Przekazanie wozu strażackiego

Dziękuję Panu Janowi Zubie, Burmistrzowi Kolbuszowej oraz druhom z OSP w Nowej Wsi za przekazanie do miasta partnerskiego Stary Sambor w Ukrainie samochodu strażackiego STAR 244 ze zbiornikiem 2500 litrów z autopompą, wyposażonego w agregat prądotwórczy, piłę spalinową oraz armaturę strażacką zapewniającą gotowość do akcji ratowniczej wraz z 9 kompletami kombinezonów specjalnych.

Bardzo się cieszę, że będzie służył strażakom w Ukrainie ratując życie i zdrowie ludzkie.