Obchody 150-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych na Ziemi Kolbuszowskiej oraz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej

22 maja w Kolbuszowej odbyły się jubileuszowe obchody 150-lecia Ochotniczych Straży Pożarnych na Ziemi Kolbuszowskiej oraz 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku KP PSP. Następnie w Kolegiacie pw. Wszystkich Świętych odprawiona została Msza Święta w intencji strażaków. Po jej zakończeniu przemaszerowano na kolbuszowski rynek, gdzie odbył się apel, podczas którego wręczono wyróżniającym się strażakom PSP i druhom OSP odznaczenia państwowe i resortowe, a także nominacje na wyższe stopnie służbowe. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie dla JRG Kolbuszowa kluczyków do nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA 5/42, którego serdecznie gratuluję. Tego dnia nie zabrakło również najmłodszych druhów z powiatu kolbuszowskiego czyli Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Mazurów, która przygotowała wyjątkowy pokaz.

Jubileusz, którego winszuję, jest zawsze czasem wspomnień, podsumowań i podziękowań. Korzystając z tej wyjątkowej okazji z całego serca dziękuję strażakom za codzienny trud, zaangażowanie i pełną ofiarności służbę dla mieszkańców Ziemi Kolbuszowskiej.

Życzę zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, wszelkiej pomyślności i nieustającej opieki Świętego Floriana.

W uroczystości uczestniczyli nadbryg. Adam Konieczny – zastępca Komendanta Głównego PSP, Radosław Wiatr – Wicewojewoda Podkarpacki, Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, nadbryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP, Józef Kardyś – Starosta kolbuszowski wraz z Burmistrzem i Wójtami, komendanci służb mundurowych, emerytowani komendanci powiatowi PSP, księża kapelani straży pożarnej oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujący z KP PSP w Kolbuszowej.