XVIII Zjazd Sołtysów Powiatu Kolbuszowskiego

Powiatowy Zjazd Sołtysów od kilkunastu lat wpisuje się w kalendarz wydarzeń  samorządowych. Tym razem 12 stycznia br. odbył się w Gminie Niwiska.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną w intencji sołtysów i samorządowców, którą odprawił ks. Kazimierz Franczak – proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Niwiskach.

Druga część uroczystości odbyła się w Zajeździe Świder w Zapolu,  którą poprowadzili wspólnie:  Wójt Gminy Niwiska – Elżbieta Wróbel oraz Dariusz Tabisz – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Pow. Kolbuszowskiego. Do uczestników zjazdu skierowane zostały słowa podziękowania i uznania za pełną zaangażowania i wytrwałości pracę na rzecz społeczności lokalnych.

W spotkaniu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP – Zbigniew Chmielowiec, Zdzisław Pupa Senator RP, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej UW Rzeszów,  Teresa Pamuła – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału ARiMR i jednocześnie  Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego,  Józef Kardyś – Starosta Powiatu Kolbuszowskiego, Przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Służb mundurowych, Wójtowie, Przewodniczący Rad Gmin, Radni oraz Sołtysi Powiatu Kolbuszowskiego.

O oprawę muzyczną zadbała Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach.