Przedstawiciele Grupy Przyjaźni z Polską z Parlamentu Słowenii złożyli wizytę w Sejmie

W dniach 27-29 września br. odbyła się wizyta delegacji Grupy Przyjaźni z Polską w Zgromadzeniu Państwowym Republiki Słowenii, której przewodniczyła pani Suzana Lep Šimenko, a towarzyszyli jej deputowani Igor Zorčič i Žan Mahnič. Gospodarzem wizyty ze strony polskiej był pan poseł Zbigniew Chmielowiec, Przewodniczący Polsko-Słoweńskiej Grupy Parlamentarnej.

Przewodniczący obu Grup rozmawiali o pogłębieniu współpracy między parlamentami  oraz utrzymania dialogu politycznego na rzecz przyszłości Unii Europejskiej, w tym wzmocnienia roli parlamentów narodowych. Przewodniczący Chmielowiec wskazał na obszary rozwijania współpracy między Polską i Słowenią, a tematy poruszone na tym spotkaniu zaproszeni goście mogli  dalej rozwijać podczas rozmów z przedstawicielami Komisji Sejmowych:  Spraw Zagranicznych, Infrastruktury, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Obrony Narodowej. Delegację przyjął na spotkaniu wicemarszałek Ryszard Terlecki. Podczas rozmów  w Sejmie omawiano kwestie współpracy dwustronnej w wielu płaszczyznach: politycznej, gospodarczej, handlowej oraz regionalnej w ramach inicjatywy Trójmorza. Słowenia stanowi jeden z ważniejszych korytarzy transportowych na osi Północ-Południe i realizuje przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie związane z budową szlaku  komunikacyjnego Bałtyk-Adriatyk. Dla delegacji Słowenii przygotowano spotkania merytoryczne w resortach Spraw Zagranicznych, Sportu i Turystyki, Infrastruktury i Budownictwa oraz w Ministerstwie  Rozwoju, gdzie rozmawiano m.in. o współpracy polsko-słoweńskiej na rzecz budowy przyszłej infrastruktury w Europie Środkowej.

Delegacja słoweńska spotkała się również w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie zapoznała się z polskimi rozwiązaniami ochrony lasów. Słowenia jest jednym z najsilniej zalesionych państw w Europie i w szczególny sposób dba o swoją przyrodę. Po spotkaniu parlamentarzyści udali się na wizytę w szkółce leśnej w Nadleśnictwie Jabłonna.