Rusza budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni

W czwartek (9 sierpnia), w okolicach mającego powstać nad linią kolejową wiaduktu, zaproszeni goście dokonali symbolicznego wbicia łopaty, inaugurując tym samym budowę obwodnicy Kolbuszowej i Weryni, znajdującej się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk.

Obwodnica Kolbuszowej i Weryni liczyć będzie ponad sześć kilometrów. Rozpocznie się na istniejącym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 9 z drogą wojewódzką nr 875 (rondo). Ominie od strony północnej zabudowę Kolbuszowej, szczególnie posesje usytuowane przy ul. Sokołowskiej. Następnie przetnie linię kolejową nr 71 Ocice – Rzeszów Główny (wiadukt). Odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 poprzez wiadukt nad linią kolejową nr 71 przechodzi przez tereny niezabudowane Kolbuszowej Dolnej. W dalszej części trasa obwodnicy przebiega w kierunku północno-wschodnim, mijając kompleks leśny przyległy do Weryni i przecina drogę gminną w Zarobkach (rondo). Dalej przebiega przez tereny niezabudowane Zarębek, omija teren zabudowany w Weryni i stawy hodowlane, usytuowane pomiędzy Werynią i Kolonią Werynia. Po ominięciu zabudowy Kolonii Werynia droga nr 875 biegnie wzdłuż granicy gmin Kolbuszowa i Dzikowiec, omijając po stronie północnej Rejowiec. Obwodnica zostanie włączona w istniejącą trasę drogi wojewódzkiej przed Dzikowcem (w rejonie granicy gmin Kolbuszowa i Dzikowiec).

Co będzie?

W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie m.in. odcinek drogi wojewódzkiej o długości 6,17 km (trasa jednojezdniowa o szerokości 7 m – dwa pasy po 3,5 m każdy), powstanie wiadukt nad linią kolejową oraz most nad rzeką Werynia. Wybudowane będzie jedno rondo oraz dwa skrzyżowania. Ponadto wykonane zostaną zjazdy z drogi głównej, przepusty drogowe, w okolicy skrzyżowań pojawią się chodniki. Droga zostanie również oświetlona. Nowa droga wpłynie m.in. na skrócenie czasu przejazdów samochodów, podwyższenie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz zwiększy atrakcyjność gospodarczą naszego regionu.

Zaproszeni goście 

W czwartkowym wydarzeniu uczestniczyły władze parlamentarne z Posłem Ziemi Kolbuszowskiej Zbigniewem Chmielowcem, Posłem Mieczysławem Miazgą,  władze wojewódzkie z Wojewodą Podkarpacką Ewą Leniart oraz Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Bogdanem Romaniukiem, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzym Cyprysiem oraz Radną Sejmiku Ewą Draus. Obecny był również Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Burmistrz Jan Zuba oraz zaproszeni goście.

Opr. B. Żarkowska