Na drodze krajowej numer 9 będzie bezpieczniej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę chodnika na odcinku Kupno – Widełka km 172.820 do 174.920. Wykonawcą będzie konsorcjum firm Bruk-Mar jako lider oraz M-Via sp. z o.o. jako partner. Starania mieszkańców Kupna i Widełki zakończyły się sukcesem z czego bardzo się cieszę. Serdecznie dziękuję Panu Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi za poparcie naszej wspólnej prośby.

 

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 – nabór wniosków od 23 lipca

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla KGW na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.

Jedno koło może zorganizować maksymalnie trzy wydarzenia.

Za zrealizowanie jednej takiej akcji Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać 8 tys. zł.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy zostały udostępnione na portalu GOV.PL – https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw

Zachęcam, by Koła Gospodyń Wiejskich skorzystały z pomocy finansowej i włączyły się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19.

3

4

5

6

Będzie sala gimnastyczna w Jagodniku

223029926_4144556502299843_647257704109410403_n

Samorząd gminy Cmolas otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 1,6 mln zł na tę inwestycję. Bardzo kibicowałem społeczności Jagodnika, aby te środki trafiły na długo oczekiwaną salę gimnastyczną.

Państwa determinacja przyniosła spodziewany efekt.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Staniszewskie

11 lipca jednostka OSP Staniszewskie świętowała poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Druhom serdecznie dziękuję za dotychczasową służbę i gratuluję pozyskania nowego wozu strażackiego. Życzę, by dobrze służył przez najbliższe lata. Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia, a Święty Florian otoczy Was opieką podczas każdej akcji ratowniczej.

Nowa inwestycja w ciągu drogi krajowej nr 9

Dziś między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a wykonawcą, w obecności między innymi wicemarszałka województwa podkarpackiego Ewy Draus, wiceministra infrastruktury Rafała Webera, burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona oraz starosty tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Nowej Dęby. Zakres prac obejmuje opracowanie studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, wraz z uzyskaniem tej decyzji. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Bardzo się cieszę z przedsięwzięcia, które wpłynie na odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Nowej Dęby.

Otwarcie placu zabaw w Mazurach

O tym, że działając razem można realnie wpłynąć na rzeczywistość przekonali się mieszkańcy Mazurów. Dzięki ich zaangażowaniu, a także wielu życzliwych im osób, przy Zespole Placówek Oświatowych w Mazurach powstało Podwórko Talentów NIVEA. Stworzony tam plac zabaw został zaprojektowany z myślą o rozwijaniu talentów dzieci w trzech dziedzinach – sportowej, naukowej i artystycznej. Mam nadzieję, że wyjątkowe miejsce będzie długo i dobrze służyć dzieciom. Doceniam ogrom pracy włożonej w realizację tego zadania i serdecznie gratuluję inicjatywy.