Dziesiątki milionów dla powiatu i miasta

Promesy na niemal 90 milionów złotych trafiły w miniony poniedziałek do samorządowców z powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega. To drugie rozdanie funduszy z Rządowego Programu „Polski Ład” poprzedził nabór wniosków na inwestycje.

Prócz promesy, która trafiła do władz powiatu i która zostanie rozdysponowana na zadania we wszystkich powiatowych gminach, ogromny zastrzyk gotówki trafił na ręce wójtów i burmistrzów wszystkich czterech gmin powiatu tarnobrzeskiego,

Burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur odebrał promesę w wysokości 9 milionów złotych, które gmina wyda na kanalizację, przedszkola, szkoły i dofinansuje kulturę.

Do gminy Gorzyce trafiła promesa wysokości 8 milinów 970 tysięcy złotych. Odebrali ją zastępca wójta Lucyna Matyka oraz sekretarz gminy Adam Kumor. Pieniądze te zostaną wydane na realizacje trzech zadań. Pierwszym będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, drugim budowa boiska przy szkole podstawowej nr 2 w Gorzycach, kolejną – dobudowanie kanalizacji na terenie całej gminy.

Gmina Grębów otrzymała 9,5 miliona złotych. Odebrał je wójt Kazimierz Skóra, który za te pieniądze przeprowadzi termomodernizację dwóch gminnych szkół, wyremontuje budynek urzędu gminy oraz dwa boiska: w Żupawie i Zabrniu.

Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon za odebraną promesę na kwotę 10,5 miliona złotych zrealizuje dwa zadania: budowę obiektów socjalno – sportowych w Nowej Dębie i Chmielowie oraz termomodernizację obiektów oświatowych.

Rekordowo wysoka pomoc z Polskiego Ładu trafiła do miasta Tarnobrzega. Promesę w wysokości 34 milionów 900 tysięcy złotych. Odebrali Urszula Rzeszut, skarbnik miasta oraz Kamil Kalinka, radny miejski. Za te pieniądze zostanie zbudowana i zmodernizowana infrastruktura drogowa w mieście. Cześć z tej kwoty miasto zainwestuje także w boisko sportowe.

Gratuluję pozyskanych środków, które z pewnością przyczynią się do rozwoju poszczególnych gmin powiatu tarnobrzeskiego.