Spotkanie w sprawie analizy hydrologicznej zlewni rzeki Łęg

W dniu 28.07.2022 w Kolbuszowej odbyło się spotkanie dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z samorządowcami z powiatu kolbuszowskiego i stalowowolskiego, w którym również uczestniczyłem, w sprawie analizy hydrologicznej zlewni rzeki Łęg wraz z analizą lokalizacyjną zbiorników wielofunkcyjnych.

Podczas spotkania omówiono możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom powodzi i suszy obserwowanym w ostatnich latach. Analiza dotyczyła zlewni rzeki Łęg.

Kierując się poprawą stopnia bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia powodzią i suszą, które może zapewnić jedynie budowa kolejnych zbiorników retencyjnych z posiadaną rezerwą powodziową, ustalono konieczność budowy zbiorników wielofunkcyjnych.

Na terenie gminy Kolbuszowa analiza dotyczy lokalizacji zbiornika retencyjnego powyżej skansenu od strony Bukowca i Domatkowa, zbiornika na rzece Świerczówka w Świerczowie oraz lokalnych polderów zalewowych w Kolbuszowej Dolnej i Kolbuszowej Górnej.