Spotkanie dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie całego powiatu niżańskiego

25 października 2016 r. w Wiejskim Domu Kultury w Bielińcu odbyło się spotkanie dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w  kontekście działania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, na terenie całego powiatu niżańskiego.

Starosta Niżański Robert Bednarz rozpoczął spotkanie, przywitał przybyłych na spotkanie gości i uczestników, w tym, m. in. Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca – Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków oraz przedstawił tematykę spotkania:

1. Inicjatywy i działania wspierające funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej – przedstawił Starosta Niżański Robert Bednarz.

2. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Niżańskiego – przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Nisku Robert Napieracz.

3. Problemy, potrzeby i oczekiwania w zakresie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – przedstawił druh Leszek Rogala Prezes OSP Jeżowe.

4. Działalność Parlamentarnego Zespołu Strażaków na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej – przedstawił Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec (Przewodniczący Zespołu).

5. Dyskusja.