Droga wojewódzka Kolbuszowa – Sokołów Małopolski będzie przebudowana

W czwartek (1 czerwca), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, podpisana została umowa dotycząca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk, od końca obwodnicy Weryni do początku obwodnicy Sokołowa Małopolskiego. Wartość tego zadania wynosi 34,2 mln zł.

Umowę na realizację inwestycji podpisali w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, dyrektor PZDW Piotr Miąso – reprezentujący inwestora, natomiast w imieniu wykonawcy dokument sygnował Franciszek Kosiorowski, wiceprezes MPDiM.

Przez gminę Dzikowiec i Raniżów
W ślad za tym dokumentem przebudowany zostanie ponad 18-kilometrowy odcinek pomiędzy Kolbuszową a Sokołowem Małopolskim. Dokładniej inwestycja obejmie fragment drogi wojewódzkiej przebiegający przez miejscowości: Dzikowiec, Osia Góra, Krzaki Wolskie, Poręby Raniżowskie, Raniżów, Staniszewskie, Zielonka, Mazury, Zmysłów oraz Turza. Na całej długości jezdnia będzie posiadała dwa trzymetrowe pasy ruchu. Droga wyposażona zostanie obustronnie w pobocza bitumiczne oraz gruntowe. Planowany termin oddania inwestycji to lipiec 2018 r.

Ważna inwestycja
Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Kolbuszowa – Sokołów Młp. to niezwykle ważna i potrzebna dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego inwestycja. Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś podczas czwartkowego spotkania podkreślił, że bardzo cieszy się, iż doszło do podpisania umowy, która daje początek długo oczekiwanej inwestycji. Zaznaczył, że współpraca z władzami Województwa Podkarpackiego układa się bardzo dobrze, co prowadzi do finalizacji wielu potrzebnych przedsięwzięć. Podziękował posłowi RP Zbigniewowi Chmielowcowi, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Władysławowi Ortylowi, Wicemarszałkowi Bogdanowi Romaniukowi, radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Ewie Draus oraz samorządowcom z powiatu kolbuszowskiego za zaangażowanie na rzecz tej inwestycji oraz owocną współpracę.

Połączenie z drogą ekspresową S19
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Kolbuszowa – Sokołów Małopolski stanowić będzie dopełnienie kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 875, łączącej Mielec, Kolbuszową, Sokołów Małopolski i Leżajsk. W latach 2008 – 2009 bowiem w ramach ZPORR przebudowany został odcinek od Sokołowa Małopolskiego do Leżajska. W latach 2009 – 2011 natomiast dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 zmodernizowano ponad 20-kilometrowy odcinek pomiędzy Mielcem i Kolbuszową. Przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 875 będzie ponad 6-kilometrowa obwodnica Kolbuszowej i Weryni. Obwodnica Sokołowa Małopolskiego natomiast w przyszłości będzie stanowić połączenie z drogą ekspresową S19. Obie wspomniane inwestycje realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Zakres inwestycji:
– przebudowa i punktowa rozbudowa drogi wojewódzkiej w istniejącym przebiegu
– przebudowa/rozbudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi
– budowa mostu nad rzeką Zyzoga
– przebudowa/rozbudowa przepustów
– budowa i przebudowa zatok autobusowych
– budowa i przebudowa i chodników
– budowa ścieżki rowerowej
– budowa, przebudowa i rozbudowa zjazdów do posesji indywidualnych i publicznych
– przebudowa/rozbudowa odwodnienia drogowego (rowów oraz kanalizacji deszczowej)
– budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej w niezbędnym zakresie
– przebudowa oświetlenia drogowego
– budowa urządzeń ochrony środowiska.