Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Sejm ostatecznie uchwalił ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która reguluje między innymi dodatki do emerytur, kwestie odszkodowań dla strażaków ochotników i ich rodzin w razie doznania uszczerbku na zdrowiu. Bardzo serdecznie dziękuję Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi oraz Komendantowi Głównemu PSP nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi, jego zastępcom, a także wszystkim parlamentarzystom, którzy wspierali tę ustawę.

Teraz ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków