Otwarcie nowego domu ludowego

26 czerwca w Budach Głogowskich w gminie Głogów Małopolski odbyły się uroczystości związane z otwarciem i poświęceniem nowego domu ludowego. Nowy budynek został posadowiony na działce gminnej obok stadionu sportowego. W budynku znajdują m.in. następujące pomieszczenia: sala taneczna wraz z kuchnią, sanitariatami i szatnią, pomieszczenie dla sołtysa, klubu sportowego, koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia wiejskiego. W innej części budynku znalazły się pomieszczenia dla biblioteki gminnej oraz Dzienny Domu Pomocy dla osób starszych wraz z gabinetami do terapii i rehabilitacji. Obiekt powstał dzięki wsparciu finansowemu z rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środkom europejskim w programów PROW i RPO WP.

Serdecznie gratuluję pomyślnej realizacji tak ważnej inwestycji, która będzie służyć lokalnej społeczności.