Święto plonów w gminie Kolbuszowa

Dziękując za tegoroczne plony mieszkańcy, rolnicy oraz władze samorządowe 28 sierpnia uczestniczyli w Dożynkach Gminy Kolbuszowa. W tym roku święto plonów odbyło się na terenie skansenu oraz stadionu miejskiego w Kolbuszowej. Funkcję starostów dożynkowych pełnili Monika Fryzeł i Norbert Tylutki. Tradycyjnie uroczystości rozpoczęła msza święta dziękczynna w intencji rolników i producentów żywności, która miała miejsce w kościele pw. św. Marka w skansenie. Mszę świętą odprawili ks. Marek Prajsnar proboszcz parafii w Zarębkach, ks. dziekan Jan Pępek proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta, ks. dziekan Lucjan Szumierz proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych, ks. Kazimierz Osak proboszcz parafii w Kupnie oraz ks. Jarosław Depczyński proboszcz parafii w Weryni. Podczas nabożeństwa poświęcono chleby oraz wieńce dożynkowe.

Ponadto podczas dożynek zorganizowany został I etap konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”, w którym wzięło udział 15 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu kolbuszowskiego. Panie, którym serdecznie gratuluję, przygotowały tradycyjne dania, charakterystyczne dla tego regionu. Komisja konkursowa najlepiej oceniła kapustę ziemniaczaną z grochem wykonaną przez KGW Hucina. Drugie miejsce zajęło KGW w Niwiskach za przygotowanie barszczu grzybowego na zakwasie, a trzecie miejsce Panie z KGW Raniżów za kapustę – parzybrodę.

Gminie Kolbuszowa dziękuję za podtrzymywanie pięknej tradycji dożynkowej i organizację wspaniałej uroczystości, w której miałem zaszczyt uczestniczyć.

Dożynki Gminne w gminie Nowa Dęba

Tegoroczne Dożynki Gminne i Święto Chleba w gminie Nowa Dęba odbyły się 21 sierpnia. Wydarzenie to gościło Osiedle Dęba. Uroczystości połączyły w sobie wymiar religijny i świecki święta plonów. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej Polski pod przewodnictwem dziekana – ks. kan. Józefa Rogowskiego. Wokół ołtarza znalazł się chleb z tegorocznej mąki oraz wspaniałe wieńce dożynkowe, które zostały przygotowane przez poszczególne sołectwa i osiedla. Po zakończonej Mszy Świętej, licznie zgromadzeni uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na miejsce drugiej części obchodów – plac szkolny Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie. Tamże dokonano oficjalnego otwarcia dożynek i powitania gości.

Rolnikom składam wyrazy szacunku za ich codzienny trud i niezwykle ciężką pracę. Wszystkim tym, którzy pochylają się nad grudą ziemi serdecznie dziękuję. Dzięki Waszej pracy ziemia przynosi owoc w postaci zboża, dzięki któremu na naszych stołach nie brakuje chleba.

Gratuluję gminie Nowa Dęba wspaniałej organizacji uroczystości, serdecznie dziękuję za zaproszenie i za otrzymany chleb z Alfredówki.

Święto Dożynkowe w gminie Grębów

21 sierpnia grupy wieńcowe 10 sołectw z gminy Grębów zgromadziły się pod Gminnym Centrum Kultury, aby w barwnym korowodzie dożynkowym przejść do Kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha w Grębowie i wziąć udział w uroczystościach dożynkowych. Dziękczynną mszę św. w intencji rolników celebrowali ks. Tomasz Kołodziej, ks. Eugeniusz Różański, ks. Jacek Błasiński, natomiast homilię wygłosił ks. Marcin Grzyb. Po zakończonej uroczystej mszy św. orszak dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą przemaszerował do Amfiteatru, gdzie rozpoczęła się druga część obchodów święta plonów. W tym wyjątkowym czasie chcę podkreślić, jak ważna i ciężka jest praca rolnika. Życzę, aby zawsze spotykała się z wdzięcznością i uznaniem. Wszystkim rolnikom serdecznie dziękuję za codzienne poświęcenie, wysiłek, dzięki któremu każdego dnia możemy zasiadać przy stole, na którym nie brakuje owocu Waszej ciężkiej pracy – chleba.

Jestem pełen podziwu dla dorobku kulturalno-oświatowego gminy. Dziękuję wszystkim Kołom Gospodyń, Akademiom Seniora i Zespołom Ludowym za przygotowanie tradycyjnych wieńców wykonanych z tegorocznych zbiorów.

Gratuluję Wójtowi Kazimierzowi Skórze i gminie Grębów organizacji dożynek, dziękuję za zaproszenie i za kultywowanie pięknej tradycji.

Święto plonów w gminie Głogów Małopolski

21 sierpnia w Głogowie Małopolskim na osiedlu Wola Cicha odbyły się Dożynki Gminne tzw. święto plonów. Uroczystość ta jest tradycyjnym świętem połączonym z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Dożynki rozpoczęły się o godz. 15:00 mszą polową, której przewodniczył ks. Stanisław Kamiński. Wzięło w nich udział XV grup wieńcowych, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Rady Osiedlowe i Sołeckie oraz zaproszeni goście. Podczas święta podziękowałem rolnikom za ciężką pracę, codzienne poświęcenie, wysiłek i trud wkładany w produkcję żywności, który owocuje tym, iż każdego dnia możemy zasiadać przy stole, na którym nie brakuje owocu tej jakże ciężkiej pracy.

Gratuluję gminie Głogów Małopolski wspaniałej organizacji dożynek i serdecznie dziękuję za zaproszenie.

Gmina Boguchwała

W dniu 23 sierpnia w Niechobrzu w gminie Boguchwała odbyło się spotkanie z moim udziałem, poświęcone podsumowaniu udziału druhów z Niechobrza w tegorocznej olimpiadzie pożarniczej CTIF w słoweńskiej Celje. Nie obyło się bez gratulacji, podziękowań oraz pamiątkowych koszulek dla srebrnych medalistów. W spotkaniu wzięli udział, m.in.: Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec i Komendant Miejski PSP w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran, a także Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, Zastępca Burmistrza Justyna Placha-Adamska oraz Sekretarz Gminy Krzysztof Lassota. Dla srebrnej drużyny z Niechobrza jeszcze raz wielkie gratulacje i słowa uznania.

Będą dodatkowe środki dla samorządów

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy otrzymają w tym roku dodatkowo prawie 13,7 mld zł. Będą mogły wydać te środki w sposób elastyczny, na wydatki bieżące, inwestycje czy dopłaty do ciepła – zapewnił premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Środki dla samorządów:

– dodatkowe środki dla gmin: od 2,9 mln zł

– dodatkowe środki dla powiatów: od 6,1 mln zł

– dodatkowe środki dla województw: od 32,7 mln zł

Samorządowcy wielokrotnie zgłaszali do mnie potrzebę uzyskania dodatkowych środków, m.in. Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba. Serdecznie dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wsłuchanie się w głos samorządów i poparcie naszych wniosków. Środki z pewnością przyjęte zostaną z dużym zadowoleniem i będą w odpowiedni sposób zagospodarowane.

Dożynki w gminie Niwiska

14 sierpnia w gminie Niwiska odbyły się dożynki. Zgodnie z tradycją, uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Niwiskach, z udziałem zaproszonych gości oraz grup wieńcowych ze wszystkich sołectw gminy. Po nabożeństwie korowód dożynkowy dotarł na stadion sportowy w Trześni. Z rąk Pani Sołtys Trześni Barbary Cudeckiej otrzymałem chleb z tegorocznych zbiorów, za który serdecznie dziękuję.

W kulturze polskiej dożynki były ukoronowaniem całorocznej pracy o uzyskanie dobrych zbiorów. To okres zakończenia żniw, dziękczynienia i dzielenia się owocami ziemi. W tym wyjątkowym czasie serdecznie dziękuję rolnikom za ich gorliwość, codzienne poświęcenie, wysiłek, dzięki któremu każdego dnia możemy zasiadać przy stole, na którym nie brakuje owocu Waszej ciężkiej pracy, tego co najważniejsze – chleba.

Gratuluję gminie Niwiska wspaniałej organizacji dożynek i serdecznie dziękuję za zaproszenie.

Gminne dożynki w Przecławiu

15 sierpnia (w poniedziałek) w Przecławiu odbyły się gminne dożynki. Tego dnia miała miejsce uroczysta msza św., dożynkowy korowód, a także poczęstunek chlebem. Nie zabrakło również pięknych wieńców przygotowanych przez 11 sołectw. Tradycyjne święto plonów to przede wszystkim wyraz hołdu i szacunku dla ciężkiej pracy oraz okazanie wdzięczności Bogu i ludziom za chleb. Szanowni rolnicy, tak jak Wy dziękowaliście Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach, tak ja dziękuję Wam za Waszą pracę w imieniu swoim i wszystkich, którzy korzystają z owoców tej ciężkiej pracy.

Na zakończenie dożynek odbyło się przekazanie symbolicznego sierpa miejscowości, w której za rok odbędzie się tradycyjne święto. W 2023 roku ich gospodarzem będzie Biały Bór.

Gratuluję gminie Przecław wspaniałej organizacji dożynek i serdecznie dziękuję za zaproszenie.

Dożynki w gminie Baranów Sandomierski

13 i 14 sierpnia mieszkańcy gminy Baranów Sandomierski obchodzili Święto Plonów, które w tym roku odbyło się w Skopaniu. Uroczystość rozpoczął korowód dożynkowy z parku osiedlowego do kościoła parafialnego na mszę św., która odbyła się w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Skopaniu. Następnie uczestnicy przeszli do parku osiedlowego, gdzie miała miejsce ceremonia dożynkowa. Nie zabrakło dzielenia chleba, prezentacji wieńców dożynkowych, przekazania „wiechy” i zabawy tanecznej.

Dożynki to czas zakończenia żniw, dziękczynienia i dzielenia się owocami ziemi. To podziękowanie rolnikom za ich wytrwałość, niezwykłe poświęcenie i ciężką pracę, dzięki której każdego dnia możemy zasiadać przy stole, na którym nie brakuje tego, co najważniejsze – chleba. Drodzy rolnicy, dziękuję Wam za poświęcenie w imieniu swoim i wszystkich, którzy korzystają z owoców Waszej ciężkiej pracy.

Gratuluję gminie Baranów Sandomierski wspaniałej organizacji dożynek i serdecznie dziękuję za zaproszenie.

4-7 sierpnia w Cmolasie odbył się jeden z największych odpustów na Podkarpaciu

Wierni mieli możliwość darmowego zwiedzania zabytkowego kościoła wraz  z przewodnikiem i krypty grobowej księcia M.J. Lubomirskiego. Można było zobaczyć kolekcję kilkusetletnich mszałów i ornatów, obejrzeć wystawę fotograficzną historycznych zdjęć z historii parafii.

Podczas uroczystości odbyło się Nabożeństwo dla ludzi pracy, rolników, robotników całego regionu rzeszowskiego, parafii: Baranowa Sandomierskiego, Mielca i Nowej Dęby oraz dekanatów: głogowskiego, kolbuszowskiego, mieleckich, raniżowskiego, ropczyckiego, rzeszowskich, sędziszowskiego, sokołowskiego, tarnobrzeskiego i trzciańskiego z udziałem parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych.

W dniach odpustu do Cmolasu dotarły piesze pielgrzymki z Mielca i Baranowa Sandomierskiego oraz rowerowa z Tuszowa Narodowego. Główne uroczystości miały miejsce w niedzielę (7 sierpnia). Do Cmolasu przyjechał abp Marek Jędraszewski, metropolita archidiecezji krakowskiej. W trakcie mszy świętej modlono się nie m.in. za tylko za samorządowców, rolników i ludzi pracy, ale również o pokój w Ukrainie i za ofiary tragicznego wypadku w Chorwacji – polskich pielgrzymów jadących do Medjugorie.