Strażacki MAN w Dulczy Małej

23 sierpnia do Dulczy Małej w gminie Radomyśl Wielki dotarł nowy wóz strażacki. Do tamtejszej jednostki trafił średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki MAN, który tego dnia uroczyście przejechał ulicami miejscowości i w wyjątkowy sposób został powitany przy remizie.

Środki na samochód pochodziły z NFOŚiGW/WFOŚiGW (200 tys. zł) i KSRG (225 tys. zł). Pozostałe pieniądze przekazane były z samorządu. Gmina Radomyśl Wielki przeznaczyła na ten cel 465 tys. zł, dodatkowe 10 tys. zł dołożyło mieleckie starostwo. W sumie ten nowy strażacki MAN kosztował 900 tys. zł.

Serdecznie dziękuję Komendantowi Głównemu PSP gen. brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi, Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Andrzejowi Babcowi, oraz burmistrzowi Radomyśla Wielkiego Józefowi Rybińskiemu za przychylność i wsparcie w pozyskaniu środków finansowych na zakup długo oczekiwanego samochodu.

Życzę by służył przez wiele lat.