Zebranie OSP w Budach Głogowskich

16 lutego br. Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec wziął udział w spotkaniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Głogowskich, jednostce należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Podczas spotkania Zarząd jednostki otrzymał absolutorium za swoją działalność w 2018 roku oraz poinformował zebranych o działaniach prowadzonych w tym czasie. Podczas zebrania doszło do poświęcenia i przekazania druhom nowo odremontowanej remizy. Prezes Zarządu druh Stanisław Grzywacz podziękował panu posłowi za zaangażowanie i pomoc w pozyskaniu środków finansowych na remont i wyposażenie. Dzięki pomocy posła, komendanta wojewódzkiego PSP oraz burmistrza Głogowa Młp. udało się kompleksowo odremontować i wyposażyć pomieszczenia remizy w tym: świetlicę, kuchnie, sanitariaty i szatnie. Łącznie na ten cel jednostka otrzymała 72 tys. zł. Poseł zapewnił druhów strażaków o swojej ciągłej gotowości do pomocy w pozyskiwaniu niezbędnych środków finansowych na remonty strażnic i zakup sprzętu strażackiego.