Wyróżnienia i podziękowania dla podkarpackich strażaków

Podkarpaccy strażacy zostali wyróżnieni odznaczeniami i awansami na wyższe stopnie służbowe. Była to wyjątkowa okazja, by podziękować i uhonorować funkcjonariuszy z województwa podkarpackiego oraz pracujących w jednostkach PSP cywili za ich sumienną i wyróżniającą się pracę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za poświęcenie, gotowość, dostępność i skuteczność we wszelkich działaniach mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska.

V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu

6 listopada 2021 roku w remizie w Baranowie Sandomierskim odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu. Jak informował prezes Kazimierz Ślęzak, zjazd miał na celu dokonać oceny 5-letniej działalności ustępujących władz oraz wybrać nowy zarząd, który będzie pełnił tę funkcją przez najbliższe 5 lat.

Druhom składam serdeczne podziękowania za współpracę i długoletnią działalność na rzecz oddziału powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu. Nowo wybranemu zarządowi życzę samych sukcesów, owocnej współpracy i dużo satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Ulica Szypowskiego do wiosny w remoncie

Do maja przyszłego roku potrwa remont drogi powiatowej nr 1131R, czyli ulicy Szypowskiego w Nowej Dębie. Koszt tej inwestycji to prawie dwa i pół miliona złotych.

Remont rozpoczął się w czerwcu tego roku i obejmuje przebudowę drogi na długości 739 m, budowę chodnika na odcinku 247,5 m, budowę ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowę parkingów, oświetlenie i odwodnienie drogi. Wykonuje go Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” z Piaseczna wyłonione w drodze przetargu.

Pieniądze na tę inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1,7 mln. zł), z budżetu powiatu (372 tys. zł) oraz gminy Nowa Dęba (370 tys. zł).

Fot. KSP

Konkurs wiedzy o Sejmie RP

Paulina Witoń, uczennica Szkoły Podstawowej w Ślęzakach, została zwyciężczynią Konkursu wiedzy o Sejmie RP zorganizowanym przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu.

Konkurs został rozegrany 19 października w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Przystąpiło do niego 37 uczniów kilku szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego powiatu tarnobrzeskiego.

Każdy z uczniów musiał rozwiązać test składający się z 30 pytań.

Najwięcej punktów zdobyła Paulina Witoń, uczennica Szkoły Podstawowej w Ślęzakach (gm. Baranów Sandomierski) i to ona zdobyła główną nagrodę ufundowaną przez Marszałka Sejmu Elżbietę Witek. Drugie miejsce przypadło w udziale Kacprowi Kopciowi z Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie, trzecie – Mikołajowi Simonowiczowi ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie. Wszyscy uczestnicy rywalizacji otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratuluję. Dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

Otwarcie nowego budynku

Oficjalne otwarcie nowego budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie sportowym w Górze Ropczyckiej na potrzeby UKS Korona Góra Ropczycka.

W Jadachach uroczyście otwarto zmodernizowany budynek strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej

Obiekt został powiększony m.in. o dwa boksy garażowe oraz nowoczesne zaplecze techniczno-socjalne. Budynek zyskał na funkcjonalności i obecnie spełnia wymagania lokalowe stawiane przed miejscową jednostką. Ze względu na przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka OSP Jadachy rokrocznie uczestniczy w kilkudziesięciu akcjach ratowniczych i jest ważnym podmiotem w zapewnieniu zabezpieczenia operacyjnego miasta i powiatu tarnobrzeskiego.

Wybrano nowy zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP

1

9 października odbył się Zjazd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Głogowie Małopolskim, podczas którego podsumowano pięć lat statutowej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie.

Podczas zjazdu uroczyście uhonorowano medalem Krzysztofa Głowy komendanta Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Głogowie Małopolskim – Mariana Bąka.

Składam wyrazy wdzięczności i uznania za długoletnią służbę i pracę na rzecz mieszkańców. Życzę sukcesów w kolejnych przedsięwzięciach.

2

Nowym Komendantem Miejsko – Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Głogowie Małopolskim został Adam Ozimek.

Nowy samochód dla OSP Kolbuszowa Dolna

26 września 2021 roku odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbuszowej Dolnej połączone z 75. rocznicą powstania jednostki.

Serdecznie gratuluję pozyskania nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4,6/29 MAN 18.320. Niech dobrze służy przez najbliższe lata.

Druhom z jednostki OSP Kolbuszowa Dolna serdecznie dziękuję za dotychczasową służbę. Życzę wszelkiej pomyślności i opieki Świętego Floriana podczas każdej akcji ratowniczej.

Nowo wybudowana komora dymowa Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu

We wtorek 21 września, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec uczestniczyli w uroczystym oddaniu do użytku nowo wybudowanej komory dymowej Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko – polskiego systemu zapobiegania katastrofom i reagowania w Euroregionie Karpackim” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wartość inwestycji to ponad 2,5 mln złotych.

Nowy trenażer oraz dostępność do infrastruktury ćwiczebnej pozwoli prowadzić wymagane szkolenia i testy dla strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych. Realizacja tej inwestycji przewiduje również szkolenie służb ratowniczych z Ukrainy. Gratuluję Komendantowi Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu tej bardzo potrzebnej inwestycji. Bardzo dziękuję Pani Wojewodzie Podkarpackiej Ewie Leniart, nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi komendantowi głównemu PSP, oraz podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP nadbryg. Andrzejowi Babcowi za wsparcie tego zadania.

Otwarcie sali gimnastycznej w Chmielowie

Szkoła Podstawowa im. Fabiana Dury w Chmielowie ma nową, piękną salę gimnastyczną wraz z kompleksowym zapleczem technicznym. Obiekt, który wpisuje się w sportowe tradycje, szkoły, oficjalnie oddano do użytku 20 września.

Gratuluję pomyślnego zakończenia inwestycji. Dziękuję za podejmowanie nowych wyzwań, za troskę i działania na rzecz lokalnej społeczności i życzę kolejnych przedsięwzięć zakończonych sukcesami.

Niech nowy obiekt spełni oczekiwania i stanie się miejscem, w którym narodzi się i rozwinie skrzydła niejeden sportowy talent.