Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Siedlance

Rok szkolny 2020/2021 wyjątkowo uroczyście rozpoczął się Siedlance – co związane było z nadaniem Szkole imienia bł. Karoliny Kózkówny i przekazaniem sztandaru.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kosowach, której przewodniczył Biskup Diecezji Rzeszowskiej ks. Jan Wątroba. Wśród zaproszonych gości byli obecni nieliczni przedstawiciele: parlamentu, władz samorządowych, kuratorium, parafii, emerytowanych pracowników szkoły i społeczności lokalnej. Przygotowania do uroczystości były okazją do zagłębienia się w historię placówki, czego efektem jest książka „Historia szkoły w Siedlance w latach 1889 – 2020”

Budowa obwodnicy Nowej Dęby coraz bliżej. Przetarg na pierwszy etap prac ogłoszony

Kierujemy do realizacji kolejne zadania z programu budowy 100 obwodnic. Nowa Dęba zyska tak bardzo potrzebną mieszkańcom i kierowcom obwodnicę – mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Pierwszy krok w tym kierunku został już zrobiony.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 31 sierpnia ogłosiła przetarg na wykonanie studium korytarzowego wraz ze studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej numer 9. Uzyskana dokumentacja pozwoli na przygotowanie postępowania na realizację nowej drogi omijającej miasto.

Wniosek skierował do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej szef rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski. Uczynił to podczas dzisiejszej plenerowej konferencji z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera, posła Zbigniewa Chmielowca, burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona oraz starosty powiatu tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła.

Prace przygotowawcze rozpoczną się od prac studialnych, które wyznaczą potencjalne warianty przebiegu obwodnicy.

To już trzeci przetarg ogłoszony na inwestycje ujęte w Programie budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim. Ruszyły już bowiem postępowania na prace przygotowawcze inwestycji omijającej Kolbuszową w ciągu krajowej dziewiątki i drugiego etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej numer 28.

Obwodnica Nowej Dęby realizowana będzie w systemie Projektu i buduj. Inwestycja pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, a także, między innymi poprzez skrócenie czasu przejazdu, ułatwi transport samochodów osobowych w kierunku Rzeszów – Radom i dalej do Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, co zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Obwodnica Nowej Dęby wybudowana zostanie jako droga klasy GP. W ramach inwestycji powstaną dodatkowe jezdnie, zapewniające obsługę przyległego terenu, a także ronda. Zbudowany lub przebudowany zostanie system odwodnienia, powstaną urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja ma być realizowana w latach 2024 – 2028.

Artykuł prasowy z: nowiny24.pl

Nowy samochód dla OSP Zagorzycach Górnych

W sobotę w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców wsi, pod budynek OSP Zagorzyce Górne, podjechał nowy samochód średni marki MAN dla tej jednostki. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli zakup tego samochodu o wartości ponad 850 tys. zł. To kolejny na Podkarpaciu. Gratuluję i życzę, aby służył przez długie lata niosąc pomoc mieszkańcom.

Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

 

Radość w Staniszewskim

27 sierpnia druhowie OSP Staniszewskie otrzymali nowy średni samochód strażacki. Uroczysty przyjazd odbył się przy udziale licznie zgromadzonych mieszkańców tej miejscowości. Serdecznie gratuluję druhom z OSP Staniszewskie  z okazji pozyskania nowego samochodu, niech służy mieszkańcom i Wam, tym którzy bezinteresownie niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękuje wszystkim tym którzy wsparli środkami finansowymi zakup tego pięknego i nowoczesnego samochodu.

Budowa obwodnicy Kolbuszowej

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej podczas Konwentu Starosty, Burmistrza oraz Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Bogdan Tarnawski, poinformował o ogłoszonym dziś przetargu przez GDDKiA na „Wykonanie Studium Korytarzowego (SK), Studium Techniczo-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) oraz Materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9”.

Rozpoczęcie budowy obwodnicy Kolbuszowej stało się faktem. Chciałem serdecznie podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, moim kolegom z Ministerstwa Infrastruktury: Andrzejowi Adamczykowi i Rafałowi Weberowi, oraz wszystkim osobom, które wspierały tę inwestycję. To jest nasz wspólny sukces, z którego bardzo się cieszę.

Święto Wojska Polskiego w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej

W sobotę, 15 sierpnia, obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, które w tym roku połączone było z wyjątkową, bo setną rocznicą zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920.

W związku z tymi wydarzeniami w kolbuszowskiej kolegiacie odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz poległych w Bitwie Warszawskiej. Po nabożeństwie na Rynku przed Pomnikiem poświęconym Żołnierzom i Bohaterom walczącym i poległym za wolność i suwerenność Ojczyzny złożone zostały znicze i wiązanki kwiatów.

Nowy wóz strażacki dla OSP Rudna Mała

9 sierpnia (niedziela), odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 110 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej Małej. Z tej okazji, odprawiona została Msza święta oraz odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego wozu strażackiego.

Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście m. in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, Zastępca Burmistrza Piotr Niedziela, wiceprezes WFOŚiGW w Rzeszowie Bogusław Kida, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie Jan Kucaj, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Głogowie Młp. Stanisław Zięba, Komendant Miejsko Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głogowie Młp. Marian Bąk oraz przedstawiciel Straży Pożarnej z miasta Użhorod na Ukrainie Андрей Керецман.

Jako Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków podkreśliłem, że na Podkarpaciu udało się pozyskać ponad 200 różnego rodzaju sprzętu pożarniczego. Zapewniłem, że w dalszym ciągu będę starał się, aby strażacy mogli korzystać z nowego sprzętu pożarniczego.

Następnie, odbyło się oficjalne przekazanie oraz poświęcenie nowego wozu strażackiego. Zgodnie ze zwyczajem, został on również oblany szampanem przez Matkę Chrzestną, którą została Dh Halina Ćwirlej.
Całą uroczystość zwieńczyła biesiada strażacka i tradycyjne wbijanie pamiątkowych gwoździ.

To kolejny samochód dla OSP na Podkarpaciu.

Z okazji Jubileuszu powstania jednostki OSP, połączonego z poświęceniem i przekazaniem samochodu ratowniczo-gaśniczego, pragnę przekazać druhom Strażakom słowa szczególnego uznania i szacunku. Życzę bezpiecznej służby, dużo zdrowia i opieki św. Floriana.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł Na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Kolejny samochód dla strażaków z Podkarpacia

Kolejny samochód dla strażaków z Podkarpacia. Tym razem szczęśliwcami zostali Druhowie z OSP Kiełków w gminie Przecław. Serdecznie gratuluję i dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali ten zakup. Cieszę się, że również mam w tym swoją cegiełkę, bo jest to dla mnie szczególna gmina.

Zbigniew Chmielowiec Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Rozmowa z burmistrzem o problemie związanym z budową spalarni w Przewrotnem

Od pewnego czasu wielu mieszkańców Widełki, Raniżowa i Przewrotnego informuje o problemie związanym z planowaną przez firmę Saria sp. z o.o. budową spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie wsi Przewrotne (gm. Głogów Młp.). W tej sprawie wczoraj (20 lipca) doszło do mojego spotkania z Burmistrzem Głogowa Małopolskiego, Pawłem Bajem. Burmistrz poinformował mnie, że firma Saria sp. z.o.o. wystąpiła do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla wyżej wymienionej inwestycji. Obecnie opiniowany jest raport oddziaływania na środowisko przez uprawnione do tego instytucje takie jak: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną, Urząd Marszałkowski. Na tym etapie mieszkańcy mogą zapoznawać się z przedłożonym raportem i mogą zgłaszać do niego swoje uwagi. Ponieważ planowana inwestycja budzi zrozumiałe obawy mieszkańców, burmistrz zapowiedział zwołanie w tej sprawie Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Przewrotnego oraz sesji Rady Miasta Głogowa Młp. Poprosiłem Burmistrza Głogowa Małopolskiego o poinformowanie mnie o szczegółach spotkań. Jeżeli będę dysponował w tym czasie wolnym terminem, to z pewnością wezmę udział, zarówno w zebraniu wiejskim jak i w sesji rady gminy. Mieszkańcy gminy Głogów Małopolski i okolicznych miejscowości mogą liczyć na moje wsparcie.

Burmistrz Paweł Baj przedstawił także swoje stanowisko w tej sprawie: „Chcę jasno podkreślić, że jestem przeciwny budowie spalarni na terenie naszej gminy. Zależy mi na tym, aby gmina Głogów Małopolski była czysta i bezpieczna. Niestety, mimo wielokrotnych zapewnień i nawet realizowanych inwestycji, firma Saria do tej pory nie poradziła sobie z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z zakładu w Przewrotnem, który to zapach jest zmorą mieszkańców znacznej części gminy. W związku z czym mam obawy, czy Saria poradziłaby sobie z bezpiecznym i nieuciążliwym dla ludzi prowadzeniem spalarni”.

Zaapelowałem do burmistrza, aby w sprawie budowy spalarni zawsze uwzględniać głosy mieszkańców i ich obawy. Jednocześnie podkreśliłem, iż rozumiem, że gmina, do której wpłynął wniosek musi go procedować i zakończyć postępowanie administracyjne. Dodałem także, iż firmy w naszym regionie muszą się rozwijać i należy je wspierać, ale zawsze powinny one prowadzić swoją działalność w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz zdrowiem mieszkańców. Poprosiłem burmistrza o przekazywane na bieżąco informacji o kolejnych działaniach administracyjnych w tej sprawie.

Nowy samochód dla OSP Kolbuszowa Dolna

Dziś wóz strażacki odebrali strażacy z OSP Kolbuszowa Dolna. Do jednostki trafił nowy, średni samochód pożarniczy marki MAN o wartości około 850 tys. zł. Bardzo się cieszę, że wszyscy zaangażowani w pozyskanie wozu dla tej jednostki, dotrzymali słowa i dzięki temu druhowie podczas akcji będą mogli korzystać z nowego sprzętu. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Gratuluję serdecznie druhom z OSP Kolbuszowa Dolna.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków