Uczczono wydarzenia wrześniowe

Biało–czerwone kwiaty złożono pod pamiątkowymi tablicami przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej, na grobie żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej oraz przy pomniku poświęconemu „żołnierzom i bohaterom walczącym i poległym za wolność i suwerenność Ojczyzny” z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz bitwy o Kolbuszową.

Uroczystości odbyły się 11 września. Ich główna część miała miejsce przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939. Po wystąpieniu dyrektor szkoły Grażyny Pełki i odegraniu hymnu państwowego uczestnicy wysłuchali programu słowno-muzycznego przygotowanego przez nauczycieli i uczniów szkoły. Delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkowymi tablicami.

Po części oficjalnej zebrani przemaszerowali na kolbuszowski cmentarz. Złożenie wiązanek na mogiłach żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny poprzedziła wspólna modlitwa.

Następnie przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Miejskiego Domu Kultury zaproszeni goście, władze miejskie i powiatowe, przedstawiciele szkół, służb mundurowych, instytucji i organizacji, przeszli na rynek.

Ostatnim punktem obchodów było złożenie kwiatów przed pomnikiem poświęconym „Żołnierzom i bohaterom walczącym i poległym za wolność i suwerenność Ojczyzny”.