Wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu strzyżowskiego

28 października 2022 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Jednostek OSP z terenu powiatu strzyżowskiego na łączną kwotę 128 366 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup torów ćwiczeń na zawody sportowo-pożarnicze oraz umundurowania dla MDP.

Środki te zostały pozyskane dzięki staraniom Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Na mój wniosek Pan Premier Mateusz Morawiecki, któremu bardzo dziękuję, dla MDP w skali kraju przeznaczył 25 mln zł. Serdeczne dziękuję za wsparcie tej inicjatywy również Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi i Komendantowi Głównemu PSP gen. brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi.

Wręczenie promes dla 20 MDP z powiatu ropczycko-sędziszowskiego

28 października w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyło się uroczyste wręczenie promes dla 20 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego w ramach programu pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Łączna kwota dofinansowania dla MDP z terenu powiatu to 103 521 zł. Środki te mogą zostać przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Środki te zostały pozyskane dzięki staraniom Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Na mój wniosek Pan Premier Mateusz Morawiecki, któremu bardzo dziękuję, dla MDP przeznaczył 25 mln zł w skali kraju. Serdeczne dziękuję za wsparcie tej inicjatywy Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi i Komendantowi Głównemu PSP gen. brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi.

10-lecie Grupy Folklorystycznej Seniorów „Ziemia Kolbuszowska” i wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Występy artystyczne, odznaczenia honorowe i promocja płyty – tak jubileusz 10-lecia powstania świętowała Grupa Folklorystyczna Seniorów „Ziemia Kolbuszowska”. Uroczystość odbyła się w sobotę, 29 października w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.

Seniorzy dla zaproszonych gości przygotowali występy taneczne i muzyczne oraz zaprezentowali swoją płytę pn. „Lasowiacy tradycyjnie i biesiadnie” przygotowaną z okazji obchodzonego jubileuszu. Nie zabrakło gratulacji i podziękowań, a także głośnego „Sto lat”. Na ręce Pani Zenony Chodorowskiej – Przewodniczącej Zespołu powędrowały kwiaty i pamiątkowe prezenty.

Ważnym punktem spotkania było wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadanych na mój wniosek przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. W imieniu Pana Ministra medale wręczyłem wspólnie z Burmistrzem Kolbuszowej Janem Zubą. Wydarzenie połączone było z obchodami Dnia Seniora kolbuszowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Serdecznie gratuluję odznaczeń i życzę wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów i kontynuowania pięknej działalności promującej kulturę ludową.

Dotacje dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu mieleckiego

28 października na terenie komendy powiatowej PSP w Mielcu odbyło się uroczyste przekazanie informacji wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Macieja Wąsika oraz komendanta głównego PSP gen. brygadiera. Andrzeja Bartkowiaka o przyznaniu dotacji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu mieleckiego. Dzięki staraniom Parlamentarnego Zespołu Strażaków, na mój wniosek premier Mateusz Morawiecki, któremu bardzo dziękuję, przeznaczył z rezerwy ogólnej państwa 25 mln zł dla MDP OSP. Na terenie powiatu mieleckiego dofinansowanie otrzymało 27 grup na kwotę 153 tys. zł. Dzięki dotacji jeszcze w tym roku druhowie będą mogli przeznaczyć spore środki na zakup sprzętu, wyposażenia czy umundurowania. Pieniądze kierowane na tego typu cele powodują motywację dla istniejących drużyn, a także zachęcają innych do tworzenia i członkostwa w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.

Serdecznie gratuluję wyróżnionym jednostkom oraz dziękuję za ogrom pracy włożony na rzecz działalności i rozwoju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w powiecie mieleckim.

Promesy – powiat kolbuszwoski

24 października w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzikowcu odbyła się uroczysta zbiórka.

Wspólnie z Podkarpackim Komendantem Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzejem Babcem w obecności samorządowców powiatu kolbuszowskiego wręczone zostały promesy Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym działającym przy pięciu jednostkach OSP z powiatu kolbuszowskiego, które otrzymały 61,2 tys. zł. Środki te jednostki mogą przeznaczyć na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn.

Uroczyste wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

24 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim odbyła się uroczystość wręczenia promes dla 21 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Wspólnie z Podkarpackim Komendantem Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzejem Babcem w obecności samorządowców powiatu tarnobrzeskiego najmłodsi strażacy, reprezentujący 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, otrzymali promesy w ramach środków finansowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Łączna kwota dofinansowania MDP na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego wyniosła 124 225 złotych, a całkowita wartość dotacji na terenie kraju wyniosła 25 mln zł. Dzięki tym środkom finansowym Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, jeszcze w tym roku będą mogły dokonać zakupu niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia osobistego, które posłuży im w codziennej działalności.

Jubileusz Koła Łowieckiego „Jedność”

21 października Koło Łowieckie „Jedność” w Rzeszowie obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia, którego serdecznie gratuluję. Z całego serca dziękuję wszystkim członkom koła za pielęgnowanie wieloletniej tradycji i kultury łowieckiej.

Niech Święty Hubert czuwa nad Wami.

Bielowianki z Rozalina

22 października Bielowianki z Rozalina obchodziły jubileusz 20-lecia istnienia zespołu. Serdecznie gratuluję pięknego jubileuszu. Bielowankom życzę wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów i kontynuowania pięknej działalności promującej kulturę ludową.

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

24 października w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia promes dla 27 drużyn z powiatu rzeszowskiego na łączną kwotę ponad 144 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i umundurowania.

Pieniądze zostały pozyskane dzięki staraniom Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Premier Mateusz Morawiecki przeznaczył z rezerwy ogólnej państwa na ten cel 25 mln zł, za które serdecznie dziękuję. Bardzo się cieszę, że swoimi działaniami mogę wspierać OSP. Jestem przekonany, że środki te przyczynią się do rozwoju drużyn i pozyskania następców druhen i druhów ochotników, czego serdecznie życzę.

Gminny Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniach 14-16 października w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej odbył się Gminny Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w którym udział wzięli przedstawiciele MDP z jednostek OSP z terenu gminy Sędziszów Małopolski. Podczas zajęć młodzież doskonaliła swoje umiejętności, między innymi z udzielania pierwszej pomocy. Pod okiem strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2051 im. mjr Władysława Rudolfa-Wilka przeprowadzony został trening musztry. Funkcjonariusze KP PSP Ropczyce przedstawili zasady postępowania w przypadku zatrucia tlenkiem węgla, a także omówili zasady funkcjonowania PSP. Jedną z głównych atrakcji był pokaz samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu i wyposażenia znajdującego się w tych pojazdach. Niebywałą ciekawostką dla młodzieży było spotkanie z przewodnikami psów oraz psami poszukiwawczymi ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT. Młodzież miała możliwość poznać specyfikę działania stowarzyszenia, proces szkolenia psów do udziału w poszukiwaniach oraz zobaczyć jak pracuje pies podczas pozorowanych poszukiwań w terenie leśnym. Kolejną atrakcją przygotowaną dla uczestników był tor do przeprowadzania zawodów według CTIF. Uczestnicy mogli przećwiczyć poszczególne konkurencje wykonując zadania na przygotowanych stanowiskach. Oprócz wymienionych zajęć dodatkowo młodzi adepci pożarnictwa uczyli się budowy, obsługi oraz przeznaczenia poszczególnego sprzętu pożarniczego, a także doskonalili swoją sprawność fizyczną. Intensywne i pełne ciekawych elementów szkolenie zostało zakończone wspólnym grillowaniem.

Serdecznie dziękuję Organizatorom Gminnego Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych za zorganizowanie tak wyjątkowego przedsięwzięcia przygotowującego najmłodszych do trudu przyszłej służby.