Nowy wóz strażacki dla druhów z OSP Hadykówka

Sobota, 23 listopada 2019 r., to był ważny dzień w życiu społecznym Hadykówki, a w szczególności środowiska tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Druhowie otrzymali nowy samochód strażacki.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. koncelebrowaną, sprawowaną w hadykowskiej kaplicy pod przewodnictwem kapelana Straży Pożarnej ks. Stanisława Półchłopka, w asyście ks. prał. Wiesława Augustyna – Kapelana Strażaków Powiatu Kolbuszowskiego, ks. Michała Batora – proboszcza parafii Cmolas – innych kapłanów.

Po Mszy św. strażacy z pocztami sztandarowymi udali się na plac przed remizą OSP, gdzie z zachowaniem ceremoniału strażackiego nastąpiło poświęcenie wozu i przekazanie go strażakom z Hadykówki.

W gronie zaproszonych na uroczystość gości znalazłem się ja – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, mgr inż. Bogusław Kida – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, nadbryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, bryg. mgr inż. Jacek Nita – Komendant Powiatowy PSP w Kolbuszowej, Ryszard Skowron – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kolbuszowej, Eugeniusz Galek – wójt Gminy Cmolas, Ryszard Walczyk – komendant Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cmolasie oraz Piotr Szostak, Edward Wadach i Mieczysław Maciąg – prezesi OSP Hadykówka.

Nowy, wart 238 tys. zł samochód – długo wyczekiwany przez hadykowskich druhów OSP – zakupiony został przez Gminę Cmolas, przy wydatnych staraniach o dotację z mojej strony, przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Rzeszowie.