencji Sejmu chciałbym skupić się na:

 1. Koordynowaniu i wspieraniu działań służących poprawie stanu służby zdrowia oraz wsparciu budowy Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka.
 2. Kontynuowaniu i poszerzaniu rządowych programów prospołecznych.
 3. Budowie drogi szybkiego ruchu Radom – Tarnobrzeg – Nowa Dęba – Kolbuszowa – Rzeszów o parametrach drogi ekspresowej.
 4. Poprawie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowościach: Majdan Królewski – Hadykówka – Cmolas – Kolbuszowa Dolna – Kupno – Widełka oraz wsparciu zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 5. Elektryfikacji linii kolejowej Rzeszów – Kolbuszowa – Tarnobrzeg.
 6. Budowie zbiorników retencyjnych.
 7. Sprzyjaniu zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – „czyste powietrze”.
 8. Wsparciu i rozwoju polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
 9. Tworzeniu prawa sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.
 10. Współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Dążeniu do rozwoju sportu i kultury fizycznej poprzez wspieranie inicjatyw budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Kandydat do Sejmu RP
Zbigniew Chmielowiec
LISTA 2 MIEJSCE 9

Mieszkańcy powiatu uczcili ofiary wojny

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w uroczystościach związanych z obchodami 80. rocznicy Bitwy o Kolbuszową oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. – Dzisiaj żadne słowa nie są w stanie oddać bezmiaru okrucieństwa, zła, bólu i cierpienia, z jakim przyszło się zmierzyć naszym rodakom 80 lat temu – mówił podczas uroczystości Poseł RP Zbigniew Chmielowiec.