Podziękowanie dla Strażaków OSP

„Zawsze z Wami, zawsze do Waszej dyspozycji – Bezpieczeństwo jest najważniejsze”.

Dobiega końcowi kolejna VIII kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji pragnę złożyć Wam Druhowie Strażacy najserdeczniejsze podziękowania za wspólnie spędzony z Wami i w Waszych szeregach czas. Zapewniam, że każde z tych spotkań było dla mnie ogromnym osobistym przeżyciem, a wsłuchanie się w Wasze głosy przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Waszej miejscowości, gminy, powiatu, województwa i Kraju. Wasze opinie dotyczące problemów i kierunku dalszego rozwoju ochrony przeciwpożarowej, jako pełniącemu funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków posłużyły do wielu inicjatyw poselskich zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz warunków Waszej codziennej służby.

W ramach przyznanych środków finansowych z budżetu Państwa w latach 2016 – 2019 na teren województwa podkarpackiego udało się między innymi zakupić 129 nowych nowoczesnych samochodów pożarniczych, wykonać remont w 369 remizach strażackich. Ponadto jednostki OSP doposażono w 34 zestawy narzędzi hydraulicznych oraz 14 pomp pożarniczych dużej wydajności.

Wsłuchując się w Wasze głosy zdaję sobie sprawę, że nie wszystko możliwe było do realizacji w trakcie tej kadencji. Wiele problemów pozostaje jeszcze do uregulowania prawnego. Znane są mi również problemy finansowe z jakimi borykają się samorządy lokalne, co bezpośrednio przekłada się na Wasze warunki służby i wyposażenie jednostki. W trakcie mojej dotychczasowej działalności poselskiej zawsze zabiegałem o dodatkowe środki finansowe spoza budżetu gminnego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Moje osobiste zaangażowanie pozwoliło dzięki dodatkowym funduszom na realizację Waszych oczekiwań i najpilniejszych zadań w zakresie dosprzętowienia jednostki, czy też modernizacji obiektów. Jeszcze w tym roku trafi do jednostek OSP w całym Kraju 82,0 mln złotych.

Zawsze wierny rocie przysięgi poselskiej jeszcze raz dziękuję Wam Drodzy Strażacy za Waszą pełną ofiary, potu i trudu społeczną służbę i proszę o poparcie mojej kandydatury w zbliżających się wyborach. Licząc na Wasz głos, ze swojej strony zapewniam o moim dalszym wsparciu dla Was w wypełnianiu Waszej ogromnie trudnej służby oraz liczę na wiele kolejnych wspólnych spotkań.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności

Zbigniew Chmielowiec
Kandydat do Sejmu RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków

 

florian_2019-D6