Dzień Strażaka – Gmina Przecław

Gminne Uroczystości Dnia Strażaka połączone z jubileuszem 140-lecia OSP w Przecławiu rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez Proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu ks. Prałata Stanisława Kudlika w intencji strażaków.

Następnie poczty sztandarowe wraz z zaproszonymi gośćmi prowadzone przez Orkiestrę Dętą z Dobrynina przemaszerowały przez Przecław udając się na miejsce uroczystego apelu na tereny Szkoły Podstawowej w Przecławiu. Uroczystości swoją obecnością zaszczycili m.in.: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Członek Zarządu Głównego ZOSP RP dh Franciszek Augustyn, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Jan Tarapata, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Babiec, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP brygadier Andrzej Marczenia, Starosta Powiatu Mieleckiego Pan Stanisław Lonczak, Radni Rady Powiatu Mieleckiego Pan Krzysztof Olszewski i Pan Zbigniew Tymuła, Komendant Powiatowy PSP w Mielcu starszy brygadier Stanisław Rączka, Burmistrz Przecławia Pani Renata Siembab, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przecławiu Pani Monika Skowrońska-Ziomek, Zastępca Burmistrza Przecławia Pan Grzegorz Skrzypek, Radni Rady Miejskiej w Przecławiu, Sekretarz Gminy Przecław Pan Janusz Krakowski, Skarbnik Gminy Przecław Pani Joanna Krzempek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu dh Zenon Krawczyk, Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu dh Marcin Wieczerzak, Prezes Honorowy OSP Przecław dh Włodzimierz Jurasz, Ksiądz Prałat Stanisław Kudlik, Komendant Posterunku Policji w Przecławiu asp. szt. Grzegorz Marucha, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli miasta Przecław, Dyrektorzy jednostek oświatowych i organizacyjnych gminy. Na okoliczność obchodzonych uroczystości skierowane zostały trzy listy. Pierwszy z nich od Europosła Pana Tomasza Poręby, który odczytała Dyrektor Biura Pani Joanna Duszkiewicz, drugi list od Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, który został odczytany przez Rzecznika Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Pana Tomasza Leyko, trzeci list od Nadleśniczego Nadleśnictwa Tuszyma, który odczytał Zastępca Nadleśniczego Pan Bogdan Tomaszewski. Dowódcą uroczystości był dh Piotr Pszeniczny. W trakcie apelu odbyło się podniesienie Flagi RP na maszt z odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego oraz ceremonia nadania odznaczenia dla Szkoły Podstawowej w Przecławiu. Wręczono również odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych druhów strażaków oraz wygłoszone zostały okolicznościowe wystąpienia zaproszonych gości. Całość zakończył koncert Orkiestry Dętej z Dobrynina wraz z występem grupy Mażoretek.