Kolejny samochód dla strażaków z Podkarpacia

Kolejny samochód dla strażaków z Podkarpacia. Tym razem szczęśliwcami zostali Druhowie z OSP Kiełków w gminie Przecław. Serdecznie gratuluję i dziękuję tym wszystkim, którzy wspierali ten zakup. Cieszę się, że również mam w tym swoją cegiełkę, bo jest to dla mnie szczególna gmina.

Zbigniew Chmielowiec Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Rozmowa z burmistrzem o problemie związanym z budową spalarni w Przewrotnem

Od pewnego czasu wielu mieszkańców Widełki, Raniżowa i Przewrotnego informuje o problemie związanym z planowaną przez firmę Saria sp. z o.o. budową spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie wsi Przewrotne (gm. Głogów Młp.). W tej sprawie wczoraj (20 lipca) doszło do mojego spotkania z Burmistrzem Głogowa Małopolskiego, Pawłem Bajem. Burmistrz poinformował mnie, że firma Saria sp. z.o.o. wystąpiła do gminy z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla wyżej wymienionej inwestycji. Obecnie opiniowany jest raport oddziaływania na środowisko przez uprawnione do tego instytucje takie jak: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną, Urząd Marszałkowski. Na tym etapie mieszkańcy mogą zapoznawać się z przedłożonym raportem i mogą zgłaszać do niego swoje uwagi. Ponieważ planowana inwestycja budzi zrozumiałe obawy mieszkańców, burmistrz zapowiedział zwołanie w tej sprawie Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Przewrotnego oraz sesji Rady Miasta Głogowa Młp. Poprosiłem Burmistrza Głogowa Małopolskiego o poinformowanie mnie o szczegółach spotkań. Jeżeli będę dysponował w tym czasie wolnym terminem, to z pewnością wezmę udział, zarówno w zebraniu wiejskim jak i w sesji rady gminy. Mieszkańcy gminy Głogów Małopolski i okolicznych miejscowości mogą liczyć na moje wsparcie.

Burmistrz Paweł Baj przedstawił także swoje stanowisko w tej sprawie: „Chcę jasno podkreślić, że jestem przeciwny budowie spalarni na terenie naszej gminy. Zależy mi na tym, aby gmina Głogów Małopolski była czysta i bezpieczna. Niestety, mimo wielokrotnych zapewnień i nawet realizowanych inwestycji, firma Saria do tej pory nie poradziła sobie z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z zakładu w Przewrotnem, który to zapach jest zmorą mieszkańców znacznej części gminy. W związku z czym mam obawy, czy Saria poradziłaby sobie z bezpiecznym i nieuciążliwym dla ludzi prowadzeniem spalarni”.

Zaapelowałem do burmistrza, aby w sprawie budowy spalarni zawsze uwzględniać głosy mieszkańców i ich obawy. Jednocześnie podkreśliłem, iż rozumiem, że gmina, do której wpłynął wniosek musi go procedować i zakończyć postępowanie administracyjne. Dodałem także, iż firmy w naszym regionie muszą się rozwijać i należy je wspierać, ale zawsze powinny one prowadzić swoją działalność w zgodzie z obowiązującym prawem, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz zdrowiem mieszkańców. Poprosiłem burmistrza o przekazywane na bieżąco informacji o kolejnych działaniach administracyjnych w tej sprawie.

Nowy samochód dla OSP Kolbuszowa Dolna

Dziś wóz strażacki odebrali strażacy z OSP Kolbuszowa Dolna. Do jednostki trafił nowy, średni samochód pożarniczy marki MAN o wartości około 850 tys. zł. Bardzo się cieszę, że wszyscy zaangażowani w pozyskanie wozu dla tej jednostki, dotrzymali słowa i dzięki temu druhowie podczas akcji będą mogli korzystać z nowego sprzętu. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Gratuluję serdecznie druhom z OSP Kolbuszowa Dolna.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków