Dopłaty dla rolników

#PiątkaNa100Dni DOPŁATY DLA ROLNIKÓW

 

 • Polska się pięknie się rozwinęła. Widzimy to także na przykładzie polskiej wsi i polskich rolników.
 • Wszystkie gospodarstwa rolne w UE funkcjonują na jednolitym rynku europejskim. Dlatego potrzebny jest sprawiedliwy system dopłat dla rolników.
 • Wyrównanie dopłat do średniej UE jest czymś, co się polskim rolnikom należy.
 • Chcemy, aby Polska oraz inne kraje naszej części Europy otrzymały tyle, ile wynika z proporcji, dot. ilości gospodarstw, wielkości kraju, wielkości rolnictwa oraz realizowanych programów.

 

 • Równe dopłaty to korzyści dla wszystkich obywateli:
 •  lepsza, zdrowsza żywność,
 • większa ochrona środowiska,
 • dobrostan zwierząt,
 • gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego Europy oraz jakości produktów spożywczych.

 

 • Na forum unijnym Polska zabiega o zwiększenie budżetu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności.
 • Naszą wizję Wspólnej Polityki Rolnej podziela wiele państw – m.in. Francja oraz państwa naszego regionu. Dzięki polskiemu komisarzowi ds. spraw rolnictwa, Januszowi Wojciechowskiemu, głos naszej części Europy może być lepiej słyszalny.
 • Polscy rolnicy to ludzie twardzi, zaradni, przedsiębiorczy, którzy nie boją się międzynarodowej konkurencji. Wspólnie musi dążyć do tego, aby ich pozycja była jeszcze silniejsza.

 

Doplaty1 Doplaty2 Doplaty3 Doplaty4