Dożynki Gminne w Tarnowskiej Woli

Dożynki Gminne zwane Świętem Chleba odbyły się 20 sierpnia w sołectwie Tarnowska Wola. Uroczystości połączyły w sobie wymiar religijny i świecki święta plonów. Rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Tarnowskiej Woli, którego proboszczem jest ks. Piotr Palacz, głównym celebransem był dziekan Dekanatu Nowa Dęba ks. Józef Rogowski. Na uroczystość przybył ojciec werbista Stanisław Wargacki. Poruszające kazanie wygłosił ks. Palacz, podkreślając ważną rolę chleba zarówno w Kościele, jak i w życiu codziennym. Oprawę muzyczną w czasie Mszy św. przygotowali: Miejska Orkiestra Dęta z Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, Zespół „Cyganianki” z Kapelą oraz Zespół „Bielowianie” z Rozalina. Wokół ołtarza znalazł się chleb z tegorocznej mąki oraz wspaniałe wieńce dożynkowe, przygotowane przez poszczególne wsie. Msza św. dziękczynna zgromadziła liczną rzeszę wiernych: zaproszonych gości, mieszkańców i  poczty sztandarowe. Druga część obchodów, ze względu na pogodę, odbyła się w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Oficjalnego otwarcia Dożynek i powitania Gości dokonali gospodarze święta burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz sołtys Tarnowskiej Woli Sławomir Rutkowski. Burmistrz podziękował wszystkim rolnikom za „schylanie się nad czarną ziemią”, aby zebrać ziarna, warzywa i owoce, podziękował także tym, którzy z tych ziaren wytwarzają chleb. Sołtys Rutkowski powitał wszytskich przybyłych na rolnicze święto do Tarnowskiej Woli, w tym posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca i wicestarostę Powiatu Tarnobrzeskiego Krzysztofa Pitrę.

W części obrzędowej, jak nakazuje tradycja, każde sołectwo zaprezentowało swój dożynkowy wieniec, który był ośpiewany przez grupy wieńcowe z poszczególnych wsi. Reprezentanci każdej wioski przekazywali bochny chleba dożynkowym gospodarzom i gościom. Ważnym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najsmaczniejszy sernik sołtysa. Na czele komisji konkursowej stanęła Justyna Niepokój – Gil, etnograf, pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Wyniki ogłosił dyrektor SOK Krystian Rzemień. Główną nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy (duży grill) za wieniec dożynkowy uzyskało sołectwo Chmielów, nagrodzony został także wyjątkowo oryginalny wieniec ze wsi Jadachy. Najsmaczniejszy oryginalny sernik „sołtysa” przygotowały gospodynie z Rozalina, wyjątkowy był także klasyczny wypiek gospodyń z Alfredówki. Wszyscy sołtysi otrzymali podziękowania i nagrody ufundowane przez Burmistrza i Dyrektora SOK. Kolejnym punktem imprezy było losowanie wsi, która zostanie gospodarzem przyszłorocznych Dożynek. Sławomir Rutkowski wręczył okazałą wiechę sołtysowi z Rozalina – ta wieś będzie organizowała imprezę za rok.

Organizatorzy zadbali o tradycyjne obrzędy, muzykę i regionalną kuchnię. Kosze z chlebem z tegorocznej mąki przygotowali: Stefan Buś – Piekarnia Chle-Buś, Marian Mikielewicz – piekarnia PSS „Społem”, którym dziękujemy za zaangażowanie w Święto Chleba. Degustacje lokalnych przysmaków przygotowały: firma cateringowa „Kosior” z Cyganów, gospodynie z Tarnowskiej Woli i Cyganów. Na  scenie wystąpili: „Bielowianianki”, „Cyganianki”, ZPiT „Dębianie”, prezentując lasowiackie przyśpiewki i tańce ludowe.

Imprezę można zaliczyć do niezwykle udanych,  mimo iż pogoda nie dopisała, przybyło wielu gości z gminy i okolic. Wpisała się ona na stałe w kalendarz ważnych uroczystości miasta i gminy Nowa Dęba. Uroczystość zorganizowali: Sołectwo Tarnowska Wola, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, Parafia Rzymsko-Katolicka w Tarnowskiej Woli, a wspierali: radny powiatu tarnobrzeskiego Marek Zięba, Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli z dyrektor Magdaleną Gerbą, Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowskiej Woli z prezesem Stanisławem Baraczem, Powiat Tarnobrzeski.