Otwarcie przedszkola i żłobka w budach głogowskich

W poniedziałek 14 listopada br. w Budach Głogowskich odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie nowopowstałego przedszkola wraz ze żłobkiem. Nowe placówki powstały w wyremontowanym budynku byłej plebanii przy kościele parafialnym w Budach.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Zbigniew Chmielowiec – Poseł na Sejm RP, Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Bogusław Kida – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Paweł Baj – Burmistrz Głogowa Młp., Małgorzata Gorczyca – Dyrektor Przedszkola oraz inni zaproszeni goście.

Prace remontowe rozpoczęły się w czerwcu br. a zakończyły się w październiku. 2016 r. Budynek po byłej plebanii został zmodernizowany i wyremontowany, a pomieszczenia i otoczenie zaadaptowano i przystosowano do wymaganych standardów. W budynku urządzono pomieszczenia do zajęć dla dzieci, pokój do pracy z logopedą, kuchnię i pomieszczenia socjalne. Sale zostały wyposażone niezbędny sprzęt, atestowane zabawki i materiały dydaktyczne. Do dyspozycji jest również parking dla rodziców oraz plac zabaw dla dzieci. Obiekt jest ogrodzony, monitorowany i bezpieczny.

Obecnie z przedszkola korzysta 25 dzieci, natomiast ze żłobka 17. Opiekę nad dziećmi sprawuje 4 nauczycieli i trzy osoby pomocy nauczyciela. Kierownikiem obu placówek w Budach Głogowskich została pani Katarzyna Dziadecka.

Placówka powstała w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch 2016” z którego Gmina Głogów Małopolski konsekwentnie korzysta. Na ten cel za pośrednictwem wojewody podkarpackiego otrzymano 417 tys. zł. na remont i doposażenie budynku. Dzięki dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wykonano docieplenie budynku, zaś Wojewódzki Urząd Pracy przeznaczył środki na częściowe wynagrodzenie dla pracowników, zajęcia dodatkowe i doposażenie sal. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 600 tys. zł.