Dzień Seniora

Drodzy Seniorzy, życzę Wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha oraz realizacji wszystkich marzeń. Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy niespełnionych, a każdy dzień przynosi wiele miłości, radości i uśmiechu.

Przysięga

W niedzielę na kolbuszowskim Rynku 44 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, złożyli przysięgę.
Słowa roty przysięgi wojskowej w obecności rodzin, parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, kombatantów, oraz mieszkańców Podkarpacia wypowiedziało 44 nowych Terytorialsów.

XIX Zjazd Sołtysów Powiatu Kolbuszowskiego

W sobotę, 18 stycznia odbył się XIX Zjazd Sołtysów Powiatu Kolbuszowskiego. W tym roku uroczystości zostały zorganizowane w Kolbuszowej. W spotkaniu, poza gospodarzami poszczególnych sołectw, wzięli udział przedstawiciele władzy na szczeblu parlamentarnym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, a także przedstawiciele instytucji wspomagających rolnictwo i przedstawiciele służb powiatowych. Coroczne spotkanie jest okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy oraz do wymiany doświadczeń, które wzbogacają i pomagają w codziennej pracy sołtysa.

Koncert Noworoczny

Koncert Noworoczny” w wykonaniu Orkiestry Dętej Dobrynin. Koncert odbył się na scenie Domu Kultury w Przecławiu.

Festiwal Teatrów

Na Gali XVIII Festiwalu Teatrów w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce, dnia 12 stycznia 2020 roku, wśród zaproszonych gości obecny był Poseł na Sejm RP, pan Zbigniew Chmielowiec, sponsor pamiątkowego pucharu. Uczestniczył on we wręczaniu nagród wyróżnionym aktorom. Jeden z nich, Filip Noga, uczeń Szkoły Podstawowej w Jagodniku, z rąk pana Posła otrzymał nagrodę Grand Prix w kategorii Aktor. Pan Zbigniew Chmielowiec jednocześnie gratulował dyrektorowi szkoły, panu Krzysztofowi Wronie, przedsięwzięcia jakim jest coroczny Festiwal Teatrów i życzył nauczycielom dalszej owocnej pracy pedagogiczno – wychowawczej wśród uczniów w rozwijaniu piękna polskiej kultury i tradycji na szkolnej scenie.

SP Trzęsówka Fot. Korso Kolbuszowskie

Spotkanie parlamentarnego zespołu strażaków

8 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie opłatkowe-noworoczne parlamentarnego zespołu strażaków, do którego należy ponad 100 posłanek i posłów. W spotkaniu udział wzięli m.in. : bryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Arkadiusz Przybyła z-ca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Paweł Kępka Rektor Komendant Szkoły Głównej Pożarnictwa w Warszawie, st. bryg. Jan Krynicki Krajowy Kapelan Strażaków, w-ce prezes NFOŚ i GW Dominik Bąk.

OSP Pogwizdów Stary

5 stycznia w Strażnicy OSP Pogwizdów Stary odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe strażaków z gminy Głogów Małopolski.

Po wysłuchaniu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa i zaśpiewaniu kolędy, wszyscy uczestnicy tradycyjnie przełamali się opłatkiem, składając sobie nawzajem najserdeczniejsze życzenia.

Podczas spotkania, wspólnie z Pawłem Bajem, Burmistrzem Głogowa Małopolskiego podkreślałem jak ważną rolę pełnią strażacy ochotnicy w funkcjonowaniu społeczności lokalnej, gminy i kraju oraz, że władze mają świadomość o niezbędności OSP w prawidłowym funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa.

Nie zabrakło również serdecznych życzeń noworocznych dla strażaków i ich rodzin.

Dni Seniora w Budach Głogowskich

W niedzielę w Budach Głogowskich gm. Głogów Młp. odbyło się doroczne spotkanie osób starszych zwane potocznie Dniami Seniora. W spotkaniu udział wziął poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec z małżonką, burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj z małżonką, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Głogowa Młp. Barbara Madej oraz ks. Paweł Zimny proboszcz parafii w Budach Głogowskich. W spotkaniu udział wzięło ponad 100 seniorów z miejscowości. Rada sołecka oraz panie z koła gospodyń przygotowały jasełka oraz koncert kolęd, było wspólne łamanie się opłatkiem i składanie sobie noworocznych życzeń. Poseł podziękował za miniony rok i pomoc w realizacji ważnych programów społecznych w tym Senior Plus, który na terenie Bud Głogowskich z powodzeniem jest realizowany już od trzech lat.