Odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” dla rolników z Gminy Baranów Sandomierski

Już po raz trzeci rolnicy z Gminy Baranów Sandomierski zostali uhonorowani odznaką ,,Zasłużony dla Rolnictwa’’. Z inicjatywy Burmistrza Marka Mazura Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał pięciu rolnikom z terenu Gminy odznaki honorowe ,,Zasłużony Dla Rolnictwa”. Wnioski o nadanie tytułu ,,Zasłużonego dla Rolnictwa’’ były składane w lipcu 2019 roku, a już w sierpniu przyznano wyróżnienia. Podczas ubiegłorocznego Gminnego Święta Plonów w Baranowie Sandomierskim uhonorowano pięciu rolników z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, którzy na co dzień pracują na roli. Z kolei, 24 czerwca 2020 r. na Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyło się uroczyste wręczenie zasłużonym rolnikom legitymacji oraz odznak.

Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Katarzyna Kubicka z Siedleszczan, która prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni ok 2 ha gruntów położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Zajmuje się hodowlą pszczół i posiada 24 ule. Posiadane grunty rolne stanowią łąki.

Jan Babiński z Baranowa Sandomierskiego, posiadający gospodarstwo o łącznej powierzchni 40 ha gruntów własnych i wydzierżawionych., w tym 6,5 ha sadów położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Uprawia pszenicę i jęczmień. Dysponuje kombajnem i innym sprzętem rolniczym.

Grzegorz Leszkowicz z Dymitrowa Dużego, prowadzący rodzinne gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 15 ha gruntów własnych i wydzierżawionych, w którym prowadzi hodowlę bydła rasowego w ilości 5 sztuk rasy mięsnej limousine na rozmnożenie. Ponadto zajmuje się hodowlą trzody chlewnej – rocznie stanowi to ok 160 sztuk. Swoje życie związał z wsią i z działalnością rolniczą. Jego praca jest wzorem dla młodego pokolenia rolników.

Janusz Paź z Dymitrowa Małego, który wraz z żoną prowadzi gospodarstwo o łącznej powierzchni 29 ha gruntów własnych i wydzierżawionych, położonych na terenie Gminy Baranów Sandomierski oraz Gminy Padew Narodowa . Posiada hodowlę bydła w ilości 50 sztuk. Ponadto zajmuje się hodowlą trzody chlewnej – rocznie stanowi to ok.120 sztuk. Uprawia pszenicę i jęczmień. Dysponuje kombajnem i innym sprzętem rolniczym.

Adam Pietrzyk z Suchorzowa. Pan Adam jest rolnikiem indywidualnym prowadzącym rodzinne gospodarstwo rolne. Od najmłodszych lat pomagał w gospodarstwie rodziców. Obecnie posiada 35 ha gruntów własnych i wydzierżawionych. Uprawia pszenicę, pszenżyto i owies. Dysponuje sprzętem rolniczym w szerokim zakresie.

Aktu odznaczenia dokonałem razem z burmistrzem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Markiem Mazurem. Cieszymy się, że ciężka praca naszych rolników została po raz kolejny doceniona. Dziękujemy za wkład w rozwój rolnictwa na terenie Gminy Baranów Sandomierski oraz za przekazywanie dobrych praktyk przyszłym pokoleniom.