Konwersja cyfrowa domów kultury na finiszu w Kolbuszowej

30 sierpnia miałem okazję podziwiać efekty niemal rocznej pracy Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej jako beneficjenta grantu w wysokości 159 600 zł w programie Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Projekt „Cyfrowa zmiana w realnym funkcjonowaniu Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej” znalazł się na 57. miejscu w gronie 200 zakwalifikowanych przez Narodowe Centrum Kultury wniosków z całego kraju spośród aż ponad 1200 złożonych ofert. Realizacja zadania trwała od jesieni 2021 r. do końca 2022 r.

Celem programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury było wyposażenie beneficjentów w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań online lub w sposób cyfrowy. Realizacja programu jest elementem rządowych działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19. Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej już na etapie konstruowania wniosku do programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury zaplanował m.in. zakup nagłośnienia, sprzętu do transmisji internetowych, akcesoriów dla niedosłyszących, oprogramowania i licencji. Szczególne, bardzo ważne w ramach zadania, było zaplanowanie szkoleń dla pracowników z zakresu wykorzystania i obsługi nowych technologii.

Dziękuję Panu Burmistrzowi Kolbuszowej Janowi Zubie oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej za pomoc Miejskiemu Domowi Kultury przy realizacji zadania.

Pragnę wyrazić wielką wdzięczność za wyjście naprzeciw oczekiwaniom ze strony instytucji kultury w kraju Panu Piotrowi Glińskiemu, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Panu Rafałowi Wiśniewskiemu, dyrektorowi Narodowego Centrum Kultury za ogłoszenie programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Całej kadrze Narodowego Centrum Kultury dziękuję za wszelką pomoc i przychylność okazaną mojej rodzimej instytucji w trakcie realizacji projektu.