• Wniosek o świadczenie dobry start już od 1 lipca

Zaproszenie do projektu Stowarzyszenie „NIL”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w partnerstwie z Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH z Drezna realizuje projekt: „Nowa droga do pracy – reintegracja społeczno-zawodowa osób z grupy NEET w wieku 18-35 lat z powiatu kolbuszowskiego z wykorzystaniem programu mobilności ponadnarodowej” numer POWR.04.02.00-00-0258/15

Dni Seniora w Budach Głogowskich

2

W niedzielę 8 stycznia br. w Budach Głogowskich (gm. Głogów Młp.) odbyły się Dni Seniora, czyli spotkanie opłatkowo-noworoczne najstarszych mieszkańców sołectwa. W spotkaniu udział wziął Pan Zbigniew Chmielowiec, Poseł na Sejm RP oraz Paweł Baj Burmistrz Głogowa Młp.

Konferencja ASOS 2016 w Przecławiu

dsc03098m

20 listopada 2016 roku  w  Domu Weselnym Red Rose w Przecławiu, odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu : „ Fitness dla seniora – nowe usługi aktywności społecznej” realizowanego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ( ASOS 2016 )  której Organizatorem  było Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika – Nauka – Tradycja …