Jubileusz OSP Jeżowe

15 maja podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka swój jubileusz – 110 lat działalności świętowała jednostka OSP Jeżowe. Jubileusz, którego serdecznie gratuluję, jest zawsze czasem wspomnień, podsumowań i podziękowań. Korzystając z tak wyjątkowej okazji z całego serca dziękuję za pełną poświęcenia pracę, ofiarność, a także za to, że jesteście zawsze wtedy, gdy inni potrzebują wsparcia. Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, wszelkiej pomyślności i nieustającej opieki Świętego Floriana.

Zbigniew Chmielowiec
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków