Podsumowanie działalności podkarpackich strażaków w 2018 roku

W piątek, 1 lutego w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyła się narada podsumowująca działalności podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku.

Spotkanie rozpoczął podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec witając wszystkich uczestników oraz wprowadzając w treści prezentowane podczas narady. Szef podkarpackich strażaków przedstawił m. in. zagadnienia kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Działalność operacyjną, prewencyjną, szkoleniową, logistyczną oraz z zakresu IT przybliżyli zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia oraz bryg. Daniel Dryniak.

Obecni na naradzie goście podziękowali podkarpackim strażakom za rok ciężkiej, pełnej poświęcenia służby oraz za szybką i skuteczną pomoc niesioną mieszkańcom naszego regionu.

W naradzie uczestniczyli: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, prezes Zarządu WFOŚiGW Adam Skiba, przedstawiciele związków zawodowych, komendanci miejscy i powiatowi wraz z dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Podkarpacia, kadra kierownicza KW PSP w Rzeszowie oraz księża kapelani.

Komendant wojewódzki st. Bryg.Andrzej Babiec wręczył pamiątkowe Floriany za pomoc i wsparcie działań dla Ochotniczych Straży Pożarnych posłowi Zbigniewowi  Chmielowcowi,  wojewodzie podkarpackiej Ewie Leniart, marszałkowi  województwa podkarpackiego Władysławowi Ortylowi oraz prezesowi Zarządu WFOŚiGW Adamowi  Skibie.

Podsumowanie pracy podkarpackich strażaków to doskonały moment, by uroczyście wręczyć akty przekazania sprzętu kupionego w 2018 roku. Przy tej okazji szef podkarpackich strażaków st. bryg. Andrzej Babiec podziękował za pomoc i dofinansowanie zakupów.

W ubiegłym roku, za łączną kwotę pomad 19,5 mln zł, ze środków finansowych, które pochodziły z: budżetu wojewody podkarpackiego, rezerw celowych budżetu państwa, budżetu Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł, w tym WFOŚiGW w Rzeszowie, kupiono i przekazano do użytkowania jednostkom organizacyjnym PSP woj. podkarpackiego następujące pojazdy i sprzęt:

 • 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym;
 • 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze kategorii terenowej do gaszenia pożarów       w trudno dostępnym terenie;
 • 2 średnie samochody ratownictwa technicznego z żurawiem;
 • 2 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego;
 • 1 samochód specjalny pożarniczy z drabiną mechaniczną (SD-41);
 • 2 samochody specjalne z podnośnikiem hydraulicznym (SHD-23);
 • 1 przewoźną pompę do wody zanieczyszczonej dużej wydajności;
 • 1 traktor z osprzętem (chwytakiem do drewna);
 • 1 samochód specjalny do przewozu grup ratowniczych;
 • 1 samochód specjalny operacyjny;
 • 2 quady z przyczepą;
 • 2 przewoźne agregaty prądotwórcze o mocy 100 kVA,
 • 1 łódź ratowniczą 8 osobową z silnikiem zaburtowym na przyczepie;
 • 84 szt. sprzętu specjalistycznego.