PZS

Parlamentarny Zespół Strażaków cieszy się dużym zainteresowaniem – w jego skład wchodzi 118 posłów. 12 lutego spotkaliśmy się po raz kolejny na roboczym posiedzeniu podsumowującym dofinansowanie Jednostek #OSP w 2019 r.

W spotkaniu udział wzięli również: Marcin Rymanowski Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, Dominik Bąk – Vice Prezes NFOŚiGW oraz Andrzej Świderek Dyrektor Departamentu w MSWiA.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak przedstawił imponujące dane za ubiegły rok. Oto niektóre z nich:

 • ponad 212 mln zł. dofinansowania dla strażaków ochotników
 • 416 pojazdów ratowniczo – gaśniczych
 • 3 mln zł. dla młodzieżowych drużyn pożarniczych
 • 82 mln zł z programu 5000 zł dla Jednostek

Jednostki OSP są dofinansowywane także przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dobra współpraca dla poprawy bezpieczeństwa naszych Małych Ojczyzn.

#Bezpieczeństwo #WspieramyOSP

W 2020 roku przewiduje się rekordowy zakup samochodów gaśniczych dla OSP w ilości 500 sztuk. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy realizują oczekiwania i marzenia druhów z ochotniczych straży pożarnych.

Partnerstwo dla przeciwdziałań powodziom i suszy hydrologicznej

Z inicjatywy Pana Zbigniewa Chmielowca Posła na Sejm RP w dn. 05.02.2020 w Bojanowie odbyło się spotkanie z udziałem Pani Małgorzaty Wajdy Dyrektora RZGW – Wody Polskie oraz Posła Zbigniewa Chmielowca z władzami sześciu Gmin leżących w dorzeczu rzeki Łęg: Kolbuszowej, Dzikowca, Majdanu Królewskiego, Bojanowa, Gorzyc i Grębowa.

Podczas spotkania omówiono zagrożenia powodziowe oraz występowanie okresowej suszy hydrologicznej wynikające ze zjawisk atmosferycznych, które coraz częściej zagrażają mieszkańcom tego obszaru. Przedstawiono również założenia programu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom, który ma na celu budowę zbiorników przeciwpowodziowych oraz retencjonowanie wody.

Samorządy podpisały porozumienie, na mocy którego opracowana zostanie analiza hydrologiczna w zlewni rzeki Łęg, wskazująca lokalizację zbiorników przeciwpowodziowych oraz rozwiązania sprzyjające retencjonowaniu wody.

Powyższe opracowanie zostanie sfinansowane w 50% przez RZGW – Wody Polskie oraz w 50% przez Gminy (1/6 tej kwoty przypadnie dla każdej Gminy).
Analiza hydrologiczna będzie podstawą do prac projektowych i pozyskania środków finansowych na realizację planowanych inwestycji.

OSP Wola Raniżowska

Walne zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Wola Raniżowska. Jednostka będąca w KSRG uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium. Marzeniem druhów jest pozyskanie lekkiego samochodu strażackiego z szybkim natarciem. Dziękuję za dotychczasową działalność i życzę pomyślności na kolejne lata. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

1

OSP Lipnica

Walne zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Lipnica. Zarząd przedstawił sprawozdanie za rok 2019 oraz plan działalności na 2020 rok uzyskując jednocześnie absolutorium. W 2019 roku jednostka uczestniczyła w 49 działaniach ratowniczo-gaśniczych. Za dotychczasową działalność serdecznie dziękuję i życzę sukcesów na dalszą działalność. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

OSP Kolbuszowa Dolna

Zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Kolbuszowa Dolna, podczas którego druhowie otrzymali decyzję KGPSP o przedłużeniu na kolejne 5 lat ich działania w ramach KSRG. Wspólnie z burmistrzem Kolbuszowej Janem Zubą informuję o zakupie dla jednostki w 2020 roku średniego samochodu gaśniczego i dziękuję za wszelkie dobro, jakie czynicie dla społeczeństwa.

Obwodnice

Na liście ogłoszonej w dniu dzisiejszym przez Ministrów Infrastruktury Andrzeja Adamczyka i Rafała Webera budowy 100 obwodnic w naszym kraju znalazły się między innymi: Budowa obwodnicy Kolbuszowej i Nowej Dęby. Bardzo dziękuję Panu Premierowi za pomysł takiego programu, dziękuję moim kolegom ministrom Andrzejowi i Rafałowi za wsparcie oraz wszystkim, którzy te działania wspierali.

100obwod-780x438

Spotkanie parlamentarnego zespołu strażaków

8 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie opłatkowe-noworoczne parlamentarnego zespołu strażaków, do którego należy ponad 100 posłanek i posłów. W spotkaniu udział wzięli m.in. : bryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Arkadiusz Przybyła z-ca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Paweł Kępka Rektor Komendant Szkoły Głównej Pożarnictwa w Warszawie, st. bryg. Jan Krynicki Krajowy Kapelan Strażaków, w-ce prezes NFOŚ i GW Dominik Bąk.

DOBRY CZAS DLA PODKARPACIA

wybory-2019-web

Szanowni Państwo!

Dzięki Waszym głosom od 2005 roku sprawuję mandat Posła na Sejm RP. Lata te zaowocowały licznymi sukcesami, ale jest jeszcze wiele problemów, z którymi chciałbym się zmierzyć i pracować dla dobra naszego regionu. W swoich działaniach poselskich zawsze starałem się być blisko ludzi, utrzymując kontakty z mieszkańcami naszej małej Ojczyzny. Bardzo dobrze układa się moja współpraca z samorządami gmin i powiatów: kolbuszowskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, stalowowolskiego, strzyżowskiego, tarnobrzeskiego.
Nadal obiecuję dobrze wypełniać obowiązki poselskie, wspierać tych, którzy potrzebują pomocy i walczyć o sprawy, w które wierzę. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o udział w wyborach i oddanie na mnie głosu.

1

Rozwój służby zdrowia, oświaty, rozbudowa infrastruktury drogowo-mostowej, a także stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego naszego regionu były i będą w dalszym ciągu priorytetem mojego działania.

2

Wsłuchiwanie się w głos grup społecznych, kontynuowanie z nimi współpracy to mój bodziec do jeszcze bardziej intensywnej pracy parlamentarnej.

3

Praca w zespole parlamentarzystów, działaczy samorządowych różnych szczebli, współpraca z centralną jak i lokalną administracją pozwala odnieść sukcesy dla dobra naszego regionu.

marszalekWŁADYSŁAW ORTYL – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Ze Zbigniewem Chmielowcem znam się od kilkunastu lat. Zdecydowanie mogę polecić jego osobę w kolejnych wyborach do Sejmu. Rozwój Kolbuszowej, powiatu kolbuszowskiego i całego Podkarpacia to zasługa jego działań i aktywności. Wiele zawdzięczają mu także Ochotnicze Straże Pożarne. Chciałbym, aby swoją parlamentarną misję kontynuował
w następnej kadencji.

 

 

 

senatorZDZISŁAW PUPA – SENATOR RP
Od wielu lat współpracuję z posłem Zbigniewem Chmielowcem. Jestem pełen uznania dla jego rzetelności i pracowitości. Warto oddać swój glos na Zbigniewa Chmielowca, bo takich właśnie posłów potrzebuje Polska. Z przyjemnością i pełną odpowiedzialnością popieram go jako kandydata do Sejmu RP.

Współpracuję z senatorem Zdzisławem Pupą w sprawach pozyskiwania funduszy dla samorządów, przedsiębiorców i różnych instytucji. Popieram jego kandydaturę na Senatora RP, bo wierzę, że jego doświadczenie i mądrość przydadzą się na tym stanowisku Polsce
i Polakom.

 

rodzinaUrodziłem się w Kolbuszowej. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci: córkę Magdalenę, syna Mateusza, synową Magdalenę, zięcia Tomasza i wnuka Maksymiliana. Jestem absolwentem Technikum Chemicznego w Tarnowie. Tytuł magistra inżyniera Ochrony Środowiska uzyskałem na Politechnice Krakowskiej. Po powrocie ze studiów pracowałem w zakładach produkcyjno-budowlanych, a od 1990 roku w samorządzie kolbuszowskim na stanowiskach: kierownika wydziału, następnie zastępcy burmistrza. W latach 1998 – 2005 pełniłem funkcję burmistrza Kolbuszowej.
W tym okresie sprawowałem różne funkcje społeczne: prezesa zarządu Fundacji na Rzecz Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej, członka prezydium Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kolbuszowej, członka zarządu KKS „Kolbuszowianka”.
Od 2005 roku wolą wyborców jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2015 roku pełnię funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Szanowny Wyborco!

Będąc osobą z dużym doświadczeniem parlamentarnym,
wiem, jak należy postępować, aby być skutecznym i efektywnym.
W przyszłej kadencji Sejmu chciałbym skupić się na:

 1. Koordynowaniu i wspieraniu działań służących poprawie stanu służby zdrowia oraz wsparciu budowy Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka.
 2. Kontynuowaniu i poszerzaniu rządowych programów prospołecznych.
 3. Budowie drogi szybkiego ruchu Radom – Tarnobrzeg – Nowa Dęba – Kolbuszowa – Rzeszów o parametrach drogi ekspresowej.
 4. Poprawie bezpieczeństwa poprzez budowę chodników w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowościach: Majdan Królewski – Hadykówka – Cmolas – Kolbuszowa Dolna – Kupno – Widełka oraz wsparciu zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 5. Elektryfikacji linii kolejowej Rzeszów – Kolbuszowa – Tarnobrzeg.
 6. Budowie zbiorników retencyjnych.
 7. Sprzyjaniu zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – „czyste powietrze”.
 8. Wsparciu i rozwoju polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
 9. Tworzeniu prawa sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.
 10. Współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Dążeniu do rozwoju sportu i kultury fizycznej poprzez wspieranie inicjatyw budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Kandydat do Sejmu RP
Zbigniew Chmielowiec
LISTA 2 MIEJSCE 9