Budowa obwodnicy Nowej Dęby coraz bliżej. Przetarg na pierwszy etap prac ogłoszony

Kierujemy do realizacji kolejne zadania z programu budowy 100 obwodnic. Nowa Dęba zyska tak bardzo potrzebną mieszkańcom i kierowcom obwodnicę – mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Pierwszy krok w tym kierunku został już zrobiony.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 31 sierpnia ogłosiła przetarg na wykonanie studium korytarzowego wraz ze studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej numer 9. Uzyskana dokumentacja pozwoli na przygotowanie postępowania na realizację nowej drogi omijającej miasto.

Wniosek skierował do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej szef rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski. Uczynił to podczas dzisiejszej plenerowej konferencji z udziałem wiceministra infrastruktury Rafała Webera, posła Zbigniewa Chmielowca, burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona oraz starosty powiatu tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła.

Prace przygotowawcze rozpoczną się od prac studialnych, które wyznaczą potencjalne warianty przebiegu obwodnicy.

To już trzeci przetarg ogłoszony na inwestycje ujęte w Programie budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim. Ruszyły już bowiem postępowania na prace przygotowawcze inwestycji omijającej Kolbuszową w ciągu krajowej dziewiątki i drugiego etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej numer 28.

Obwodnica Nowej Dęby realizowana będzie w systemie Projektu i buduj. Inwestycja pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, a także, między innymi poprzez skrócenie czasu przejazdu, ułatwi transport samochodów osobowych w kierunku Rzeszów – Radom i dalej do Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, co zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Obwodnica Nowej Dęby wybudowana zostanie jako droga klasy GP. W ramach inwestycji powstaną dodatkowe jezdnie, zapewniające obsługę przyległego terenu, a także ronda. Zbudowany lub przebudowany zostanie system odwodnienia, powstaną urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja ma być realizowana w latach 2024 – 2028.

Artykuł prasowy z: nowiny24.pl